Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Investiční management - přednášky slovensky

Investiční management - přednášky slovensky

Kategorie: Finance, Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je přednáškami z investičního managementu. Věnuje se investiční činnosti, teorii rozhodování, riziku a simulaci. Uvádí problematiku rozhodovacích stromů, normálního Gausovo-Laplaceova rozdělení i teorie portfólia. Sleduje optimální portfólio individuálního investora. Závěr předkládá model kapitálového trhu a tržní portfólio, v rámci kterého podrobně rozebírá otázku derivátů.

Obsah

1.
Investiční činnost
1.1.
Postup podniku při investičním rozhodování
1.2.
Postup podniku při konkrétním investování
1.3.
Problémy spojené s investičním rozhodováním
1.4.
Členění investic
1.5.
Další členění investičních projektů
2.
Teorie rozhodování
2.1.
Kompaktní tvar matematického modelu rozhodovací situace
2.2.
Všeobecné schéma rozhodovacího procesu
2.3.
Schéma rozhodovacího procesu
2.4.
Klasifikace metod rozhodování
2.4.1.
Podle stupně informovanosti
2.4.2.
Podle způsobu řešení problému
2.4.3.
Podle přístupu k řešení problému
2.4.4.
Podle rozsáhlosti zpracování a podle chování modelovacího systému
2.4.5.
Podle vztahu k času
2.4.6.
Podle počtu kritérií
3.
Riziko
3.1.
Klasifikace rizika při pohledu na podnik z interního prostředí
3.2.
Způsoby snižování rizika
3.3.
Příčiny podnikatelských neúspěchů
4.
Simulace
4.1.
Postup
4.2.
Hertzův model
4.3.
Nedostatek simulací
4.4.
Simulace zisku
5.
Rozhodovací stromy
5.1.
Větvený graf (rozhodovací strom)
5.1.1.
Praktické použití, použití, nedostatky
5.2.
Rozhodování za nejistoty (neurčitosti)
5.2.1.
Laplaceův, Waldův, Hurwitzův, Savageův princip
5.2.2.
Maximax pravidlo
6.
Normální Gausovo-Laplaceovo rozdělení
6.1.
Základní charakteristiky rozdělení
6.2.
Vlastnosti normálního rozdělení
6.3.
Vícekriteriální rozhodování
6.3.1.
Modelování preferencí mezi kritériemi
6.3.2.
Metoda kvantitativního párového porovnání kritérií (Saatyho metoda)
6.4.
Metoda TOPSIS
6.4.1.
Jednotlivé kroky metody (1 - 5)
6.4.2.
Příklad na metodu TOPSIS
7.
Teorie portfólia
7.1.
Předpoklady
7.2.
Investiční proces
7.3.
Portfólio dvou rizikových aktiv
7.4.
Výnos a riziko portfólia
7.5.
Grafické zobrazení závislosti různých výnosů investic při stejné pravděpodobnosti
7.6.
Výnos a riziko individuálních cenných papírů (příklad)
7.7.
Individuální riziko a výnos dvou cenných papírů „A“ a „B“ (příklad)
7.8.
Vlastnosti množiny investičních příležitostí
8.
Optimální portfólio individuálního investora
8.1.
Model oceňování kapitálových aktiv a jeho aplikace
8.1.1.
Předpoklady
9.
Model kapitálového trhu a tržní portfólio
9.1.
Model oceňování kapitálových aktiv
9.2.
Deriváty
9.2.1.
Finanční rizika
9.2.2.
Využívání finančních derivátů
9.2.3.
Strategie finančního investování
9.2.4.
Finanční deriváty
9.2.5.
Členění derivátového trhu
9.2.6.
Burzové trhy (výhody, nevýhody)
9.2.7.
OTC (výhody, nevýhody)
9.2.8.
Finanční, komoditní a podkladový nástroj
9.2.9.
Pozice (dlouhá a krátká, otevřená a uzavřená)
9.2.10.
Deriváty podle účelu dojednání
9.2.11.
Derivát tvorby trhu
9.2.12.
Zajišťovací a spekulativní derivát
9.2.13.
Derivát jako forma odměny
9.2.14.
Podvodné deriváty

Úryvek

"Teória rozhodovania
(2.10.2006)

Rozhodovaním sa rozumie proces výberu jedného z viacerých variantov.
Rozhodujúcim subjektom je zvyčajne človek alebo jednomyseľne vystupujúci kolektív ľudí, ktorý ako reprezentant vlastných záujmov alebo záujmov nejakej organizácie vykonáva výber variantov. Situácie, v ktorých treba vykonať výber jedného z väčšieho počtu variantov, t.j. rozhodnúť sa, nazývame rozhodovacími situáciami.
Ak rozhodujúci sa subjekt vychádza z porovnania možných výsledkov a usiluje sa vybrať ten najlepší variant alebo alternatívu nazývame ho racionálnym účastníkom rozhodovacej situácie a označujeme ho je množina racionálnych účastníkov rozhodovacej situácie. Najlepšia situácia je . Určitá skupina rozhodovacích subjektov sa nechová racionálne t.j. sú výsledkom rozhodovania ľahostajní. Rozhodovací subjekt, ktorý takto koná sa nazýva indiferentný účastník rozhodovacej situácie. Indiferentný účastník môže byť človek, ktorý vyberá alternatívy bez hodnotenia výsledkov ako aj iný (nejaký) faktor náhodného charakteru napr. prírodné podmienky, situácie na trhu, politický vývoj ap. V obidvoch prípadoch môžeme k indiferentnému účastníkovi pristupovať ako k náhodnému mechanizmu, ktorý vyberá varianty podľa určitého pravdepodobnostného rozdelenia, ktoré buď poznáme alebo nepoznáme.
Nech je množina indiferentných účastníkov rozhodovacej situácie.

Ak výsledky rozhodnutia z hľadiska záujmov racionálneho účastníka možno hodnotiť podľa jedného kritéria – ide o rozhodovacie situácie so skalárnym hodnotením výsledkov alebo inak o jednokriteriálne modely alebo rozhodovacie situácie; ak je kritérií viac hovoríme o rozhodovacích situáciách s vektorovým ohodnotením výsledkov alebo multikriteriálne (viackriteriálne) rozhodovacie situácie. Ak rozhodovaciu situácie rieši iba jeden účastník a situácia je ohodnotená skalárne, ide o nekonfliktnú rozhodovaciu situáciu. Pokiaľ rieši rozhodovaciu situáciu viacero účastníkov alebo je situácia ohodnotená vektorov ide o konfliktnú rozhodovaciu situáciu."

Poznámka

Práce má heslovitou formu. Obsahuje tabulky, grafy a schémata. Některé obrázky a příklady, ke kterým práce v textu odkazuje, v něm nejsou přítomny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11757
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse