Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční systémy v České republice

Finanční systémy v České republice


Kategorie: Daňová problematika, Finance

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek formou odrážek představují finanční systémy České republiky. Seznamují s problematikou z daňové oblasti, a tak nechybí vysvětlení základních pojmů, systémů a principů výběru daní. Autor vyjmenovává druhy daní, objasňuje i pojistné sociální pojištění. Teoretické znalosti jsou prokládány vyřešenými příklady z daňové oblasti. V závěru jsou představeny druhy daňových dokladů.

Obsah

1.
Daňový systém České republiky
1.1.
Daň a funkce daní
1.2.
Principy zdanění
1.3.
Základní pojmy
1.4.
Slevy na dani
1.5.
Způsob výběru daně
2.
Daně přímé
2.1.
Daně z příjmu
2.1.1.
Předmět daně
2.1.2.
Základ daně
2.1.3.
Zdanitelné příjmy
2.2.
Daně majetkové
3.
Pojistné sociální pojištění v České republice
3.1.
Veřejné zdravotní pojištění
3.2.
Nemocenské pojištění
3.3.
Důchodové pojištění
3.4.
Státní politika zaměstnanosti
4.
Daň z příjmu právnických osob
4.1.
Základní pojmy
4.2.
Úprava základu daně
4.3.
Dary
5.
Majetkové daně
5.1.
Silniční daň
5.2.
Daně z nemovitostí
5.3.
Daně převodové
5.4.
Spotřební daně
6.
DPH
7.
Daňové doklady
7.1.
Daňové přiznání a úhrada daně

Úryvek

"Daňový systém ČR – veřejné rozpočty (státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí)
Daň = je povinná, neekvivalentní, neúčelová, pravidelně se opakující platba do veřejného rozpočtu.
Povinná > ze zákona
Neekvivalentní > protiplnění (bezpečnost…)
Neúčelová > není znám účel co bude financováno (vyjma – silniční daň)
Pravidelně se opakující > ve stejném časovém období nebo ve stejných situacích (pravidelné intervaly)
Funkce daní – fiskální > schopnost naplnit veřejné rozpočty
Alokační > snaha, motivace kam peníze půjdou – snížení daně(odečtení části)poplatník, odrazení(cigarety)
Redistribuční > přesun prostředků od bohatších k sociálně slabším
Stimulační > ovlivňování ekonomického růstu
Stabilizační > použití peněz k růstu nebo brzdění ekonomického stavu (růst, recese)
Principy zdanění – neutrality > výše zdanění nezávisí na druhupodnikatelské činnosti (nebo vlastníkovi)
Univerzaliti> daňové zákony by měli být jednoduhé(x zneužití)
Dostatečné daňové výnosnosti
Spravovatelnosti> kontrola výběru daní (správa)
Základní pojmy – 1)daňový subjekt = osoba povinná ze zákona odvádět nebo platit daně (FO, PO)
a)Poplatník = má předmět daně (příjem, majetek) a tomu daň snižuje jeho prostředky(daň většinou platí)
b)Plátce = („neplacený výběrčí daní“) ze zákona povinen odvézt do veřejného rozpočtu daň vybranou nebo sraženou od jiných subjektů (DPH-vybraná, DPFO závislá činnost-sražená)
2)Předmět daně (objekt) = to z čeho se daň vybírá
a)majetek (nemovitosti)
b)příjem – (důchodové) využití k dalším funkcím
c)spotřeba – méně viditelné(lépe snášené, hodně spotřebuji>>hodně platím)
3)Vynětí z předmětu daně = ohraničuje předmět daně s cílem jistoty poplatníka co bude platit co ne
Př: úvěry, půjčky
4)Osvobození od daně = část předmětu daně ze kterého se daň nevybírá, nezahrnuje se do základu daně
a)úplné – jsou-li splněny všechny podmínky (př: příležitostné příjmy do 20 000,-za 1 rok)
b)částečné – osvobozená částka pouze do limitu, další částka zdaněná
*nezdanitelné minimum = do 15 000,- za rok u FO
5)Základ daně = upravený předmět daně (podle zákona) vyjádřený v příslušných jednotkách
a)fyzických – ks, hl, mčtver.
b)hodnotové vyjádření – Kč
6)Odpočty = snižují základ daně
a)standartní – snižují se o předem stanovenou částku (slevy)
b)nestandartní – odečíst pouze v prokazatelné výši a je stanoven limit (dary)
7)Zdaňovací období = časový interval za který nebo na který, se stanovuje základ, výše daně a daň se musí zaplatit
a)s pravidelným výběrem – měsíc, čtvrtletí, rok (DPH)
b)bez zdaňovacího období – situace (dědictví, darovací)
8)Sazba daně = postup jakým se ze základu daně stanoví odpočet daně
a)podle předmětu daně – jednotná (pro vše stejně), diferencovaná (DPH)
b)podle typu základu daně – pevná (základ daně ve fyzických jednotkách – Kč na mčtverc), relativní (v hodnotovém vyjádření Kč)>>%
- proporcionální (dědictví, darovací)
- progresivní (daň roste rychleji než základ)
9)Slevy na dani = odečítají se od již vypočítané daně
- absolutní (odečítá se pevná částka)
- relativní (sleva v %...silniční daň)
- standartní (pevná částka > ani víc x míň, DPFO)
- nestandartní (v prokazatelné výši, výše omezena)
10)Daňový bonus = negativní daň – stát vyplácí peníze
- u daňového zvýhodnění na dítě >>sleva –do nuly, bonus – do mínusu"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schéma. Čistý text je cca 28 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23942
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse