Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Izraelsko palestinské vztahy v roce 2006 - bakalářská práce

Izraelsko palestinské vztahy v roce 2006 - bakalářská práce

Kategorie: Politologie, Humanitní - ostatní

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce analyzuje současné izraelsko-palestinské vztahy. Důraz je kladen na současné trendy izraelské a palestinské populace. Vychází přitom z teorie konfliktních linií Steina Rokkana, kterou aplikuje na izraelskou a palestinskou společnost. Dále hodnotí roli mezinárodního společenstva a jednotlivých států zainteresovaných při možném budoucím mírovém uspořádání v oblasti Blízkého východu. Hlavním cílem práce je nalezení motivů, jež vedly ke změnám na izraelské a palestinské politické scéně. Soustředí se přitom na hlubší příčiny, jež vedly Izrael ke stažení z pásma Gazy a důsledky tohoto kroku na politické mapě Izraele. Zabývá se pozadím vzniku palestinských rezistentních skupin. Na základě jejich jednotlivých profilů objasňuje příčiny, jež vedly k vítězství radikálního hnutí Hamas v palestinských parlamentních volbách. V rámci práce jsou zkoumány příčiny konfliktu, hlavní sporné body mezi jeho jednotlivými aktéry a jsou nastíněny scénáře dalšího možného vývoje v této oblasti.

Obsah

0.
Úvod
A. Vývoj Státu Izrael a palestinských území
1.
Vývoj v letech 1948-1967
1.1
Válka za nezávislost
1.2
Důsledky války o nezávislost- problém uprchlíků
1.3
Sinajské tažení
1.4
Šestidenní válka z roku 1967
2.
Od konce 60. let po první intifádu
2.1
Říjnová válka
2.2
Operace Mír pro Galileu a první intifáda
3.
Mírová jednání
3.1.
Cesta k Oslu
3.2
Přechodná dohoda (Oslo II) a cesta k druhé intifádě
B. Palestinské organizace
1.
Palestinské organizace s důrazem na budoucí sekulární zřízení státu
1.1
Organizace pro osvobození Palestiny (OOP)
1.2
Fatah
1.3
Lidová fronta pro osvobození Palestiny (PFLP)
1.4
Demokratická fronta pro osvobození Palestiny (DFLP)
2.
Palestinské islamistické skupiny
2.1
Hamas
2.2
Palestinský islámský džihád
3.
Intifáda al-Aksá a posílení pozic Hamasu
C. Složení izraelské společnosti
1.
Dělení židovské populace v Izraeli
1.1
Sefardé a Aškenázové
1.2
Náboženské členění izraelských Židů
1.3
Ortodoxní a ultraortodoxní Židé
2.
Menšinové komunity
2.1
Muslimští Arabové
2.2
Beduínští Arabové
2.3
Křesťanští Arabové
2.4
Drúzové
3.
Problém okupovaného území
3.1
Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy
3.2
Východní Jeruzalém
D. Mezinárodní aktéři konfliktu
1.
Politika USA
2.Postoj Evropské unie
3.
Izrael a Sýrie
4.
Egypt
5.
Mírová dohoda s Jordánskem
E. Vývoj posledních let
1.
Izraelská strana
1.1
Plán Ariela Šarona
1.2
Vznik strany Kadima (Vpřed)
1.3
Volby do Knessetu
2.
Palestinská strana
2.1
Smrt Jásira Arafata a nástup Mahmúda Abbáse
2.2
Komunální volby v Palestinské autonomii
2.3
Vítězství hnutí Hamas ve volbách do palestinského parlamentu
2.4
Sestavení vlády
3.
ZÁVĚR
4.
PRAMENY A LITERATURA

Úryvek

"B. Palestinské organizace


Kořeny současného extremismu palestinského (ale též izraelského) lze nalézt hlavně ve sporu územním (více než třicetiletá vojenská okupace území obývaných původně v naprosté většině Palestinci) a náboženském (problém Jeruzaléma, Hebronu, legitimizace židovských osad odkazy na Bibli apod.). Tato situace je živnou půdou pro působení nejrůznějších palestinských, stejně jako židovských militantních organizací (Čejka; Nedorostková 2002: ).
V zásadě můžeme rozlišovat dva základní typy organizací působících na území palestinské autonomie. Prvním typem jsou organizace, jejichž ideologická náplň obsahuje zejména důraz na sekulární zřízení budoucího Palestinského státu. Tyto skupiny jsou zastřešené pod hlavičkou Organizace pro osvobození Palestiny. Míra jejich podléhání její ústřední autoritě je však různá a ve všech těchto skupinách najdeme odpadlické frakce, které spolupráci s ní přímo odmítají. Mezi tyto skupiny můžeme řadit především Fatah (the Palestinian Liberation Movement) a jeho odnože, dále pak Lidovou frontu pro osvobození Palestiny (Popular Front for the Liberation of Palestine- PFLP) a Demokratickou frontu pro osvobození Palestiny (Democratic Front for the Liberation of Palestine- DFLP). Druhým typem jsou pak militantní organizace stojící mimo OOP se kterou ve skutečnosti často soupeří. Tyto organizace mezi nimiž jsou nejvýznamnějšími Hamas (Harakat al-Muqáwama al-Islámíja – Hnutí islámského odporu) a Palestinský islámský džihád (Harakat al-Jihad al-Islami al-Filastini) ideologicky vzešly z egyptského Muslimského bratrstva, od něhož se oddělili v důsledku zklamáni jeho laxním postojem k palestinské otázce. Jejich proklamovaným konečným cílem je vytvoření islámského státu na území celé historické Palestiny.


1. Palestinské organizace s důrazem na budoucí sekulární zřízení státu

1.1 Organizace pro osvobození Palestiny (OOP)

Organizace pro osvobození Palestiny hrála zásadní úlohu v palestinském hnutí od svého vzniku na arabském summitu v lednu 1964. OOP představuje organizaci, která zastřešuje několik rezistentních skupin. Tyto skupiny mají společný cíl: nezávislý palestinský stát postavený na sekulárních základech, ale odlišné strategie a taktiky. Pod OOP spadají tři nejvýznamnější frakce: Fatah (Palestinské osvobozenecké hnutí), Lidová fronta za osvobození Palestiny a Demokratická fronta za osvobození Palestiny. Mezi další skupiny OOP patří Palestinská komunistická strana a Arabská osvobozenecká fronta. OOP je řízena Palestinskou národní radou, která se skládá ze čtyř skupin: zastoupení skupin odporu, zastoupení lidových struktur (ženské, studentské, dělnické unie), zastoupení komunit mimo Palestinu, nezávislí a ostatní. Výkonnou funkci OOP zastává Výkonný výbor volený radou ze skupin odporu a palestinských komunit. Sídlo OOP bylo nejprve v Jordánsku, poté v Libanonu, odkud se v roce 1982 přemístilo pod dozorem a ochranou OSN do Tuniska. V dnešní době je sídlo umístěno v Ramalláhu na západním břehu Jordánu.
OOP se od doby svého vzniku transformovala organizačně i politicky. Založená původně jako nástroj arabských vlád se později pod vedením Jásira Arafata zbavila jejich vlivu a postupně transformovala v rozvětvenou a byrokratickou strukturu. Její cíle, deklarované Palestinskou národní radou v Palestinské Národní Chartě doplněné pod vedením Fatahu v červenci 1968 (Lähteenmaki 1994: 61-63) se na přelomu 90. let začali odkloňovat od původně zamýšleného osvobození celé Palestiny a dne 9. září 1993 (v rámci dohod z Osla) dostal Jichak Rabin od Jásira Arafata dopis v němž OOP oficiálně uznává právo Izraele na existenci v míru a bezpečí. Tomu se obratem dostalo potvrzení, že vláda Izraele se rozhodla uznat OOP za představitele palestinského lidu a zahájit jednání s OOP v rámci blízkovýchodního mírového procesu (Sachar1999: 744). Cílem OOP se tak stalo vytvoření vlastního státu stojícího vedle Izraele. Proklamované prostředky dosažení tohoto cíle se pak změnili od ozbrojeného boje k aktivní diplomacii (Lesch 2000: 592)."

Poznámka

tato práce je rozsáhlá a velmi přehledná. Součástí práce je anotace v anglickém a českém jazyce a obsáhlý přehled citovaných pramenů. Práce je datována ke konci dubna 2006.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7183
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse