Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční struktura podniku

Finanční struktura podniku

Kategorie: Finanční analýzy, Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: B.I.B.S., a.s., Brno

Charakteristika: Práce se zabývá finanční strukturou podniku. V teoretické části práce se autor zaměřuje na vlastní a cizí kapitál, věnuje se oceňování majetku podniku a optimální finanční struktuře. Praktická část se skládá z teoretické a praktické rozvahy a finanční analýzy firmy Mc. SUP s. r. o. Je zde popsána historie firmy, její produkty a samotná analýza.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1
Vlastní kapitál
2.1.1
Základní kapitál
2.1.2
Kapitálové fondy
2.1.3
Fondy ze zisku
2.1.4
Hospodářský výsledek
2.2
Cizí zdroj
2.2.1
Rezervy
2.2.3
Dlouhodobé závazky
2.2.4
Krátkodobé závazky
2.2.5
Bankovní úvěry a výpomoci
2.2.5.1
Investiční úvěr
2.2.5.2
Eskontní úvěr
2.2.5.3
Kontokorentní úvěr
2.3
Oceňování majetku podniku
2.3.1
Oceňování hmotných aktiv
2.3.2
Oceňování oběžného majetku
2.4
Optimální finanční struktura
3.
Praktická část
3.1
Rozvaha teoretická
3.2
Rozvaha praktická
3.1
Finanční analýza firmy
3.3.1
Popis a historie firmy
3.3.2
Produkty společnosti
3.3.3
Analýza rozvahy
3.3.4
Hodnoty položek dle Výkazu zisku a ztráty
3.3.5
Analýza zadluženosti společnosti Mc. SUP s. r. o
4.
Závěr

Úryvek

„2.1.2 Kapitálové fondy

Vlastním kapitálem akciové společnosti jsou i tzv. kapitálové fondy, z nichž hlavní část tvoří tzv. emisní ážio (příplatek), tj. rozdíl mezi skutečně dosaženou prodejní cenou akcií a jejich cenou nominální při emisi akcií.

2.1.3 Fondy ze zisku

Nebo-li rezervní fondy. Vytvářejí se přímo ze zákona nebo se řídí dle předepsaných stanov dané společnosti. Tyto fondy se dělí na:

Zákonný rezervní fond ( s.r.o., a.s.)
Statutární a ostatní fondy
Nedělitelný fond (družstva)

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek je vlastně rozdíl mezi výnosy a náklady dané společnosti. Jakmile začne daná společnost dosahovat vyšších výnosů, je v zisku. Pokud bude mít naopak vyšší náklady, jedná se o ztrátu. Tato skutečnost se v účetnictví zapisuje do výkazu zisků a ztrát, do tzv. výsledovky.

Hospodářský výsledek je:
Výsledek hospodaření let minulých
Výsledek hospodaření běžného účetního období

2.2 Cizí zdroje

Cizí zdroje (pasiva) jsou vedle vlastních zdrojů druhou důležitou částí finanční struktury podniku. Jedná se o dluhy, které musí daná společnost do určitého data splatit. Zahrnují vlastně všechny externí zdroje snížené o vklady vlastníků. Nákladem za cizí zdroje je úrok (bankovní poplatky, provize). Ale i přesto je cizí kapitál většinou levnější než kapitál vlastní a jeho použití tudíž zvyšuje rentabilitu podniku.

2.2.1 Rezervy

Rezervou jsou budoucí možné závazky, které zatím nevznikly, ale vzniknout mohou. Neznáme dobu, kdy závazek může vzniknout a také neznáme jeho výši. Výše rezervy je tedy stanovena odhadem.
Máme dva druhy rezervy:
Rezerva s obecným charakterem, která kryje případné riziko podnikání
Rezerva vytvářena k určitému účelu například na dlužné daně nebo na opravy budov a zařízení

2.2.3 Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky jsou poskytovány na dobu delší než 1 rok. Tvoří je dodavatelské úvěry, bankovní úvěry, leasingové dluhy, vydané podnikové obligace a dlužné úpisy, termínované půjčky a závazky za pronájem.

2.2.4 Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky jsou poskytovány na dobu do 1 roku. Jedná se o krátkodobé bankovní úvěry, závazky dodavatelům za výrobky dodané na obchodní úvěr, zálohy přijaté od odběratelů, nezaplacené daně a pojištění, ostatní závazky ke společníkům a zaměstnancům a nevyplacené mzdy."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a grafy. Čistý text práce dosahuje cca 7 stran. Práce byla napsána pro The Nottingham Trent University, B.I.B.S., a.s. Brno, Ekonomika a management.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17995
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse