Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční řízení podniku - přednášky ZČU

Finanční řízení podniku - přednášky ZČU

Kategorie: Finance, Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přepis přednášek týkajících se finančního řízení podniku, které vysvětlují jednotlivé pojmy, ale také je zasazují do širších souvislostí.

Obsah

1.
přednáška
a) Upravená ČSH
b) VVP – vnitřní výnosové procento
c) Index rentability
d) Doba návratnost
e) Diskontovaná doba návratnosti
f) Účetní rentabilita
2.
Vliv daní a inflace na investiční rozhodování
3.
Riziko v investičním rozhodování
a) Členění podnikatelského rizika
b) Možnost ochrany proti riziku
c) Promítání rizika do hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu
4.
Riziko portfolia investic
a) Kovariance
b) Koeficient korelace
c) Směrodatná odchylka portfolia
5.
Zdroje financování podnikových investic
a) Základní charakteristika a členění
b) Interní zdroje - Odpisy, samofinancování z nerozděleného zisku
c) Externí zdroje financování podnikových investic - Akciový kapitál, obligace, finanční leasing
6.
Optimalizace finanční, respektive kapitálové struktury podniku
a) Přehled jednotlivých teorií
7.
Náklady kapitálu
8.
Financování pomocí zahraničního kapitálu
9.
Financování podnikového výzkumu a vývoje
10.
Kolektivní investování
a) Investiční fond
b) Investiční společnost
11.
Financování podniku pomocí tzv. rizikového kapitálu
12.
Otázky spojené s devizovým rizikem

Úryvek

" ČLENĚNÍ PODNIKATELSKÉHO RIZIKA

- podnikatelské riziko můžeme členit dle různých kritérií:

1. dle závislosti či nezávislosti na podnikové činnosti
o riziko tzv. objektivní – bude nezávislé na činnosti podnikovém managementu (např. živelné pohromy, politické události, apod.)
o subjektivní – riziko vyplývající přímo z činnosti podniku (nedostatečné personální zajištění, technické problémy, nedbalost zaměstnanců, nedostatečná adaptabilita – schopnost adaptovat se na změnu určitých podmínek)
o kombinované – zahrnuje kombinaci předchozích (objektivních i subjektivních faktorů)

2. dle činností podniku – klíčové členění rizik
o riziko provozní – nejznámější riziko – havárie, úrazů, možnost stávky apod.
o riziko tržní – riziko spojené s odbytem, s cenami, kurzovými rozdíly, ze změnami v úrokových sazbách v ekonomice, …
o riziko inovační – spojené s vývojem a zaváděním nových výrobků
o riziko investiční – spojené s investováním – s alokování do hmotného nebo nehmotného investičního či dlouhodobého majetku
o riziko finanční – riziko spojené se zadlužením nebo se obecně dá říci, že se jedná o riziko spojené s používáním různých druhých podnikového kapitálu
o celkové podnikatelské riziko – riziko celkového úspěchu či neúspěchu podnikání – zahrnuje v sobě všechna předchozí rizika

3. dle závislosti či nezávislosti na celkovém ekonomickém vývoji
o riziko systematické – riziko vyplývající ze změn v celkové národní ekonomice – máme na mysli – změnu úroků, úrokových sazeb, daně, cla,…
o riziko nesystematické - riziko jedinečné – týká se pouze jednotlivých oborů, firem,… - patří např. riziko výbuchu v plynárnách

- obecně se říká, že systematické riziko nelze diverzifikovat (rozložit) - pozn. týká se pouze v rámci národní ekonomiky

- podnik může mít dvojí základní přístup k riziku
o Averze = nechuť k riziku
o Sklon k riziku

- pokud se podnik setkává ve své činnosti s rizikem (jako že ano) – měl by provádět rizikovou politiku – 4 fáze:

- identifikace rizika
- měření rizika
- posouzení vlivu rizika na podnik
- ochrana proti riziku
- tyto fáze jsou důležité tím, že máme tendenci riziko podceňovat nebo ho nebrat do úvahy vůbec, vždy provádíme opatření proti riziku (provádět opatření vždy není zcela správné – i ta ochrana něco stojí) – musím zvážit do jaké míry mě riziko ohrožuje a kolik budou stát opatření (aby se mi neprodražilo)

- možnost ochrany proti riziku:
o nebudu provádět žádná konkrétní opatření, v případě, že nastane – uhradím ztráty ze svého (ze zisku)
o vlastní ochrana proti riziku se může dít 2 způsoby:
• eliminace rizika = odstranění příčin rizika = nazýváno ofenzivní přístup k riziku (např. odstranění konkurenta – koupě podniku, likvidace,…)
• tzv. defenzivní přístup k riziku – jedná se o snížení nepříznivých důsledků rizika na přijatelnou úroveň"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8773
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse