Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Hodnocení efektivnosti investiční výstavby

Hodnocení efektivnosti investiční výstavby

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem

Charakteristika: Bakalářská práce se zabývá zejména stanovením kraje, ve kterém je nejvhodnější investovat do výstavby nebytových prostorů. Teoretická část obsahuje literární rešerše týkající se obecně hodnocení efektivnosti investiční výstavby. Tato část také popisuje osm metod pro určení efektivnosti investičních variant. Dále podává základní informace o možnostech financování těchto investičních projektů. Praktická část se zabývá nejprve výběrem vhodné metody pro vyhodnocení efektivnosti investiční varianty. Tato metoda je poté použita ve všech krajích České republiky. Také jednoduchým způsobem byla určena doba návratnosti investičního projektu. Konečný výběr nejvhodnějšího kraje pro investování do výstavby je proveden v závěru práce a to na základě předešlých vypočtených údajů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Investiční proces a základní pojmy
2.1.
Členění investičního procesu
2.2.
Základní účastníci investičního procesu
3.
Metody hodnocení efektivnosti investičních projektů
3.1.
Metody vyhodnocování efektivnosti investičních variant
3.1.1.
Průměrné roční nálady
3.1.2.
Diskontované náklady
3.1.3.
Čistá současná hodnota (ČSH)
3.1.4.
Index ziskovosti (rentability)
3.1.5.
Vnitřní výnosové procento (VVP)
3.1.6.
Průměrná výnosnost
3.1.7.
Doba návratnosti
3.1.8.
Nákladová kritéria investičních projektů
3.1.9.
Na závěr k těmto metodám
4.
Dlouhodobé financování
4.1.
Odpisy
4.2.
Dividendová politika, rezervní fondy a nerozdělený zisk
4.3.
Financování akciemi
4.4.
Financování obligacemi
4.5.
Financování dlouhodobými úvěry
4.6.
Leasingové financování
5.
Praktická část
5.1.
Náklady na výstavbu kanceláří v Ústeckém kraji
5.2.
Náklady na výstavbu kanceláří v Plzeňském kraji
5.3.
Náklady na výstavbu kanceláří v Pardubickém kraji
5.4.
Náklady na výstavbu kanceláří na Vysočině
5.5.
Náklady na výstavbu kanceláří v Moravskoslezském kraji
5.6.
Náklady na výstavbu kanceláří v Jihomoravském kraji
5.7.
Náklady na výstavbu kanceláří v Jihočeském kraji
5.8.
Náklady na výstavbu kanceláří v Karlovarském kraji
5.9.
Náklady na výstavbu kanceláří v Královéhradeckém kraji
5.10.
Náklady na výstavbu kanceláří v Libereckém kraji
5.11.
Náklady na výstavbu kanceláří v Olomouckém kraji
5.12.
Náklady na výstavbu kanceláří v Středočeském kraji
5.13.
Náklady na výstavbu kanceláří ve Zlínském kraji
6.
Shrnutí zjištěných výsledků
6.1.
Celkové náklady na výstavbu kanceláří
6.2.
Výsledky současné čisté hodnoty
6.3.
Doba návratnosti investice
7.
Závěr

Úryvek

"2 Investicní proces a základní pojmy
Základní podmínkou všestranného rustu spolecnosti je její ekonomický rozvoj. Výsledky tohoto rustu je možné i zneužívat, tímto se však deformuje všestranný rust, bez kterého však nelze dosáhnout všestranného pozitivního rozvoje spolecnosti.
Investicní proces je procesem prípravy a realizace nových, poprípade rozširování, modernizace a rekonstrukce existujících základních prostredku výrobního a nevýrobního charakteru v širokém slova smyslu.
Investor si vybírá jakým zpusobem provede danou investici. Má na výber tri možnosti:
- vybere si na trhu s nemovitostmi a koupí hotový objekt, - opet se obrátí na trh s nemovitostmi a objekt bud zmodernizuje nebo opraví, - vybere si dodavatele a nechá si objekt postavit.
Dalším základním pojmem je základní prostredek. Základní prostredky jsou výrobky, k jejichž spotrebe dochází postupne a dlouhodobe, pri zachování jejich vecné podstaty po celou dobu životnosti. Spotrebou základních prostredku nedochází k likvidaci jejich vecné podstaty, ale k využití jejich užitné hodnoty používáním.
Investicní proces má výrazne strukturovaný obsah. [1]

2.1 Clenení investicního procesu
Proces investicní akce zacíná zahájením prací na investicním zámeru, jehož vypracování bylo iniciované a zduvodnené nutností investicního zabezpecení urcité kapacitní anebo substitucní potreby v terciární sfére. Kapacitní potreba vyplývá z primární funkce investicní výstavby, kterou je vytvárení nových základních prostredku. Je to tedy možnost zabezpecit udržení ( u obnovy), zvýšení výroby ( u výrobních investic) nebo uspokojení konecných potreb (u nevýrobních základních prostredku). Se substitucní potrebou souvisí nákladový efekt. Touto substitucí výrobních cinitelu nastává možnost zabezpecit úspory nákladu na výrobu. [1]
Konec investicního procesu predstavuje odevzdání príslušné výrobní nebo nevýrobní kapacity do užívání po overení její technické spolehlivosti a ekonomické úcinnosti a po odstranení prípadných nedostatku.

Do prípravné fáze mužeme zaradit predprojektovou prípravu, projektovou prípravu a stavební prípravu.

Do stádia predprojektové prípravy radíme:
- Investicní zámer, který vyjadruje základní požadavky kladené na stavbu. Objasnuje širší souvislosti a zduvodnuje nevyhnutelnost stavby.
- Výzkumne vývojové zabezpecení pocítá již v dané koncepci s budoucí výstavbou a s parametry na úrovni budoucí techniky. Jak techniky užívání, tak techniky výstavby.
- Projektový úkol upresnuje požadavky stanovené investicním zámerem, vecne a funkcne vymezuje a zduvodnuje stavbu a její umístení."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 21 stran. Práce obsahuje grafy.
Práce je ve formátu Adobe Acrobat *.pdf.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická. Studijní program: Ekonomika a management. Studijní obor: Podniková ekonomika a management.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18469
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse