Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Financování školství v České republice - bakalářská práce

Financování školství v České republice - bakalářská práce

Kategorie: Veřejná ekonomika, Pedagogika

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem bakalářské práce je zhodnotit financování školství v České republice, zaměřuje se především na vysoké školy. Charakterizuje vzdělávací systém České republiky, popisuje jej od předškolního věku až po vysokoškolské studium, tedy terciární vzdělávání. Vymezuje jeho legislativní rámec a poukazuje na význam školství z hlediska společenského, ekonomického a také na něj nahlíží jako na významnou kapitolu státního rozpočtu.

Obsah

1.
Úvod
2.1
Cíl práce
2.2.
Metodika
3.
Přehled řešené problematiky
3.1.
Význam školství
3.2.
Právní úprava školství
3.3.
Školský systém obecně
3.4.
Předškolní věk
3.5.
Základní vzdělávání
3.6.
Střední vzdělávání
3.7.
Vzdělávání na konzervatořích
3.8.
Postsekundární neterciární vzdělávání
3.9.
Terciální vzdělávání
3.9.1
Vyšší odborné vzdělání
3.9.2
Vysoké školy
3.10.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
3.11.
Přehled ekonomických a výkonových ukazatelů
4.
Analýza vysokých škol a jejich financování
4.1.
Ekonomické ukazatele a výkonové ukazatele
5.
Seznam použitých zdrojů

Úryvek

"Podstatou kapitálu je skutečnost, že se jedná o výrobní faktor, který je vytvářen pro další výrobu nových statků a služeb; jeho účelem je v budoucnosti přinášet ekonomickému subjektu, který vynaložil určité zdroje na jeho získání, nějaký dodatečný příjem či užitek. Nejdůležitějším druhem lidského kapitálu je vzdělání. Jako všechny formy kapitálu i vzdělání představuje výdej zdrojů v určitém okamžiku, který má zvýšit produktivitu v budoucnu Lidský kapitál je ekonomický pojem vyjadřující znalosti a schopnosti pracovníka. Novodobé pojetí chápe lidský kapitál jako schopnost člověka vytvářet přidanou hodnotu prostřednictvím vlastností, které má buď vrozené, nebo je získal v průběhu života. (Šrédl, 2010, s. 25).
Nepřekvapuje, že pracovníci s vyšším lidským kapitálem v průměru vydělávají více než ti, kdo mají lidského kapitálu méně. Absolventi vysokých škol ve vyspělých tržních ekonomikách získají až o 2/3 vyšší plat, než ti, kdo své vzdělání ukončili střední školou. Rozdíl mezi mzdou vzdělanějšího a méně vzdělaného zaměstnance je v podstatě jakýmsi kompenzujícím rozdílem pokrývajícím náklady vynaložené na vzdělání (Šrédl, 2010, s. 26).
Pojetí nákladů investice do vzdělání zahrnuje jednak explicitní náklady, ty jsou zcela zřetelné a obsahují např. školné či náklady na studijní literaturu a pomůcky. Z větší části je však založeno na tzv. nákladech obětované (ztracené) příležitosti (Šrédl, 2010, s. 26).
Vzdělání sice přináší vyšší finanční ohodnocení, ale také mnoho stojí. Při pětiletém studiu na VŠ v ČR činí náklady průměrného studenta, včetně nákladů z ušlé pracovní příležitosti, až 1 mil. Kč. Několik desítek tisíc Kč vydává ročně na vysokoškolského studenta ze svého rozpočtu stát – k nejdražším patří lékařské vzdělání (Šrédl, 2010, s. 26).
Vzdělávání představuje důležitou a trvalou součást života a životního stylu téměř 60% občanů České republiky. Význam vzdělávání není lineárně závislý na věku. Kromě vlivu věku se zde projevují zřejmě také jiné faktory. Lze předpokládat, že vzdělávat se bude ten člověk, pro kterého má vzdělání význam a vzdělávání je součástí jeho životního stylu.
Vzdělání slouží jako prostředek k dosažení požadovaných změn ve společnosti, rozvíjet generaci ctnostných jednotlivců a přispět tak k rozvoji dobrých lidských bytostí. Základním cílem vzdělávání je získat znalosti, vštípit formy slušného chování a získat technické způsobilosti. Vzdělání slouží jako prostředek, jak rozvíjet sebe sama fyzicky, duševně a sociálně.
Nejvyšší význam vzdělávání přikládají lidé ve věku 15-30 let. Ve skupině 46-60 let je zájem o vzdělání způsoben společenskou změnou, která zastihne tuto věkovou skupinu v jejich profesně vysoce produktivním věku. Na tuto změnu musela značná část reagovat změnou zaměstnání, rekvalifikací a doplňováním vzdělání. Ve věkové skupině 61 let a více význam vzdělávání klesá. Jde o skupinu, ve které je značná část již v důchodu nebo se do něj v blízké době chystá. Důvodem pro vzdělávání tedy již nemohou být příliš důvody spojené s vykonáváním profese (uplatnění na trhu práce, uplatnění se v zaměstnání), ale spíše zájem o vzdělání jako takové.
Dosažené vzdělání již svým způsobem vypovídá o hodnotě, kterou lidé vzdělávání přikládají. Vyšší význam vzdělání obecně přisuzují ženy. Ty jsou i nositelem pozitivní dynamiky, mezigeneračně stoupl význam vzdělání pro život žen. Muži nejenže přišli o pozici hlavního nositele vzdělanostního potenciálu, ale dokonce význam vzdělání, podle výsledků v jejich životě klesl.

3.2. Právní úprava školství"

Poznámka

Práce obsahuje množství tabulek, grafů a schémat, rozsah čistého textu je necelých 19 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21876
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse