Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Ilona Semrádová: Přehled etických teorií

Ilona Semrádová: Přehled etických teorií

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta, Hradec Králové III

Charakteristika: Práce obsahuje přehledné výpisky ze skript Ilony Semrádové - Přehled etických teorií, které jsou základem pro četbu k předmětu Filozofie a etika na UHK. Práce pojednává o vývoji etického myšlení v západní tradici, od starověku až po dvacáté století. Uvádí významné myslitele jednotlivých období a jejich myšlenky.

Obsah

1.
Co je etika
2.
Dějiny etických učení v Evropě
2.1.
Starověké Řecko
2.1.1.
Herakleitos, Demokritos
2.1.2.
Sofisté, umění
2.1.3.
Sokrates
2.1.4.
Platon
2.1.5.
Aristoteles
2.1.6.
Helenismus
2.1.6.1.
Charakteristika
2.1.6.2.
Epikurejci
2.1.6.3.
Stoici
3.
Etické středověké teorie
4.
Etické teorie renesanční
4.1.
Hédonistická etika
4.2.
Koncepce návratu k ranému křesťanství
4.3.
Etika reformační
5.
Novověké teorie ostrovní
5.1.
Thomas Hobbes
5.2.
Anthony Ashley-Cooper
5.3.
Bernard Mandeville
5.4.
Adam Smith
5.5.
David Hume
5.6.
Jeremy Bentham
6.
Novověké teorie pevninské
6.1.
Nizozemí
6.1.1.
Hugo Grotius
6.1.2.
Johannes Althusius
6.1.3.
Baruch Spinoza
6.2.
Francie
6.2.1.
Materialisté, encyklopedisté
6.2.2.
J. J. Rousseau
6.3.
Německo
6.3.1.
I. Kant
6.3.2.
J. G. Fichte
6.3.3.
G. W. Hegel
6.3.4.
L. Feuerbach
7.
Soudobé etické teorie
7.1.
Scientistické směry
7.1.1.
Pozitivismus
7.1.2.
Novopozitivismus
7.1.2.1.
Logický pozitivismus
7.1.2.2.
Škola lingvistické analýzy morálního jazyka
7.1.3.
Etický scientismus
7.2.
Antropologický proud
7.2.1.
Arthur Schopenhauer
7.2.2.
Sören Kierkegaard
7.2.3.
Filosofie života
7.2.3.1.
Friedrich Nietzsche
7.2.3.2.
Henri Bergson
7.2.4.
Pragmatismus
7.2.5.
Existencialismus
7.2.5.1.
Znaky
7.2.5.2.
M. Heidegger
7.2.5.3.
K. Jaspers
7.2.5.4.
Sartre, Camus, Marcel
7.2.6.
Personalistické a freudovské koncepce
7.2.6.1.
Freud, neofreudismus
7.2.6.2.
Personalistické koncepce
7.3.
Systémové filosofie
7.3.1.
Novotomismus
7.3.2.
Marxistická etika

Úryvek

"Etika
• zabývá se problematikou mravních jevů
• od slova ETHOS
o hned několik významů
 bydliště, obydlí, vlast
 zvyklosti, životní způsob života, obyčeje, mravy
 mravní vědomí, smýšlení, přesvědčení, morálka, charakter
o zvyky regulují vztahy mezi lidmi, slovo ethos se vyvíjelo spolu s vývojem společnosti
o etické problémy hrály významnou úlohu již předtím, než se začali zkoumat filosoficky
o etické vědomí se vyvíjí spolu s člověkem vlivem přírodních a společenských skuteční
Dějiny etických učení v Evropě
• od 7. stol. př. n. l. vzniká řecká filosofie jako filosofie přírodní
• etická zkoumání jsou spojená s ontologií
• zákony mravní jsou tytéž jako zákony kosmu
• Herakleitos
o jednota přírodního a morálního
• Demokritos
o mravní ideje vyvozuje z lidské přirozenosti
o štěstí = přátelství, láska k lidem, střídmost, moudrost, obecná prospěšnost
o autonomie lidské bytosti
• sofisté
o posun – v zájmu dění je člověk
o debata příroda vs. společnost (FYSEI vs. NOMO) – zda jevy mravní, politické, jazykové a další jsou přírodní nebo společenské
 umírnění sofisté říkají, že mravní normy jsou společenské, ale na základě rozumového základu
 radikální sofisté říkají, že mravní normy jsou společenské, a byly vynalezeny ve vlastní zájmu společnosti
o problém záporné a kladné mravní hodnoty
 tedy problém zla a dobra nejen ve smyslu mravním, ale i politickém a životním
 řecký pojem AGATHON (příjemný, užitečný, urozený, ušlechtilý), později v latině se překládá jako BONA
 specifikace pojmu agathon, určení povahy dobra (stálá vlastnost nebo vztah), relativnost a hierarchie hodnot
 Dvojí řeči – pravda je relativní – co je pro někoho dobré, může být pro druhého špatné
• umění – tragédie
o Aischylos
 vymanění se osudu
o Sofokles
 vzpoura proti útlaku, odvaha jedince, Nomo vs. Fysei v Antigoně
o Euripides
 relativizace hodnot, práva jedince, člověk sám si má určovat normy
• Sókrates
o maieutice metoda, pomocí níž zkoumá mravní pojmy
o snaží se čelit relativizmu a hledá obecné pravdy
o ctnost je pravé poznání, dá se jí naučit
o existuje mravní norma, která je zdůvodnitelná rozumem, která sjednocuje blaho celku i jednotlivce
o reprodukuje ho Xenofon a Platon
o Daimonion – vnitřní varovný hlas, který nás upozorňuje
o mravnost na základě rozumu je to, co přináší blaženost, užitek
o Obrana Sókrata – sókratovský etický intektualismus"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25271
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse