Název Goodness Staženo

Izraelsko palestinské vztahy v roce 2006 - bakalářská práce

Práce analyzuje současné izraelsko-palestinské vztahy. Důraz je kladen na současné trendy izraelské a palestinské populace. Vychází přitom z teorie ko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Humanitní - ostatní

151x

Pastorace jako důležitá součást prevence kriminality - bakalářská práce

Tato diplomová práce se skládá z pěti kapitol. V úvodní kapitole se hovoří o základním definování pojmu kriminality a příčinách kriminality dětí a mla... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Humanitní - ostatní

123x

Muzea a galerie: granty, dotace, výzkumy a možnosti, jak je využít - bakalářská práce

Práce se zabývá využitím grantů jako dalšího zdroje financování muzeí a galerií. V kapitolách jsou popsány možnosti, které muzea a galerie mají, když ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

44x

Integrace muslimů do bristké společnosti - bakalářská práce anglicky

Studie zabývající se muslimy žijícími ve Velké Británii a jejich začleněním do Britské společnosti. Pozornost je věnována vymezení příchodu muslimů do... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Humanitní - ostatní

20x

Průmyslové dědictví Kladna

Hlavním cílem bakalářská práce „Průmyslové dědictví Kladna“ je zachycení historie a hodnoty vybraných objektů z industriálního dědictví Kladna (event.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Humanitní - ostatní, Geografie

1x

Problematika první posádky na místě hromadného neštěstí z pohledu Zdravotnické záchranné služby

Bakalářská práce se zabývá problematikou prvních posádek Zdravotnické záchranné služby na místě hromadného neštěstí.

Teoretická část po... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

0x