Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jablotron - finanční plán a analýza

Jablotron - finanční plán a analýza

Kategorie: Finanční analýzy, Finanční plány

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická, Plzeň

Charakteristika: Práce obsahuje finanční plán na rok 2010 a finanční analýzu firmy Jablotron. Nejdříve je firma stručně charakterizována, poté je provedena externí a interní analýza, včetně SWOT analýzy. Text představuje finanční plán Jablotronu na léta 2010-2012. Dále plán na rok 2010 analyzuje. Věnuje se výsledovce, rozvaze, i různým typům ukazatelů, včetně analýzy EVA. V závěru je plán zhodnocen.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika společnosti
2.1.
Historie společnosti
2.2.
Organizační struktura společnosti
2.3.
Hlavní ekonomické ukazatele společnosti
2.4.
Aktivity společnosti
3.
Strategie, externí analýza, interní analýza, SWOT analýza
3.1.
Externí analýza
3.2.
Interní analýza
3.3.
SWOT Analýza
4.
Finanční plán na roky 2010-2012
4.1.
Výkaz zisků a ztrát plánovaný na období 2010 – 2012
4.2.
Rozvaha plánovaná na období 2010 – 2012
5.
Finanční plán na rok 2010
5.1.
Plán typu výsledovka
5.1.1.
Plán výnosů
5.1.2.
Plán nákladů
5.1.3.
Výsledek hospodaření za účetní období a daň z příjmů
5.1.4.
Výkaz zisků a ztrát
5.2.
Plán typu rozvaha
5.2.1.
Položky oběžných aktiv
5.2.2.
Položky stálých aktiv
5.2.3.
Vlastní kapitál
5.2.4.
Cizí kapitál
5.2.5.
Stanovení potřeby dodatečného externího kapitálu
5.2.6.
Rozvaha
6.
Finanční analýza plánu
6.1.
Finanční analýza
6.1.1.
Čistý pracovní kapitál
6.1.2.
Ukazatele rentability
6.1.3.
Ukazatele aktivity
6.1.4.
Ukazatele zadluženosti
6.1.5.
Ukazatele produktivity
6.2.
Analýza ukazatelem EVA
6.3.
Finanční zhodnocení plánu

Úryvek

"7.2 Analýza ukazatelem EVA
Ukazatel EVA udává ekonomickou přidanou hodnotu podniku, tedy jestli podnik vytváří hodnotu pro vlastníky. EVA porovnává čistý EBIT s náklady kapitálu.
EVA = NOPAT – Capital Charge
NOPAT = EBIT(1 - Sdp) Capital Charge = rv.K

EVA = EBIT(1 - Sdp) - rv.K

EBIT – zisk před zdaněním a úroky EBIT = 207 239 000 + 472 000 = 207 711 000
Sdp – daň z příjmů právnických osob je pro rok 2010 19%
K = VK + CK = 2 050 618
rv – vážené průměrné náklady kapitálu = re*(VK/K) + ru(1 –Sdp)*(CK/K)

Náklady vlastního kapitálu – určení metodou INFA
re = rf + rLA + rp + rFS + rFST
rf ... výnosnost bezrizikové investice = 5% podle informací Ministerstva financí
rLA... prémie za likviditu akcií – firma je společnost s ručením omezeným
rp... prémie za podnikatelské riziko = ((ROAø – ROA)2 . 10) / ROAø2
ROAø – průměrné ROA v oboru – podle informací MPO pro rok 2007 průměrné ROA v oboru výroba elektrický a optických přístrojů a zařízení ROAø = 7,41%
rp = (0,0741 – 0,101)2 /10*0,07412 = 0,01318  1,32%
rFS – prémie za riziko finanční nestability
BL = 13,58  1 358% 1358% 150%  rFS = 0%
rFST – prémie za riziko z finanční struktury
UK = 404,066 404,066  3  rFST = 0%
re = rf + rLA + rp + rFS + rFST = 5 + 1,32 = 6,32%

Náklady cizího kapitálu
Společnost cizí kapitál úročí sazbou PRIBOR + 2%. Pro rok 2010 bude podle informací České Spořitelny a.s. průměrný PRIBOR ve výši 1,83%
ru = 2 + 1,83 = 3,83%

Vážené průměrné náklady kapitálu
rv = re*(VK/K) + ru(1 –Sdp)*(CK/K) = 0,0632*(2011497/2050618) + 0,0383*(1-0,19)*(51358/2050618) = 0,0619 + 0,000077 = 0,0621
rv = 6,21%

EVA = EBIT(1 - Sdp) - rv.K = 207 711 000*(1 – 0,19) – 0,0621*2 050 618 000
EVA = 168 249 910 – 127 343 378 = 40 906 532
EVA = 40 906 532

Společnost zhodnocuje svůj kapitál více než činí jeho náklady, což dokazuje vysoká kladná hodnota ukazatele EVA. Z toho vyplývá, že firma tvoří hodnotu pro své vlastníky.

7.3 Finanční zhodnocení plánu

Finanční plán na rok 2010 odpovídá trendu, kterým se společnost v uplynulých letech ubírá. Jablotron s.r.o. je kapitálově silná společnost s nízkým podílem cizího kapitálu.
Díky schopnosti dosahování vysokých zisků je společnost schopna své potřeby krýt převážně z vlastních zdrojů. Ukazatele produktivity potvrzují vysoké hodnoty tržeb či zisku na jednoho zaměstnance, což potvrzuje sílu podniku. Všechny ukazatele finanční analýzy udávají sílu podniku, schopnost dostát svým závazkům a schopnost dlouhodobě udržet prosperitu společnosti. Ukazatelé míry zadluženosti jsou velmi nízké, což udává téměr žádnou zadluženost a úrokové krytí ukazuje na schopnost mnohonásobně uhradit nákladové úroky.
Analýza ukazatelem EVA ukazuje vysokou schopnost firmy přinášet svým vlastníkům zisk. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 13 stran. Práce obsahuje schémata a tabulky.
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19100
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse