Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Finanční řízení a rozhodování v podniku - výpisky ke zkoušce

Finanční řízení a rozhodování v podniku - výpisky ke zkoušce

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Jedná se o ucelený výtah z předmětu Finanční řízení dle tématických okruhů ke zkoušce. Text velmi přehledně informuje o významu hodnocení finanční výkonnosti a pozice firmy, i leasingovém financování. Dále se zabývá externími zdroji financování, investicemi a investiční strategií. Charakterizuje nejen peněžní toky investičních projektů, podstatu nákladů kapitálu a Miller-Modiglianiho model optimalizace kapitálové struktury, ale také dividendovou politiku firmy, finanční plánování a oceňování podniku.

Obsah

1.
Podstata a význam hodnocení finanční výkonnosti firmy, používaná metodologie
1.1.
Finanční výkonnost podniku
1.1.1.
Ukazatele měření výkonnosti
2.
Determinanty vývoje ukazatele
2.1.
Rentabilita
3.
Ziskový účinek finanční páky a vztah k optimalizaci finanční struktury, finanční a provozní páka, zlatá pravidla financování
3.1.
Finanční riziko
3.2.
Stabilita podniku
3.3.
Zásady udržování finanční rovnováhy neboli zlatá pravidla finanční rovnováhy
4.
Komplexní způsoby hodnocení finanční pozice firmy – predikční modely
4.1.
Bankrotní modely
4.2.
Ratingové modely
5.
Podstata a cíle dlouhodobého financování podnikových potřeb
5.1.
Hlavní zdroje financování a. s.
5.2.
Interní zdroje financování
5.2.1.
Odpisy
5.2.2.
Zisk
5.2.3.
Dlouhodobé finanční rezervy
6.
Externí zdroje financování podnikových potřeb
6.1.
Akcie
6.2.
Obligace
6.3.
Dlouhodobé a (střednědobé) úvěry
6.4.
Projektové financování
6.5.
Forfaiting
7.
Leasingové financování
7.1.
Podstata a druhy leasingu
7.2.
Výhody pro nájemce
7.3.
Nevýhody pro nájemce
7.4.
Rozhodování mezi leasingem a úvěrem (různé postupy)
8.
Investice – podstata, základní skupiny investic
8.1.
Specifika investičního rozhodování a dlouhodobého financování
8.2.
Kapitálové plánování
8.3.
Finanční kritéria v rozhodování podniku o investicích
9.
Investiční strategie. Kategorizace investičních projektů.
10.
Charakteristika peněžních toků investičních projektů, principy jejich vymezení
10.1.
Stanovení kapitálových výdajů
10.2.
Stanovení peněžních příjmů z investice
11.
Kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti investic, statická, dynamická, rozdíly a využití
11.1.
Členění metod
11.1.1.
Podle toho, zda přihlížejí či nepřihlížejí k faktoru času
11.1.2.
Podle pojetí efektu z investic
11.1.3.
Doba návratnosti úhrady
11.1.4.
Dynamické metody
11.1.5.
Čistá součastná hodnota
11.1.6.
Vnitřní výnosové procento
11.1.7.
Diskontovaná doba návratnosti
12.
Podstata nákladů kapitálu a jejich význam ve finančním rozhodování
12.1.
Kvantifikace jednotlivých druhů kapitálu a oblast využití
12.1.1.
Náklady dluhu
12.1.2.
Náklady kmenového kapitálu
12.1.3.
Náklady nerozděleného zisku
12.1.4.
Průměrné náklady kapitálu
13.
Miller-Modiglianiho model optimalizace kapitálové struktury, jeho předpoklady, vývoj a význam
14.
Dividendová politika firmy
14.1.
Dividendy můžeme dělit podle hledisek
14.2.
Zdaňování dividend
14.3.
Dividendová politika
14.3.1.
3 základní typy finančního rozhodnutí
14.3.2.
Typy dividendové politiky
14.3.3.
Faktory ovlivňující výši dividend
15.
Finanční plánování
15.1.
Části podnikového plánu
15.2.
Strategie při sestavení finančního plánu
15.3.
Základní cíl při sestavení finančního plánu firmy
15.4.
Části finančního plánu
15.5.
Metody odhadu jednotlivých položek pro finanční plán
15.6.
Zásady pro sestavení finančního plánu
15.7.
Postup sestavení finančního plánu
16.
Oceňování podniku
16.1.
Podle metodického konceptu existují
16.1.1.
Majetkové metody
16.1.2.
Výnosové metody
16.1.3.
Komparativní metody
16.1.4.
Kombinované metody
16.1.5.
Aktivní
16.1.6.
Pasivní

Úryvek

"1. Podstata a význam hodnocení finanční výkonnosti firmy, používaná metodologie.

Finanční výkonnost podniku je klíčový pojem pro hodnocení úspěšnosti podniku = základní cíl fin.řízení. Nová koncepce FŘ je založena na řízení hodnoty pro vlastníka shareholder value, která je postavena na modifikovaných finančních ukazatelích s cílem dlouhodobě zvyšovat hodnotu pro akcionáře a také celkovou hodnotu firmy.

Ukazatele měření výkonnosti rozdělujeme:
A, Učetní
- Zisk na akcii – silné stránky historická data, jednoduchost x slabé stránky – nezahrnuje faktor rizika a náklady na vlastní kapitál, snadná manipulovatelnost. EPS = čistý zisk/počet akcií
-Rentabilita vlastního kapitálu – silné stránky jednoduché x slabé stránky nezahrnuje faktor rizika, omezen do jednoho roku. ROE = EAT čistý zisk/VK vlastní kapitál
-Rentabilita dlouhodobého investovaného kapitálu – silné stránky jednoduchost x slabé stránky malá propojenost s tvorbou hodnoty nezahrnuje faktor rizika. Představuje výnosnost vl.kapitálu ve spojení s dlouhodobými zdroji

B, Ekonomické
-Čistá současná hodnota NPV – nejlepší kritérium x obtížné výpočty a analýzy. Jedná se o rozdíl mezi současnou hodnotou volných peněžních toků a počátečních jednorázových výdajů.
- Ekonomický zisk EVA jednoduchý indikátor vycházející z koncepce WACC x omezen do 1 roku, špatné hodnocení změn v čase. Vychází z pravidla, že podnik musí vyprodukovat min tolik, kolik činí náklady kapitálu z investovaných prostředků. Měří zisk podniku po úhradě alternativních nákladů kapitálu.
-Cash flow return on investment CFROI - není omezen 1 rokem x je nutno komplexního propočtu, odpovídá vnitřnímu průměrnému výnosovému procentu existujících podnikových investic. Porovnává vnitřní výnosové procento s průměrnými náklady na kapitál.

C, Tržní
-Tržní přidaná hodnota MVA – jednoduchý, reflektuje celkovou roční vytvořenou hodnotu x obtížná aplikace pro nekotované společnosti, podřízeno tržní volatilitě. MVA > 0 = celková tržní hodnota firmy převyšuje množství investovaného kapitálu tzn. vytváří akcionářskou hodnotu.
-Celková výnosnost vlastního kapitálu TSR – reprezentuje tržní výnosnost vlastníků ve středním a dlouhém období x ovlivněno tržní volatilitou, kalkulováno pro příliš krátké období. Vyjadřuje výnos, který získají akcionáři z koupě akcií."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 34 stran. Práce obsahuje tabulky a grafy.
Každá z otázek dosahuje cca 1,5 strany.
Text je barevně členěn.
Vysoká škola báňská, Technická Univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19276
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse