Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Immanuel Kant: K věčnému míru

Immanuel Kant: K věčnému míruKategorie: Filozofie, Politologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Seminární práce z Úvodu do studia mezinárodních vztahů představuje myšlenky obsažené v Kantově díle K věčnému míru.

Obsah

1.
Úvod
2.
Předběžné články k věčnému míru mezi státy
3.
Definitivní články k věčnému míru mezi státy
4.
První dodatek k záruce věčného míru
5.
Závěr

Úryvek

"1. Úvod
V této seminární práci se pokusím předložit výklad Kantova díla, K věčnému míru. Toto dílo přináší představu přerodu světa ohroženého nebezpečím válečného konfliktu k světu s všeobecnou mírovým postojem.
Toto Kantovo dílo je rozděleno na předběžné články, definitivní články a doplněk.

2. Předběžné články k věčnému míru mezi státy
Všechny tyto články mají zakazující charakter. Kant je ovšem ještě rozlišoval na ty, které musí být provedeny ihned – článek 1., 5., 6. – nebo postupem – článek 2., 3., 4.
1.) “Nechť žádné rozhodnutí o míru není platné, obsahuje-li výhradu, která může znamenat budoucí válku.”
Kant argumentuje tím, že by nešlo o skutečný mír, nýbrž o pouhé přerušení války, nepřátelství.
2.) Stát nesmí získat žádný jiný samostatný stát (ať už malý nebo velký) děděním, výměnou, koupí nebo darem.”
Stát není, na rozdíl od půdy, na které leží, majetkem, ale je to společenství lidí, které nikdo jiný, kromě samotného státu, nemůže ovládat, ani mu rozkazovat.
3.) “Stálé armády se mají postupně úplně zrušit.”
Podle Kanta jsou stálé armády zdrojem všech válek. Ohrožují jiné státy svou připraveností k válce. Ostatní státy jsou pak nuceny se předhánět v počtu ozbrojenců, který se zdá být nekonečným.
Kant také kritizuje degradaci člověka na pouhý nástroj určený k zabíjení (a případně k zabití), což se neslučuje s lidskými právy v nás samotných.
4.) “Ve spojení s vnějšími věcmi státu nebude uzavřen žádný státní dluh.”
Úvěrový systém, pokud je využíván mocnostmi jako nástroj agrese proti ostatním, ukazuje sílu peněz v té nejhorší podobě. Tato možnost lehce vést válku, spojená u vládců s náklonností k ní, je velikou překážkou věčnému míru. Zahraniční dluhy by měly být tím spíše zakázány, protože nakonec nevyhnutelný státní bankrot musí nutně dalším státům způsobit škody, což by pro ně bylo veřejnou újmou.
5. “Žádný stát nebude násilím zasahovat do zřízení a vlády jiného státu.”
Takovýto zásah by byl zřejmým zločinem a učinil by autonomie všech ostatních států nejistými.
6.) “Žádný stát by neměl ve válce s jiným státem povolit takové projevy nepřátelství, které znemožní vzájemnou důvěru v budoucím míru. Takovými projevy jsou: osnování úkladných vražd, travičství, porušování dohod, podněcování pro velezradu.
To jsou podle Kanta nečestné válečné úskoky. Ve válce musí zůstat ještě určitá důvěra v nepřítelovo smýšlení, protože jinak by nebylo možné uzavřít mír a nepřátelství by vyústilo ve vyhlazovací válku."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508afa938b2cf.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
I_Kant_K_vecnemu_miru.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse