Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční řízení a rozhodování podniku – 14 přednášek

Finanční řízení a rozhodování podniku – 14 přednášek

Kategorie: Management, Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výborně zpracovaný cyklus přednášek z finančního řízení podniku.

Obsah

1.
Obsah přednášek. Ukázkový test s řešením. (10 str.)

2.
Definice finančního řízení a rohodování podniku (3 str.)
Finanční rozhodování – fáze. Základní rozhodovací procesy – dlouhodobé (rozhodování o celkové výši potřebného kapitálu podniku, struktuře podnikového kapitálu, struktuře majetku, investování, dividendová politika, rozhodování o různých formách převzetí a spojování podniků) a krátkodobé (rozhodování o velikosti a struktuře jednoltivých složek oběžného majetku, optimální forma krátkodobého kapitálu, způsob ochrany proti různým formám rizika.

3.
Investice, předinvestiční příprava a peněžní toky z investic (4 str.)
Specifika investičního rozhodování a dlouhodobého financování – základní specifika, co je třeba respektovat, investiční strategie (maximalizace ročních výnosů, růst ceny investice, růst ceny investice s maximálními ročními výnosy, agresivní a konzervativní strategie, strategie maximální likvidity). Pojetí investic z makroekonomického hlediska a z hlediska podniku – hrubé a čisté investice, dynamika a důchodový účinek investic. Uskutečňování investičních projektů – charakteristika jednotlivých fází. Peněžní toky z investic a idnetifikace kapitálových výdajů a pěněžních příjmů z investice.

4.
Nákladová kriteria efektivnosti investic (2 str.)
Přehled různých metod hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů – časové (statické a dynamické), pojetí peněžních efektů z investice. Roční průměrné náklady. Diskontované náklady.

5.
Složitější modifikace ČSH a VVP (2 str.)
- čistá současná hodnota, ČSS při postupně vynakládaných kapitálových výdajích, při porovnávání variant s různou dobou životnosti, ekvivalent roční anuity, upravená čistá současná hodnota. Vnitřní výnosové procento – vnitřní míra výnosu, stanovení pomocí grafické a lineární interpolace, kdy lze použít.

6.
Vliv úroku, daní a infalce na ivestiční rozhodování (2 str.)
Úrok a investiční rozhodování – aspekty úroku. Vliv daní na peněžní příjmy z investic – kategorie zisku (EBT provozní zisk před zdaněním, EBIT zisk před úroky a zdaněním, EBDIT zisk před odpisy, úroky a zdaněním), odpisový, úrokový a leasingový daňový štít. Inflace a investiční rozhodování.

7.
Riziko a jeho aplikace v investičním rozhodování (4 str.)
Podnikatelské riziko – podle závislosti a nezávislosti na podnikatelské činnosti (objektivní, subjektivní a kombinované), podle jednotlivých činností (provozní, cenové, inovační, investiční, finanční, celkové podnikatelské riziko), rizika závislá na celkovém ekonomickém vývoji firmy, podle ovlivnitelnosti rizika. Vztah mezi výnostností investic a rizikem – rizikový trojúhelník, vztah rizika a výnostnosti. Měření rizika investičních projektů – vyjádření odhadu (objektivní a subjektivní).

8.
Promítání rizika do investičního rozhodování (2 str.)
Promítání rizika do finančních kritérií efektivnosti investic – postupy: úprava diskontní sazby, metoda rizikových tříd, metoda koeficientu jistoty, ostatní technické postupy. Riziko portfolia investic – pozitivní, negativní korelace investic a investice nekorelované s nulovou závislostí.

9.
Model oceňování kapitálových aktiv a kapitálová struktura podniku (6 str.)
Model oceňování kapitálových aktivit – definice modelu, krajní polohy koeficientu beta, ukazatel alfa. Kapitálová struktura podniku – základní charakteristiky a pojmy, náklady na prořízení jednotlivých druhů kapitálu, kvantifikace optimální kapitálové struktury, jiné přístupy k optimalizaci kapitálové struktury, indiferentní kapitálová struktura.

10.
Interní zdroje financování investic (3 str.)
Obecná charakteristika financování investic – cíle dlouhodobého financování investic, přehled hlavních zdrojů investic (interní, externí), tendence ve financování. Odpisy jako zdroj, faktory, které je ovlivňují, oceňování investičního majetku, doba odepisování, zásady současné odpisové politiky. Nerozdělený zisk – reziduální dividendová politika, politika stabilizace dividend, politika stálého dividendového podílu, politika nízké dividendy během roku, přednosti a nedostatky samofinancování. Rezervní fondy.

11.
Externí zdroje financování investic (4 str.)
Akcie – kdy se používají, způsoby a podmínky emise (soukromá, přímá emise, veřejné upisování akcií, náklady emise), výhody a nevýhody financování pomocí kmenových akcií, prioritních akcií). Obligace – charakteristika, výhody a nevýhody. Leasing. Rozhodování mezi leasingem a úvěrem – rozhodování pomocí diskontovaných výdajů na leasing a úvěr, pomocí metody čisté výhody leasingu.

12.
Kolektivní investování (4 str.)
Charakteristika a úloha kolektivního investovnání v ekonomice, výhody a nevýhody kolektivního investování. Hlavní typy investičních fondů – investiční společnost (obchodní společnost), investiční fond otevřený a uzavřený, aktivní a pasivní. Ochrana investora. Úloha investičních fondů při řízení podniků a některé aktuální otázky fungování investičních fondů. Hodnocení výkonnosti fondů.

13.
Financování výzkumu a vývoje (2 str.)
Charakteristika podnikového výzkumu a vývoje – organizační skupiny výzkumu a vývoje ve světě, srovnání s ČR, výzkum (badatelský, aplikovaný a vývoj). Financování výzkumu a vývoje – granty, prostředky věnované podnikové sféře přes mnisterstvo obchodu a průmyslu, nepřímá podpora výzkumu a vývoje, podpora přes odpisový systém, podpora pomocí záruk za úvěry. Aktuální problémy výzkumu a vývoje v ČR.

14.
Finanční řízení podniku a vnější (zahraniční) vztahy (5 str.)
Přímé zahraniční investice a jejich vymezení, výhody pro podnik. Devizové riziko, jeho měření, vliv na hospodaření podniku. Řizení devizového rizika (interní (leading, lagging, netting a matching) a externí), hedging.

Úryvek

.

Poznámka

Velmi kvalitně zpracované materiály.
Součástí přednášek je i ukázkový test.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4096
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse