Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Gilles Lipovetsky: Paradoxní štěstí – úvaha o hyperkonzumní společnosti

Gilles Lipovetsky: Paradoxní štěstí – úvaha o hyperkonzumní společnosti

Kategorie: Filozofie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Tento text na základě knihy francouzského filosofa Gillese Lipovetskeho zabývá vývojem konzumní společnosti dvacátého století. Podrobně popisuje jednotlivé fáze konzumní společnosti (fáze první, fáze společnosti hojnosti a fáze emocionálního konzumentství). Nejpodrobněji je popsána poslední fáze v souvislosti se změnami struktury a zaměření společnosti. V této části autorka popisuje jak dochází ke změnám z hyperkonzumenta k turbokonzumentovi, dopadům těchto změn na komerční sféru a ambice v nakupování. Dále si klade otázku, nakolik zasahuje komercionalizace do našeho života, případně, kde se zastaví. Následuje vysvětlení dnešního chápání slasti a štěstí. V závěru autorka krátce zamýšlí nad tím, jaká je dnešní hyperkomerční společnost.

Obsah

1.
Uvod
2.
Homo consumericus
3.
Hyperkonzumní společnost
4.
Emocionální konzumenství – třetí vývojová fáze
5.
„Trpím, tedy nakupuji“
6.
Konzumenství, děti a čas
7.
Od hyperkonzumenta k turbokonzumentovi
8.
Změny
9.
Efekt Diva
10.
Limity komercionalizace
11.
Pochopení slasti a štěstí v naší společnosti
12.
Kde se zastaví duch konzumenství
13.
Závěr
14.
Seznam použité literatury

Úryvek

„1. Změny

S rostoucí mobilitou můžeme sledovat změny dopravních uzlů na menší či větší obchodní centra. Dříve se spotřebitelé museli přesouvat k obchodníkům, dnes obchodí odcházejí k nim. Komerce si dobývá souvislý časoprostor výrobků a služeb. Cestující již není pouze pasažér, ale také hyperkonzument, kterého je nutné přilákat, zabavit a rozptýlit . Od transportních firem přecházíme k cestovatelskému multiservisu. Nestačí se přesouvat rychleji, je nutné také zajistit, aby měl jedinec lepší subjektivní kontrolu nad časem.
Ke stejnému vývoji dochází v časové organizaci spotřeby. Rádio i televize dnes vysílají nonstop, řada služeb dnes běžně funguje 24hod, 7 dní v týdnu. Cestovní agentury rozšiřují svojí nabídku na celý rok. Do chodu se spouští hyperkonzumní univerzum v plynulém toku, fungujíc ve dne v noci 365 dní v roce. Vyvrcholení nachází tato logika v síti elektronických služeb, v nákupech on-line. Konzument se již nemusí přesunout na místo obchodu, ale obchod přichází k němu prostřednictvím obrazovky. Éra turbokonzumenství se vyznačuje informačním systémem, který nepřipouští žádná místní ani časová omezení. Tento hyperkonzument jest člověk v chvatu, pro něhož se stal časový faktor klíčovým kriteriem pro uspořádání všedního dne. Nastupuje kultura netrpělivosti a bezprostředního uspokojování tužeb.
Ohromný rozmach kultury těžko popírat, ale pojďme si poukázat i na její limity. Tento časový režim je totiž paradoxní. Rostou sice nároky na rychlost, tedy konzument tady zrychlí, ale jen proto, aby tam zase získal více volného času. Sice tedy otročíme zrychlenému času, ale rozvíjíme tím čas volný, který věnujeme hlavně sami sobě.Turbokonzumenství tedy nenastoluje řád, v němž by se subjektivita hroutila, nýbrž dynamiku, která vybízí k odstupu od přítomnosti k zodpovědnosti ze strany spotřebitele.

2. Efekt Diva

Došlo k zásadní změně, člověk nemusí nutně nakupovat totéž, co nakupují lidé mu společensky blízcí. Má nyní právo vystavět si svůj životní styl, jak se mu zlíbí – má tedy jedinou překážku – kupní sílu. Rozdíl v životním stylu se v současné době odvíjí od toho, kolik máme peněz a ne od společenské třídy, z níž jsme vzešli. Ano, hospodářská nerovnost se sice prohlubuje, avšak konzumentská ambice se sbližuje. Společnost je rozpolcená, avšak sféra symbolů a norem je homogenní. Ochabuje někdejší třídní izolovanost a uzavřenost, sociální identita a pocit třídní sounáležitosti jsou stále bezbarvější. Právě tuto nezachytitelnou těkavost lze nazvat syndromem Diva. Od mechanistického řádu přecházíme k řádu statistické pravděpodobnosti a neurčitosti…“

Poznámka

Zápočtová práce do předmětu Etika, Univerzita J.A. Komenského.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18928
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse