Hudební psychologie

Kategorie: Psychologie, Hudba moderní, Hudba vážná

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje přehledně strukturované zápisky z kurzu psychologie hudby. Podrobný přehled zahrnutých témat je uveden v obsahu.

Obsah

1.
Hudební psychologie
1.1.
Psychologie, psychologické přístupy a disciplíny
1.2.
Hudební psychologie, intera- a interdisciplinární vztahy
1.3.
Okruhy hudební psychologie
1.4.
Historie a současnost hudební psychologie
1.5.
Témata výzkumů
1.6.
Metody výzkumů
2.
Fyzikální podstata hudebního zvuku
2.1.
Akustika
2.2.
Zvuk
3.
Sluchové vnímání
3.1.
Vnímání a sluchové vnímání
3.2.
Struktury sluchového ústrojí
3.3.
Zpracování hudby mozkem
4.
Výška tónů
5.
Hlasitost zvuku
5.1.
Hluk
6.
Absolutní sluch
6.1.
Absolutní a relativní sluch
6.2.
Druhy absolutního sluchu
6.3.
Četnost lidí s absolutním sluchem
6.4.
Latentní absolutní sluch
6.5.
Teorie absolutního sluchu
6.6.
Důkazy genetického absolutního sluchu, souvislost s jazykem
6.7.
Tónové jazyky
6.8.
Kritické období pro vznik absolutního sluchu, podmínky rozvoje absolutního sluchu
7.
Pozornost
7.1.
Definice a význam pozornosti
7.2.
Orientačně-pátrací reflex
7.3.
Druhy pozornosti
7.4.
Selektivní pozornost
7.5.
Experimenty
7.6.
Rozdělená pozornost
7.7.
Fluktuace pozornosti
8.
Psychologické základy hudebních systémů
8.1.
Základy kognitivní psychologie hudebního slyšení
8.2.
Auditory scene analysis
8.3.
Konsonance a disonance
8.4.
Tonalita
8.5.
Melodie
9.
Paměť
9.1.
Fáze
9.2.
Druhy
9.2.1.
Podle trvalosti
9.2.2.
Podle kódování
9.2.3.
Podle způsobu uchování informací
9.3.
Zapomínání
9.4.
Pořadí zapamatování slov
9.5.
Ztráta paměti
10.
Emoce
10.1.
Vymezení, složky
10.2.
Psychologický přístup k hudbě a emocím
10.3.
Charakteristika emocí
10.4.
Emociogenní selektivita
10.5.
Emoce mohou být prožívány
10.6.
Dělení emocí dle intenzity a délky trvání
10.7.
Základní emoce
10.8.
Obličejové výrazy
10.9.
Neurofyziologie emocí
10.10.
Hudba a emoce
10.11.
Periferní znaky emocí
10.12.
Příklady jednotlivých emocí
10.13.
Studium emocí ve vztahu k hudbě je v mnoha ohledech problematické
10.14.
Výzkum hudby a emocí
10.15.
Faktory ovlivňující emocionální odpovědi na hudbu
10.16.
Tři sociální funkce hudby
10.17.
Kulturní determinanty emocí
10.18.
Kulturní odlišnosti v poslechu hudby
11.
Kultura
11.1.
Hudba a kultura
11.2.
Radost z poslechu hudby, extáze, sdílené emoce při poslechu hudby
11.3.
Tři odlišné způsoby, kterými hudba vyjadřuje emoce
12.
Skladatel
12.1.
Historiometrie
12.2.
Melodická originalita
12.3.
Stres
12.4.
Fenomén labutí písně
13.
Interpret
14.
Tréma
14.1.
Musical performace anxiety
14.2.
Výzkumy
14.3.
Ukazatelé, které snižují či zvyšují trému
14.4.
Vliv trémy
14.5.
Fyziologické změny v organismu
14.6.
Příklady dalších výzkumů
14.7.
Katastrofování
14.8.
Stresující aspekty v životě orchestrálního hráče
14.9.
Způsoby vyrovnávání se s trémou
15.
Vývojová psychologie hudby
15.1.
Prenatální období
15.2.
Po narození
15.3.
Předškolní věk
15.4.
Školní věk
15.5.
Hudební genialita
15.6.
Adolescence
15.6.1.
Vývojové funkce v adolescenci
15.6.2.
Sociální funkce hudby v adolescenci
15.6.3.
Motivace k poslechu hudby

Úryvek

"Psychologie


Literatura Marek Franěk – Hudební psychologie, Nakladatelství Karolinum 2005


Psychologie z řečtiny – psyché (duše, mysl), logie (věda)

přesná definice neexistuje
Psychologie je věda, která studuje lidské chování, duševní procesy a tělesné prožívání, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí. Psychologii od počátku provází spor o její přírodovědnou anebo duchovědnou podstatu.
vědecké zkoumání chování a duševních procesů
vznik roku 1879 v Lipsku, zakladatel Wilhelm Wundt


Psychologické přístupy

psychoanalýza nevědomí, sny Sigmund Freud
behaviorismus chování pozorovatelné John B. Watson
kognitivní psychologie paměťová představivost Aaron Beck
humanistický přístup vědomé zážitky, životní cíle Abraham Maslow
biologický přístup evoluční, fyziologické a genetické výklady chování Roger W. Sperry
František Koukolík

Psychologické disciplíny

základní obecná, vývojová, sociální, psychologie osobnosti, psychopatologie
speciální zoopsychologie, diferenční, psychometrie, farmakopsychologie
aplikovaná pedagogická, forenzní, psychologie umění (poddisciplína hudební psychologie)


Hudební psychologie (ang. Music Psychology, Psychology of Music)

řadí se do aplikované psychologie, poddiscíplína umění
vývoj 80. léta 20. století
moderní hudební psychologie je hlavně empirická (interpretace dat a vjemů hudby)


Intradisciplinární vztahy

obecné psychologie
vývojové psychologie
sociální psychologie
klinické psychologie
psychologie zdraví
psychologie osobnosti


Interdisciplinární vztahy

hudební estetika
hudební pedagogika
sociologie
hudební teorie
hudební antropologie
Okruhy hudební psychologie

1. sebereflexe disciplíny
předmět
dějiny
interdisciplinární vztahy

2. psychologie hudebních schopností
hudební schopnosti a dovednosti
ontogeneze (pojednává o duševním vývoji klienta od jeho početí až do jeho smrti)
nadání, talent, genialita

3. percepce hudby (vjem, vnímání)
hudební sluch
percepce parametrů zvuku

4. apercepce hudby (fáze vnímání, při které si člověk uvědomuje a srovnává rozdíly mezi vnitřními a vnějšími podněty)
myšlení
paměť
představivost
emoce

5. recepce hudby (příjem)
historický vývoj
formování recepčních přístupů ve výchově a vzdělávání
sociální případy recepce

6. hudební tvořivost
tvůrčí umělecký proces
osobnost skladatele
osobnost interpreta

7. pohyb, čas a prostor v hudbě

8. sociální psychologie hudby
hudební zájmy
hudební vkus a hudební preference
funkce hudby
kontext hudebního poslechu


Historie hudební psychologie v ČR

Otakar Hostinský (1847 – 1910)
Otakar Zich (1879 – 1933)
Vladimír Helfert (1886 – 1945)

Současnost hudební psychologie v ČR

Marek Franěk (Olomouc)
Milan Holas (AMU Praha)
Mikuláš Bek (Brno)


Současnost hudební psychologie ve světě

David Hargreaves
John Sloboda
Tia DeNora
Adrian North"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce je graf, schéma a tabulka o rozsahu cca 3/4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27518
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse