Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Investice - přednášky z ekonomiky

Investice - přednášky z ekonomiky

Kategorie: Finance, Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text zpracovává 21 okruhů z přednášek z ekonomiky. Týkají se průběhu, financování, zhodnocení a typů jednotlivých investic.Text je doprovázen tabulkami příklady s výpočty.

Obsah

1.
Investice na mikroekonomické úrovni
2.
Investiční výdaje
3.
Investiční strategie
4.
Etapy – fáze – investiční činnosti
5.
Předinvestiční fáze
6.
Investiční fáze
7.
Provozní fáze
8.
Vlastní zdroje financování investic
9.
Cizí zdroje financování investic
10.
Investiční náklady (výdaje)
11.
Vyjadřování ekonomického efektu investice
12.
Ukazatele ekonomické efektivnosti investice
13.
Výpočet čsh (csh) při jednorázových investičních výdajích
14.
Výpočet vnitřního výnosového procenta metodou lineární interpolace
15.
Teorie pravděpodobnosti při hodnocení rizika
16.
Analýza citlivosti při hodnocení rizika investice
17.
Analýza citlivosti zisku na investice na změnu hodnot ovlivňujících faktorů
18.
Výnos a riziko portfolia a výběr optimálního portfolia
19.
Získávání zdrojů financování investic emisí cenných papírů
20.
Majetkové cenné papíry
21.
Úvěrové cenné papíry

Úryvek

“Dluhopisy jsou pro výpočet referenčních cen rozděleny do dvou tříd:
Třída A – vybrané státní dluhopisy
Třída B – dluhopisy, které nepatří do třídy A a nichž jsou jmenovány nejméně 2 kotující společnosti (dva tvůrci
trhu)

Každý zařazený dluhopis má předěleného tvůrce trhu, který denně kotuje cenu nabídky a cenu poptávky.
V roce 2006 na BCPP celkem 11 tvůrců trhu.
Referenční ceny se používají k ocenění cenných papírů v portfoliích různých podniků – finančních investic.

Stanovení prodejní ceny obligace:

Prodejní cena = NH * kurz + AUV

Alikvotní úrokový výnos:

, kde

NH nominální hodnota
ú.s. roční úroková sazba v počtu procent
tv počet dní od poslední výplaty úroku do data vypořádání obchodu (tj. datum koupě a stanovený počet dní
vypořádání)

10000 * 1,035 + ((4,55*10000)/360)*180/100 = 10350 + 277,5 = 10577,5 Kč

Záporný alikvotní úrokový výnos: dluhopis má stanovené datum ex-kupon. Datum ex-kupon určuje 1. den období, ve kterém kupující nezískává právo na výplatu nejbližšího úroku. Toto právo zůstává prodávajícímu.

Rendita
Poměr nominálního úroku (z ú.s. na kapitálovém trhu) ke kurzu obligace.
Výnos pro držitele, který obligaci koupil za uvedený kurz.


Podstata obchodování s deriváty

Obchody uskutečňované na burzách se člení na promptní a termínové podle časového okamžiku realizace
- promptní (spotový) obchod - termín sjednání obchodu a termín jeho vypořádání se shodují, popřípadě se liší jen o několik málo dní (2-3 dny)
- termínový obchod – o určitý větší počet dní od sebe liší termín uzavření obchodu a termín jeho uskutečnění – termín uskutečnění obchodu a jeho vypořádání následují za delší dobu po termínu uzavření obchodu

→ termínový obchod = obchod budoucí

Obchoduje se se zbožím – „aktivem“ – „podléhajícím aktivem“

Podléhajícím aktivem může být:
a) zboží - komodity jako např. obiloviny, cukr, pomerančové koncentráty, zlato a jiné drahé kovy)
b) jiné hodnoty přeneseného významu, tj. „uměle vytvořené“ hodnoty - cenný papír a práva z něj vyplývající, předkupní právo, smlouvy o smlouvách, finanční deriváty – například úroková míra, kurz cizí měny, index kurzu cenného papíru nebo index určitého trhu (akciového, dluhopisů apod.) "

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a graf. Čistý text dosahuje cca 44 stran.
Text se ve dvou případech odkazuje k příloze v programu Excel, která v práci není přítomná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16768
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse