Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční vztahy a činnosti podniku

Finanční vztahy a činnosti podniku

Kategorie: Burzy a cenné papíry, Finance, Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, zajímající se o podnik z finančního hlediska, v úvodu specifikuje subjekty, s nimiž podniky navazují finanční vztahy. Poté charakterizuje typy finančních činností podniku a krátce se dotýká oblasti kapitálu a finančních zdrojů. Stěžejní část práce se věnuje krátkodobému financování, a to především formou směnek. Přibližuje povahu tohoto cenného papíru, vysvětluje pojmy s ním spjaté a seznamuje s jeho druhy i podstatnými a nepodstatnými náležitostmi. Závěr v krátkosti informuje o dlouhodobém financování.

Obsah

1.
Cíl financování
2.
Finanční vztahy vůči okolí podniku
3.
Finanční činnosti podniku
4.
Kapitál
5.
Druhy financování
6.
Finanční zdroje
7.
Krátkodobé financování
7.1.
Obchodní úvěr
7.2.
Dokumentární akreditiv
7.2.1.
Charakteristika
7.2.2.
Druhy
7.3.
Směnka
7.3.1.
Charakteristika
7.3.2.
Cizí směnka
7.3.3.
Podstatné náležitosti
7.3.4.
Nepodstatné náležitosti
7.3.5.
Vlastní směnka
7.3.6.
Cizí směnka na vlastní řad
7.3.7.
Další pojmy spjaté se směnou
7.3.8.
Hlavní rozdíly mezi anglo-americkým právem a Ženevskými úmluvami
7.4.
Krátkodobé bankovní úvěry
8.
Dlouhodobé financování

Úryvek

"Krátkodobé financování
- krátkodobé závazky - krátkodobé využívaní zdrojů financování -krátkodobá cizí pasíva

1. Obchodní úvěr - poskytnutý dodavatelem do doby než zaplatíme.
2. Dokumentární akreditiv
= písemný závazek banky, že poskytne plnění, zaplatí DOD, budou-li do dané doby splněny písemně sjednané podmínky. Dodavatel žádá banku o zaplacení, a tím se chrání před platební neschopností odběratele. Vzniká tak pohledávka vůči bance, a ne vůči odběrateli. Odběrateli banka zajišťuje, že nebude platit dodavateli dřív než budou splněny akreditivní podmínky a předloženy dokumenty. Kupující zařídí písemně otevření L/C u své banky ve prospěch prodávajícího. Prodávající splněním podmínek (tzn. předloží dokumenty své bance) ve stanovené lhůtě dosáhne zaplacení bankou z akreditivu.

- druhy:
1) neodvolatelný (irrevocable L/C) - může být změněn či zrušen jen se souhlasem všech zúčastněných stran, výslovné vyznačení neodvolatelnosti
2) nepotvrzený (avizovaný) - závazek má banka odběratele. Banka dodavatele pouze avizuje, ale neručí za L/C (nemá žádné závazky)
3) potvrzený - banka dodavatele přijímá závazek banky odběratele = obě banky ručí odběrateli
4) krytý - peníze ve výši stanovené L/C jsou po jeho otevření převedeny bance dodavatele
5) nekrytý - odpovídající částka je převedena bance prod. až po proplacení dodavateli
6) s odloženým placením - částka je proplacena až za určitou dobu po předložení dokladů
7) remboursní - úhrada pomocí směnky
8) revolvingový - po vyčerpání je L/C obnoven na pův. výši

3. Směnka
= cenný obchodovatelný, rigorózní (=přesně určené náležitosti) papír obsahující bezpodmínečný závazek zaplatit určité osobě v určitém čase na určitém místě
- snižuje se riziko nezaplacení, protože pokud dlužník přijde do konkurzu = platí se nejprve státu a hned potom věřitelům
- CP, který může existovat sám o sobě bez vztahu k obchodu (tzn. neváže se na dodání zboží)
- existují tzv. Zenevské konvence z r. 1930 - Zákon směnečný a šekový č. 151/1930 - všichni na ně však nepřistoupili x Výklad anglo-amerického práva - jednodušší
2 základní typy: cizí, vlastní

- Cizí směnka (= TRATA)
- příkaz výstavce adresovaný 3. osobě, aby zaplatila směnečnému věřiteli určitou peněžitou částku
- výstavce = TRASANT
dlužník = SMĚNEČNIK = TRASAT
věřitel = REMITENT

- podstatné náležitosti:
1) slovo "směnka" v textu listiny a v jazyce, v kterém je napsaná
2) bezpodmínečný příkaz zaplatit (tzn. "zaplaťte"), který není vazáný na další podmínky
3) údaj místa, kde má být placeno
- výslovně
- má se za to, že je to v místě dlužníka
4) jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno (tzn. jméno věřitele - remitenta)
5) datum a místo vystavení směnky (vlevo nahoře), měsíc vždy slovy
6) podpis výstavce (vpravo)
7) jméno směnečníka (vlevo)
8) údaj splatnosti = datum dospělosti směnky
- pokud zde datum není, má se za to, že je to na viděnou
dělení směnek podle splatnosti:
a) vista směnka = "zaplaťte po předložení"
b) lhůtní vista směnka = "za 14 dni po viděné"
c) dato směnka = "za 3 měsíce ode dneška"
d) fixní (denní) směnka = přesné datum
9) směnečná částka (číslem i slovy) - v případě rozporu platí ta, která je napsaná slovy"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek.
Důležité informace jsou zvýrazněny kurzívou nebo tučně.
V práci se objevují pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22331
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse