Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Investiční rozhodování

Investiční rozhodování

Kategorie: Finance, Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje investičnímu rozhodování. Předkládá pojetí investic ve finančně řízeném podniku, člení investice, studuje specifika investičního rozhodování. Zmiňuje hlediska posuzování investic a řeší problematiku peněžních toků investic, v rámci kterých se zaměřuje na kapitálové výdaje a peněžní příjmy z investice. Uvádí statické a dynamické metody hodnocení efektivnosti investic.

Obsah

1.
Pojetí investic ve finančně řízeném podniku
2.
Základní členění investic
2.1.
Finanční investice
2.2.
Reálné investice
3.
Specifika investičního rozhodování
4.
Hlediska posuzování investic
5.
Peněžní toky investice
5.1.
Peněžní toky spojené s investičními projekty
5.1.1.
Kapitálové výdaje
5.1.2.
Peněžní příjmy z investice
6.
Metody hodnocení efektivnosti investic
6.1.
Statické metody
6.1.1.
Rentabilita investovaného kapitálu – ROCE
6.1.2.
Doba návratnosti (úhrady)
6.2.
Dynamické metody
6.2.1.
Čistá současná hodnota – NPV
6.2.2.
Index ziskovosti - IZ
6.2.3.
Vnitřní výnosové procento - IRR
6.2.4.
Diskontovaná míra výnosnosti - dPP

Úryvek

"Pojetí investic ve FŘ podniku

- investice
o ty peněžní výdaje, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy během delšího časového období (1 rok) = kapitálové výdaje
o na rozdíl od provozních výdajů
o kapitálové výdaje nezahrnují výdaje na opravy a údržbu majetku !!!!!!

Základní členění investic
1) finanční investice
= peněžní výdaje vkládané do dlouhodobých úvěrových CP ( obligace, zástavní listy)
= a do majetkových CP (akcie, podílové listy, účasti)
= patří sem i výdaje na tzv. ostatní finanční majetek (dlouhodobé půjčky poskytnuté podnikem)

2) reálné investice
= výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (knot-how, licence, patenty, výdaje na software)
= kapitálové výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Specifika investičního rozhodování
 časový horizont
 možnost rizika odchylek od původu záměru
 kapitálové náročné operace
 náročnost na časovou a věcnou koordinaci účastníků investičního procesu
 aplikace nových technologií, nových výrobků
 důsledky na infrastrukturu, ekologii"

Poznámka

Jedná se o zpracovanou přednášku z předmětu Finance na VŠB-TU. Práce obsahuje vzorce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10373
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse