Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Historický, politický a právní pohled na občana-jedince

Historický, politický a právní pohled na občana-jedince

Kategorie: Historie, Politologie, Sociologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Ostravská univerzita Filozofická fakulta, Ostrava

Charakteristika: Práce obsahuje rozsáhle zpracovanou otázku zaměřující se na člověka jako občana. Otázka se nejprve věnuje minulosti a současnosti občanství a demokracie a poté představuje významné přístupy k problému vztahu státu a společnosti. Dále sleduje vývoj občanské společnosti a věnuje se postavení občana v občanské společnosti i právním základům občanské společnosti. Posledním tematickým bodem jsou právní kodexy občana.

Obsah

1.
Počátky zrodu občanství a jeho podstata
2.
Současné pojení demokracie
3.
Vývoj vztahu státu a společnosti
4.
Občanská společnost a její vývoj
5.
Občan a občanská společnost
6.
Občanská společnost a právní systém
7.
Právní kodexy občana

Úryvek

"1.Počátky zrodu občanství a jeho podstata:
S termínem „stát“ se setkáváme až v renesanční Itálii (stato – ústava, řád), nicméně státy jako takové existovaly samozřejmě již po tisíce let – ale v jiné formě, než známe stát dnes.
V současnosti je jediným široce uznávaným principem, legitimizujícím stát, princip demokratický. Demokracie má kořeny v antickém Řecku a od své moderní formy se liší zejména principem zastoupení, počtem občanů a důrazem na individuální svobodu. Demokracii pak můžeme rozdělit na normativní, procedurální a deliberativní. Samotný demokratický princip vlády (souhlasu) většiny ovšem sám o sobě svobodu nezaručuje.
V historii (zejména evropské) existovaly následující podoby států:
Polis – městský stát: historicky nejmenší státní útvar, forma uspořádání starořecké společnosti. Hospodářsky byly polis prakticky nezávislé (autarkní). Sdružovali se převážně do vojensko-politických koalic. Polis občana zcela pohlcovala. Pochopitelně politický systém jednotlivých polis se „obec od obce“ lišil, někde nabýval demokratických rysů (Athény), jindy se naopak jednalo o tyranismus, monarchii, či z dnešního pohledu „podivné kmenové společnosti“ jako např. Sparta nebo Kréta.
Kořeny formy vlády s názvem demokracie sahají až do starověkého Řecka, nicméně je nutno podotknout, že antická forma demokracie v polis se historicky neosvědčila a byla nahrazena územně mnohem většími říšemi – impérii, monarchiemi. Úpadek antických demokracií je patrný i na díle Aristotela a zejména pak Platóna a jeho pokusu o konstrukci ideálního státu, který měl zajistit vybírání těch nejlepších k vládě a zároveň zamezovat tomu, co bychom dnes nazvali nepotismus. Antická forma demokracie byla demokracií přímou, správy obce – polis se účastnili všichni občané, tj. svobodní obyvatelé (nikoliv otroci, ženy a cizinci). Řada politických myslitelů, např. E. Gellner aj., poukazují na to, že antická polis, ač vnitřně pluralitní, zcela pohlcovala jednotlivce a podřizovala ho obci. Soukromé a veřejné bylo v podstatě jedno. Moderní demokratické společnosti dávají jedinci možnost si svou identitu zvolit, antická polis jim ji jednoduše připsala.. Například. francouzský myslitel Fustel de Coulanges přirovnává polis k církvi.
Feudální impéria – říše: soustředila pod vládu jednoho panovníka obrovská území rozličných etnik, kultur či náboženství. Jednotlivé celky mohly být v různém stupni závislosti na centru. Klasickými příklady byly např. Perská říše, Římská říše, Byzantská říše, Mongolská říše atd. Velikost území byla zdrojem síly (moci) státu, který se často soustředil zejména na vybírání daní. Problémy činila právě jeho rozloha, problémy
s udržováním komunikací a také administrativní členění a časté ambice regionálních vládců na samostatnost.
Svérázným evropským případem říše byla Svatá říše římská, v jejímž čele stál sice císař
(volený), ale v rámci říše dále existovala řada „nezávislých“ států a státečků (království, knížectví, vévodství atd.). Záleželo na konkrétním historickém období, kdy byla centrální moc silná a kdy naopak měly navrch dílčí jednotky, různého stupně „nezávislosti“
(např. Český stát).
Středověká společnost byla výrazně rozdělena do stavů: tj. světská a církevní šlechta, měšťanstvo a nejpočetnější „prostý“ venkovský lid.
-Mnoho zdrojů identity občanů státu: politická autorita, feudální vazby, výsady šlechty, práva cechů.
-Autority: bůh, církev, panovník, městská obec, městské právo, cechy, atd.
-Moc panovníka pod moci boží, moc šlechty panovníkovi.
-Vývoj církve jako nezávisle společnosti - křesťan je organizován ve dvou společnostech: moc světská a duchovní. Obě autority (jak ta světská, tak i duchovní) se pokusily ovládnout tu druhou. Souboj narušoval monokratického vnímání moci.
-Vývoj zákonné představy osobních práv -Vazalství spočívá z ústní smlouvě: feudálové měli povinnosti vůči poddaným jako poddaní vůči svým pánům.
Narušit smlouvy znamenalo těžký zločin. Existence citové vazby s charakterem prostředí rodiny.
-Existence relativně nezávislých samovládných měst: Sekulární dualismus - monarcha vládl s občasnou a nejistou podporou stavů. Sekulární dualismus končil s absolutismem. Podle sociologa Maxa Webera: tento vývoj byl podmiňováno technické potřeby správy.
Feudální systém nám prozatím nedovoluje hovořit o čemkoliv jako „občanská společnost“,nicméně již vznikají její předpoklady. Právo krále i císaře bylo omezeno moci papežské, moci jednotlivých feudálů, případně jejich odpovědnost vůči poddaným, odrážející se v královské či panovnické cti. Území bylo majetkem feudála, který jej mohl prodávat, dělit aj. Obyvatelé žijící na tomto území byli jeho poddaní, kteří měli vůči feudálovi povinnosti, stejně jako feudál měl za své poddané určitou odpovědnost. De Tocqueville poznamenal, že zřízení národů bylo sice despotické, ale jejich mravy svobodné."

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně či kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27914
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse