Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jakobínská republika

Jakobínská republika

Kategorie: Historie, Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Práce seznamuje s obdobím jakobínské vlády. Nejdříve je nastíněn historický kontext revoluce, její příčiny a stručně přiblížen dosavadní průběh. Poté se text zaměřuje na nástup jakobínů k moci a stěžejní události související s tímto nástupem. Dále se věnuje charakteristice, mechanismům a nástrojům fungování této vlády. Závěrečná část podává zhodnocení tohoto režimu z hlediska vybraných konceptů nedemokratických režimů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historický kontext
2.1
Příčiny revoluce
2.2
Průběh revoluce
3
Nástup jakobínů k moci
3.1
Konvent Girondy
3.2
Červnové povstání
3.3
Jakobínská ústava
4.
Charakteristika, mechanismy a prostředky fungování
4.1
Revoluční vláda
4.2
Revoluční prostředky-teror
5.
Konec jakobínské republiky
6.
Zhodnocení „Jakobínské republiky“ z hlediska teorie nedemokratických režimů

Úryvek

"2.1 Příčiny revoluce

Francie procházela v 70. a 80. letech 18. století vleklou finanční krizí, zadluženost francouzské monarchie se stále prohlubovala a Ludvík XVI. nebyl schopný úspěšně prosadit reformu veřejných financí, daňového ani správního systému. K výraznému prohloubení krize také napomohly dlouhodobé přírodní pohromy jako záplavy, dlouhá sucha či krupobití, které vedly k létům neúrody a prudkému nárůstu ceny obilí. Na základě doporučení sboru poradců, tzv. notáblů, nechal Ludvík svolat na duben 1789 generální stavy, na kterých měl třetí stav (měšťané a lid) stejný počet zástupců jako ostatní dva stavy (šlechta a duchovenstvo) dohromady. Tento akt je považován za spouštěcí impuls Francouzské revoluce.

2.2 Průběh revoluce

Následující období ohraničené lety 1789-1792 se nese ve znamení etablování konstituční monarchie ztělesňované Ústavodárným shromážděním (květen 1789 – září 1791) a následně Zákonodárným shromážděním (říjen 1971 – září 1972). Dané období je charakteristické snahou liberální šlechty a velkoburžoazie vytvořit ústavu, na základě které by byla vyhlášena konstituční monarchie. To se jim povedlo již v červnu 1791. Současně byl vytvořen a schválen i nový trestní zákoník, Francie byla rozdělena na departementy a byla přijata řada zákonů snažících se řešit finanční krizi státu. V tomto období se také Ludvík XVI. pokusil o neúspěšný útěk z Francie, což mělo za následek radikalizaci revoluce. Byly schváleny zákony proti emigrantům a vyhlášení války Františku II. Všechny tyto události se staly základem pro zářijové povstání v Paříži, sesazení krále z trůnu a svrhnutí monarchie. Stěžejní silou tohoto povstání byla tzv. Povstalecká komuna, složená ze zástupců pařížských lidových sekcí, v níž významnou úlohu hráli především Georges-Jasques Danton a Camille Desmoulins. Na její nátlak byl král Zákonodárným shromážděním sesazen a s celou rodinou vydán Komuně a následně internován v Templu poblíž čtvrti Marais.
Pařížská komuna měla velký vliv a výrazně ovlivňovala dění v Zákonodárném shromáždění formou nátlaku. ZS tak přijalo řadu výjimečných opatření a nařízení, která se vymykala běžnému systému a bylo tak předobrazem pozdější jakobínské vlády v zastupitelském tělese.

3. Nástup jakobínů k moci

3.1 Konvent Girondy

V září 1792 se rozpustilo stávající Zákonodárné shromáždění a byl vydán dekret o vytvoření nového shromáždění, Národního konventu. Volba nových poslanců byla prováděna na základě všeobecného a rovného hlasování. Zvolen mohl být každý muž starší 25 let, pokud žil v místě bydliště alespoň jeden rok a nebyl ve služebním poměru. Jednalo se tedy o jeden z nejdemokratičtějších parlamentů v Evropě. 22. září 1792 byla oficiálně vyhlášena Francouzská republika.
Konvent byl zamýšlen jako sbor legislativní, nicméně ustanovoval i exekutivu, tudíž prakticky vykonával moc zákonodárnou i výkonnou. Konvent disponoval 21 výbory , které zastupovaly exekutivu i ministerstva. Nejmocnějším výborem byl zprvu Výbor veřejné bezpečnosti, později pak přebral hlavní iniciativu Výbor veřejného blaha. "

Poznámka

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18609
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse