Název Goodness Staženo

Muzikologie - výpisky z přednášek

Tato práce se zabývá problematikou muzikologie. Obsahuje stručné výpisky z přednášek psané formou hesel. Popisuje počátky hudby od gotiky, až po česko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba moderní, Hudba vážná

13x

Hudební psychologie

Práce obsahuje přehledně strukturované zápisky z kurzu psychologie hudby. Podrobný přehled zahrnutých témat je uveden v obsahu.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Hudba moderní, Hudba vážná

3x

Dějiny českého jazzu

Zápis věnovaný českému jazzu od počátku 20. století po současnost. Jsou zde vypsáni nejdůležitější autoři, orchestry, skupiny. Objevuje se zde také té... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba moderní

2x

Dějiny světového jazzu

Zápis z přednášek Dějiny světového jazzu MgA. Jana Daleckého. V začátku práce jsou rozebrány kořeny jazzu a celá historie včetně vzniku. Následně se p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba moderní

1x

Jazzové evergreeny (standardy) I.

Práce se zaměřuje na jazzové standardy 1. půlky vývoje jazzu (od Louise Armstronga po Oscara Petersona). V práci je vždy uveden název písně, kdo je au... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba moderní

1x

Dějiny světového jazzu (od 60. let po Duke Ellingtona)

Práce se věnuje světovému jazzu od 60. let minulého století. Zápis rozděluje práci na období a zaměřuje se především na představitelé a skupiny. U kaž... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba moderní

0x

Moderní jazz (Coltrane, Davis, Mingus)

Práce obsahuje zápisky z přednášek profesora Daleckého, které seznamují s osobnostmi moderního jazzu a uvádějí také nejznámější skladby. U každého aut... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba moderní

0x

Moderní jazz (Evans, Hancock, Corea)

Práce obsahuje zápisky z přednášek profesora Daleckého, které seznamují s třemi osobnostmi moderního jazzu. V práci jsou k nalezení jak zajímavosti o ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba moderní

0x