Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Francie v 18.století

Francie v 18.století

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na Francii během revoluce a napoleonských válek. Popisuje absolutistickou Francii, také Franci jako konstituční monarchii i jako republiku. Dále se zaměřuje na život na Napoleona a na následné války.

Obsah

1.
Absolutistická Francie
1.1
Francouzská revoluce
2.
Francie konstituční monarchií
3.
Francie republikou
3.1
Jakobínská diktatura
3.2
Direktorium
4.
Napoleon
4.1
Napoleon prvním konzulem
4.2
Napoleon císařem
5.
Napoleonské války

Úryvek

"FRANCIE KONSTITUČNÍ MONARCHIÍ (1790 - 1792)

- 1790 poslanci uvádějí v život novou ústavu (definitivní znění ústavy až 1791)
→ Konstituční monarchie • zákony země tvořili poslanci
• král mohl zákony pouze odročit
• volební právo měli pouze bohatí
• země rozdělena územně-správní celky

- 1791 se král, který tajně udržoval spojení se zahraničím, pokusil o útěk do Rakouského Nizozemí
- byl však v Lotrinsku u hranic zadržen a vrácen do Paříže, kde byl držen ve svém paláci jako vězeň

Vnější ohrožení Francie a revoluce
- dohoda Rakouska, Pruska a německých států na společném postupu (v čele koalice Leopold II.),
požadovali obnovu pořádku (= návrat k absolutismu)
- nebezpečí války společnost rozvrátilo • pravice a střed - pro monarchii
• levice - pro republiku (jakobíny a girondini)

- 1792 Národní shromáždění vyhlásilo válku Rakousku (František II. Habsburský) a jeho spojencům
- král byl obviněn z tajných jednání s Rakouskem a radikální dav zmasakroval švýcarskou gardu,
která chránila jeho palác → radikální složka se tak ujala moci v Paříži
- zpočátku neúspěch francouzských vojsk
FRANCIE REPUBLIKOU 1792

- na Národním shromáždění získaly převahu republikáni → pád monarchie
- byl zvolen nový, radikálnější parlament – Konvent, který zrušil království a zřídil republiku

- francouzská armáda zastavuje postup koaličních vojsk (Rakousko, Prusko, Švédsko) do vnitrozemí
- bitva u Valmy = první vítězství francouzského vojska nad koalicí, která byla donucena k ústupu

- král předvolán před Konvent a obviněn z velezrady
- v lednu 1793 Konvent těsným hlasováním rozhodl o osudu krále Ludvíka XVI. → 21. ledna 1793
Ludvík Kapet gilotinován na náměstí Revoluce, pak i Marie Antinetta, následník trůnu - Ludvík poslán na převýchovu, kde za zemřel za záhadných okolností
- poprava krále vyvolala pobouření v Evropě, a tak Francouzské republice vypověděly válku další
země: V. Británie, Holandsko a Španělsko → vítězný postup francouzské armády zastaven
- na východě Francie vypukla Občanská válka mezi stoupenci krále (roajalisty) a republikány,
povstání však bylo krvavě potlačeno

- v Konventu se rozhořel spor mezi girondiny a jakobíny

JAKOBÍNSKÁ DIKTATURA červen 1793 - červenec 1794
= nejradikálnější fáze revoluce

- girondisté nebyli populární, čahož zneužili jejich protivníni → 2. června 1793 vypuklo povstání a
girondističtí poslanci byli popraveni (porušena nedotknutelnost poslanců a Deklarace práv)
- vláda jedné strany (= jakobínská diktatura) a Konvent (parlament) rozdělen na podvýbory:

1) Výbor pro veřejné blaho - v rukou výkonná moc, kde byl hlavní osobnsotí Robespierre
2) Výbor pro bezpečnost - hledá nepřítele Francie
3) Revoluční soudní tribunál - odsuzuje nepřátele Francie

- hlavní představitel jakobínské diktatury Jean Paul Marat byl zavražděn, ale jeho smrt byla pouze
záminkou k zahájení všeobecného boje proti nepřátelům revoluční Francie

Vláda
- Výbor pro veřejné blaho, který fakticky vládl zemi, zahájil systematickou likvidaci všech
skutečných i domnělých nepřátel republiky - poslal na smrt na 30 tisíc lidí
- hospodářská opatření jakobínů: konfiskované půdy rozdávany rolníkům, zákony o maximálních
cenách (hlavně potravin), bohatí museli přispívat dary do státní pokladny a statky emigrantů byli zabírány a rozprodány
- pokus o odstranění křesťanství: dosavadní bohoslužby nahradil osvícený kult Nejvyšší bytosti,
vyhánění duchovních z farností → neúspěch hlavně na venkově, kde byla víra hluboce zakořeněna

- Robespierre si nesmyslnými popravami připravil vlastní konec, neboť to sjednotilo jeho odpůrce
- 1794 v Konventu nespokojení poslanci odhlasovali Robespierrovo zatčení a následnou popravu
→ jeho smrtí skončil revoluční teror a k moci se dostávají opět umírnění měšťané - Direktorium

DIREKTORIUM (1795 - 1799)

- hospodářské obtíže překonávány - konečně vnitřní klid + četná vítězství republikánské armády
- 1795 nová republikánská ústava: omezení práv méně majetných, volební právo v rukou bohatých
- výkonná moc byla v rukou pětičlenného Direktoria, které bylo jmenované Radou starších a
kontrolováno Radou pěti set → obě tyto sněmovny tvořily Konvent

- vláda direktoria byla stále více závislá na armádě, která zjednávala pořádek
- Direktorium si jako ochránce Konventu a republiky vybralo generála Napoleona Bonaparteho
NAPOLEON (1769-1821)
- narodil se na Korsice 1769 v rodině drobných šlechticů (4 bratři a 3 sestry)
- do 10 let studoval ve Francii s bratrem Josefem, pak v 15 letech nastoupil na důstojnickou škola,
za rok se stal podporučíkem a byl převelen k dělostřeleckému pluku

Vojenská kariéra
- porazil separatisty na Korsice → jmenován poručíkem
(rodina Bonapartistů označena za zrádce, protože se Napoleon postavil na stranu Francie → Napoleon s rodinou museli uprchnout z Korsiky)
- jako velitel dobyl přístav Toulon z rukou angličanů a byl povýšen na brigádního generála
- Napoleon byl následně pověřen potlačením právě royalistického povstání v Paříži proti Direktoriu
(pokus o převrat), kde národní garda byla bezmocná → za záchranu republiky byl Napoleon povýšen na divizního generála a zanedlouho se stal velitelem vnitřní armády

- 1796 první manželství Napoleona s Josephinou Beuharnais

Italské tažení 1796
- Napoleon jmenován velitelem francouzské armády a zmocnil se bohatství italských měst
- Mír v Campoformiu: italské republiky připadly Francii, později získala i další území jako: Itálie,
Belgie, Nizozemí, Švýcarsko - prohlášeny za sestereské republiky → hranice Francie až k Rýnu

- hospodářská situace Francie však byla velmi neutěšená: neúroda, zásobovací potíže, inflace →
direktorium se snažilo naplnit státní pokladnu pomocí zahraničních vítězství"

Poznámka

Práce se skládá z několika dokumentů i obrázků.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28784
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse