Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Historie masových médií

Historie masových médií

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: V práci jsou nejprve uvedeny charakteristické znaky médií, jejich dělení a také je zde znázorněna jejich struktura. Hlavní část následně seznamuje s historií médií od jejich počátků až po současnost, přičemž se téměř výhradně soustředí na vývoj u nás. Představuje významné novináře, známé časopisy, uvádí charakteristické znaky tehdejší tvorby a zmiňuje se o několika filmech. Největší část práce je věnována situaci ve dvacátém století.

Obsah

1.
Médium
1.1.
Znaky, které by měly média mít
1.2.
Dělení
1.3.
Pohled na média
2.
Osobnosti
2.1.
Marshall McLuhan
2.2.
Neil Postman
3.
Struktura
4.
Počátky médií
5.
Historie
5.1.
Technologie vyrábění
5.2.
Společnost
6.
Tištěná média v 17. – 19. století
6.1.
Noviny
6.2.
Časopisy
7.
Novináři, jejich profese a obraz ve společnosti v 19. století
7.1.
Zahraničí
8.
Organizace a specifikace novinářské práce
9.
Český tisk 1918 – 1938
9.1.
Tisk politických stran u nás
10.
Komix
11.
Období Druhé republiky a Protektorátu Čechy a Morava, odboj
11.1.
Předválečné územní nároky Německa
11.2.
Říšská a česká správa médií
11.3.
Cenzura
11.4.
Aktivističtí novináři
11.5.
Novináři v odboji
11.6.
Rozhlas
11.7.
Šeptaná propaganda
11.8.
Osvobození
12.
Období poválečné instalace komunistické moci v Československu
12.1.
Komunistická strana Československá
12.2.
Poválečná Evropa a Československo
12.3.
Obnova médií
12.4.
Akční výbor
12.5.
Legislativa po únoru 1948
12.6.
Cenzura po únoru 1948
12.7.
První sjezd československých novinářů po roce 1948
13.
Československo v 50. a 60. letech
13.1.
Počátek 50. let – politické procesy
13.2.
Média a novináři ve víru reforem 1968
14.
80. – 90. léta
14.1.
80. léta
14.2.
90. léta
14.3.
80. a 90. léta
14.4.
1989 – 1990

Úryvek

"Počátky médií:
• Doba antická - Starověký Řím:
Acta diurna = desky, kde byly napsány zprávy ze senátu a co se kde dělo
= první možní předchůdci tištěných médií
- CAESAR je založil pro udržení své moci
Dá se říct, že vznik předchůdců médií můžeme brát od vzniku písma.
• 17. století:
Na počátku tohoto století už přestáváme mluvit o předchůdcích médií, ale o médiích.
Noviny začínají vycházet už v týdenních intervalech a začíná tím periodicita.
• 1719:
První noviny u nás (již předtím náznaky).

Historie:
• Technologie vyrábění
- gutemberkův lis – polovina 15. století
- téměř se nezměnil do začátku 19. století
- rychlorysy – konec 18. století se začaly vyvíjet a do provozu se uvedly na počátku 19. St.
- rotační stroje – 40. léta 19. století se objevují jejich pokusy a poté i praxe
- na rozdíl od lisu pracuje na základě role s papírem
- k nám se dostaly v 50. letech 19. století (Praha)
- litografie – konec 18. století v Paříži
- nahrazovala předchozí způsoby kreslení obrázku v novinách a časopisech
do té doby
- na vyhlazený kámen se mastnou křídou nakreslil obrázek, na něj se pak
naválela barva, která na mastnou křídu nechytala
- byla používána například při kreslení map při Napoleonských válkách a
dnes se používá v umělecké oblasti jako technika
• Společnost
- základní funkce tištěných médií 18. – 19. století byla integrační (šíření médií k obecnějšímu publiku)
- v polovině 19. století se obsazovaly politické strany
- doba tzv. „osvícenství“
o osvícenství = ideologie vzdělanců, kteří se zajímali o politické zaměření státu a teorii uspořádání státu
o tisk, brožury, letáky a noviny se začali rozšiřovat a informovali různé vrstvy a hlavně byli publikovány způsobem a s obsahem blízkým čtenářům, kterým měly být určeny
o JAN KOLÁR – Slávy dcera – vyjádřil obraz velkého slovanstva
o JOSEF JUNGMAN – představitel češství (viz. později)
o JOSEF DOBROVSKÝ – vydával německý časopis a vyl zastáncem rakušanství
- doba nacionalismu
o dnes chápeme nacionalismus jako rušivý element společnosti, ale dá se na něj pohlížet z různých pohledů
- národotvorné procesy:
o tendence rakušanství – národ závisí na příslušnosti k nějakému státu
o tendence bohemistická – národ závisí na historicko-státním vztahu k území"

Poznámka

Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta.
Práce je psaná v odrážkách. Obsahuje několik obrázků a schéma, rozsah čistého textu je cca 18 stran. Klíčové pojmy jsou barevně a tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21203
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse