Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční řízení - přednášky

Finanční řízení - přednášky

Kategorie: Finance, Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přepis přednášek z oblasti firemního řízení. V práci jsou postupně vysvětlovány principy firemního řízení, analýzy potřebné k jeho hodnocení, objektivní položky nutné pro analýzu, ale také je zahrnuto manažerské řízení a nároky na něj kladené. Text může posloužit také jako skripta.

Obsah

1.
Peněžní prostředky
a) Podnikový kapitál
b) Finanční majetek
c) Finanční zdroje
d) Finance podniku
e) Hlavní oblasti a organizace finančního řízení
f) Vývoj finančního řízení
2.
Finanční rozhodování
a) Typy finančního rozhodování
b) Fáze finančního rozhodování
c) Finanční rozhodování a vliv daňové soustavy na finanční rozhodování
d) Finanční řízení a finanční plánování
e) Peněžní toky uvnitř podniku
3.
Finanční řízení
a) Mechanismus finančního řízení podniku
b) Postavení finančního řízení
c) Cíle finančního řízení
d) Pyramidální systém
e) Současný stav finančního řízení v ČR
4.
Řízení provozního kapitálu
a) Koncepce nulového provozního kapitálu
b) Výhody krátkodobých zdrojů financování
c) Nevýhody krátkodobých zdrojů financování
5.
Zakládání podnikatelských subjektů
a) Charakteristiky z hlediska právních forem v ČR
a) Zdroje financování podnikatelské činnosti
b) Členění vlastních zdrojů
c) Vkládání počátečních vkladů do jednotlivých obchodních společností
d) Cash Flow
e) Náklady nerozděleného zisku
f) Rezervní fond ze zisku
g) Rezervy
h) Úvěry
i) Úvěrová smlouva
j) Druhy sazeb
k) Středně a dlouhodobé úvěry
l) Nefinanční (závazkové) úvěry
m) Úroky
n) Splácení úvěru
o) Dluhopisy jako cizí zdroje financování
5.
Oceňování dluhopisů
a) Výnos obligace
b) Svlečené (ostříhané) dluhopisy
c) Perpetuitní dluhopisy
d) Míra citlivosti dluhopisu na změnu úrokové míry
e) Rating
f) Kreditní riziko
g) Směnky
h) Šeky
6.
Podpora podnikání státem
a) Alternativní zdroje podnikání
b) Faktoring
c) Forfaiting
d) Leasing
e) Fond rizikového kapitálu
7.
Vedení finančního plánování
a) Podnik jako takový
b) Strategické podnikatelské jednotky podniku (SBU)
c) Funkční oblasti podniku
8.
Finanční plánování
a) Klasifikace finančních plánů z hlediska času
b) Krátkodobé finanční plánování
c) Kapitálová potřeba podniku
9.
Finanční analýza
a) Základní přístupy k finanční analýze
b) Uživatelé finanční analýzy
c) Metody finanční analýzy
d) Volba metody finanční analýzy
e) Zdroje finanční analýzy
f) Uznávané účetní zásady
g) Provozní cyklus podniku
h) Finanční investice (dlouhodobé finanční investování)
i) Výroční zpráva
j) Další zdroje čerpání informací
k) Základní metody finanční analýzy
l) Komplexní využití poměrových ukazatelů
10.
Rizika finančního rozhodování
a) Manažerské finance
b) Portfolio
c) Termínové obchody
d) Finanční deriváty
e) Příčiny vzniku a členění finančních derivátů
f) Finanční řízení z hlediska kursovních rizik
11.
Ohodnocování podniku
a) Tvorba podnikatelských projektů

Úryvek

"Finanční rozhodování

Typy finančního rozhodování
- finanční rozhodování je proces, při kterém dochází k výběru optimální varianty získávání peněz (podnikového kapitálu) a a jejich užití a to v kontextu s hlavními finančními cíli podniku
- je nutné přihlížet ke všem omezujícím podmínkám
- existuje řada typů finančního rozhodování (rozhodovacích situací):
- rozhodování o celkové výši kapitálu při zakládání podniku
- rozhodování o struktuře podnikového kapitálu (poměr mezi vlastním a cizím kapitálem) s přihlédnutím k realizovatelnosti rozhodnutí
- rozhodování o struktuře majetku
- rozhodování o způsobu investování (zhodnocení vytvořeného kapitálu)
- rozhodování o rozdělování zisku podniku
- rozhodování o množství kapitálu určeného na investování (v rámci zákonných limit)
- rozhodování o různých formách fůzí a akvizic
- všechny tyto typy se týkaly strategického finančního rozhodování
- pro strategické a dlouhodobé finanční rozhodování je typické, že se musí respektovat faktor času a vyšší stupeň rizika
- v rámci strategického rozhodování musí manažeři provádět řadu krátkodobých rozhodnutí a to takových, které se vztahují k problémům krátkodobého majetku a kapitálu
- i v rámci finančního rozhodování platí, že čím kratší časový horizont tím menší míra rizika
- specifické rysy krátkodobých finančních rozhodnutí:
r rozhodování o velikosti a struktuře OM (optimalizace peněžních prostředků, investice do krátkodobých CP, výše pohledávek, stav zásob,…)
r rozhodování o optimálním složení krátkodobého kapitálu
r rozhodování o prvcích ochrany proti různým formám rizika
Fáze finančního rozhodování
1) vymezení finančního problému a stanovení kritérií finančních cílů
2) analýza informací a podkladů nutných pro rozhodování – základním zdrojem získávání informací je okruh účetnictví
3) stanovení různých variant řešení problémů
4) určení kritérií pro výběr optimální varianty a hodnocení variant kritérií
5) vlastní výběr – volba optimální varianty

Finanční rozhodování a vliv daňové soustavy na finanční rozhodování
- finanční rozhodování souvisí s rozhodováním se na základě toho, jak se rozhodnutí týká problematiky daní
- jedná se o rozhodování v krátkodobém i v dlouhodobém horizontu
- daně ovlivňují podnikovou aktivitu v každém státě
- jedním z problémů je stanoven objemu daní, která je od podniků vybírána (měl by se optimalizovat objem daní)
- existuje přímá souvislost mezi objemem vybíraných daní a efektivitou hospodaření podniku
- odvodová daňová povinnost v České republice je jedna z nejvyšších na světě"

Poznámka

Psané formou poznámek, barevně rozlišený text, který je také doplněn o schémata.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8157
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse