Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jean Jacques Rousseau a jeho koncepce výchovy - slovensky

Jean Jacques Rousseau a jeho koncepce výchovy - slovensky

Kategorie: Filozofie, Pedagogika, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce nejdříve charakterizuje dobu, ve které psal svá díla francouzský filozof Jean Jacques Rousseau, osvícenství. Uvádí životopis tohoto významného filozofa a spisovatele 18. století. Popisuje jeho cestu k literární tvorbě, i jeho filozofické dílo, zejména: Rozpravy o vědách a uměních aneb o tom, zda obnova věd a umění přispěla k očistě mravů. Emil, aneb o výchově. Rozprava o původu a příčinách nerovnosti mezi lidmi. O společenské smlouvě aneb Zásady politického práva. Zabývá se jeho pedagogickým dílem. Důraz je kladen na rozbor díla Emil aneb o výchově. Závěr obsahuje zhodnocení přínosu autora pro rozvoj pedagogického myšlení.

Obsah

1.
Úvod
2.
Život a dílo
3.
Filosofické dílo
4.
Pedagogické dílo
5.
Rozbor díla Emil aneb o výchově
6.
Zhodnocení přínosu autora pro rozvoj pedagogického myšlení

Úryvek

"Druhá kniha
Druhá kniha začína medzníkom ľudského života, ktorým sa končí detstvo a začína sa vek chlapčenský. Týmto medzníkom je prechod dieťaťa z reči pôvodnej - plaču k reči skutočnej zloženeju zo slabík, slov a viet. Rousseau tu opisuje obdobie od druhého až do dvanásteho roku života. V tomto veku sa dieťa má učiť z jedinej knihy, z knihy prírody, ktorú mu poskytuje samo jeho okolie a prostredie, v ktorom žije. Rousseau tu opäť zdôrazňuje svoj princíp negatívnej výchovy. Dieťa nemáme učiť tomu,čomu sa môže naučiť aj samo. Prvá výchova musí byť teda čisto negatívna. Nespočíva v tom, aby sme dieťa učili, čo je cnosť a pravda, ale v tom, aby sme jeho srdce ochránili od neprávostí a jeho ducha pred omylom. Rousseau túto metódu vedie až do krajnosti nasledujúcimi vetami “Keby ste boli schopní nič nerobiť a nič nedať robiť, keby ste mohli doviesť svojho chovanca zdravého a mocného až do dvanástich rokov tak, aby nevedel rozoznať ani svoju ľavicu od pravice,hneď od prvých vašich lekcií otvorili by sa jeho oči pravde. Bez predsudkov, bez návykov, nebolo by v ňom nič čo by mohlo prekaziť výsledok vašej starostlivosti. Čoskoro stal by sa pod vašou rukou najmúdrejším človekom a hoci by ste boli začali tým, že ste nerobili nič vykonali by ste zázrak vo výchove.”37 S týmto prvým princípom súvisí aj základná Rousseaova metóda - metóda prirodzených následkov, ktorej princíp výstižne vystihuje slovami “Ak Vaše svojhlavé dieťa pokazilo všetko čoho sa dotklo, nehnevajte sa preto! Ak poláme náradie, ktoré používa, neponáhľajte sa, aby ste mu dali ihneď iné. Nech pocíti, ako neprijemné je niečo postrádať. Ak rozbije okná vo svojej izbe, nech naň fučí vietor vo dne v noci, nestrachujte sa, že dostane nádchu, radšej nech má nádchu, ako by malo byť pochábľom. Nesťažujte si nikdy na nepríjemnosti, ktoré vám spôsobuje, ale postarajte sa o to, aby ich pocítilo v prvom rade samo.”38 Dieťaťu sa nikdy nemá ani ukladať trest zo strany vychovávateľa, ten musí prísť vždy sám ako prirodzený dôsledok jeho zlých činou. Vychovávateľ nemá dieťa trestať za zlé skutky, má sa predovšetkým pričiniť o to, aby dieťa na vlastnej koži pocítilo všetky neblahé následky týchto skutkov. Len tak sa táto skúsenosť vryje bezpečne a nezmazateľne do pamäti dieťaťa a na základe tejto skúsenosti vyhne sa dieťa podobného činu v budúcnosti. Práve takto na základe vlastných činov a následkov,ktoré z nich vyplývajú učí sa dieťa najspolahlivejšie svojej prvej mravnej skúsenosti. Vek od dvoch do dvanástich rokov považuje Rousseau za najnebezpečnejší vo vývine dieťaťa, pretože práve v tomto veku sa podľa neho formujú zárodky nerestí a omylov, ktoré ak nebudú včas potlačené zničia dielo skôr než by bolo vytvorené. Práve v tomto veku sa dieťa stáva mravnou osobnosťou, začína sa formovať jeho charakter. Najúčinnejšou metódou pri formovaní mravnej osobnosti je podľa Rousseaua metóda príkladu. Je však potrebné, aby sa mravné správanie dieťaťa nestalo len pretvárkov, pretože takéto cnosti sú len opičími cnosťami. “Dobrý skutok je mravne dobrým len vtedy, keď ho konáme len preto, že je dobrý a nie preto, že ho konajú iní.”39 Ďalšou požiadavkou, ktorú Rousseau v súvislosti s týmto vekom vyslovuje, je požiadavka, aby sa vek radosti a šťastia, detský vek nepremárnil. Aby neuplynul v testoch, hrozbách a otroctve. Krásny detský vek sa nemá skaziť nadmernými požiadavkami. Dieťa, aj keď musí cítiť slabosť svojho veku, nesmie ňou trpieť. Aby sa splnilo želanie prírody, ktorá žiada, aby deti boli deťmi dokiaľ sa stanú ľuďmi má sa aj vychovávateľ čo najviac priblížiť detskému veku. Má sa zžiť s detskými túžbami aj potrebami. Hlavným formotvorným prostriedkom v tomto veku dieťaťa má byť metóda správne upravenej slobody. Táto sloboda musí byť upravená tak, aby si dieťa myslelo, že ono je pánom, no v skutočnosti ním bude vychovávateľ. Druhý vek dieťaťa je podľa Rousseaua spánkom rozumu. A práve preto majú byť rozumové poznatky dieťaťa v tomto veku čo najobmedzenejšie pokiaľ dieťa vníma iba zmyslové predmety, majú sa všetky jeho predstavy obmedzovať len na pocity. Rozum sa vyvíja najťažšie a najneskoršie zo všetkých ľudských schopností a práve preto neexistuje podľa Rousseaua nič neprirodzenejšie ako vychovávať dieťa rozumom. Namiesto na rozumovú výchovu sa má úsilie vychovávateľa sústrediť na rozvoj zmyslového poznania. Prvé schopnosti, ktoré sa v nás vytvárajú a zdokonaľujú sú naše zmysly preto je dôležité začať práve rozvojom týchto schopností. Naučiť sa ich správne používať, naučiť sa podľa nich správne usudzovať. Každý zmysel hmat, zrak, sluch, čuch aj chuť sa má čo najlepšie rozvinúť preto, že práve tieto zmysly sa stanú základom všetkého nášho ďalšieho poznávania. Za učiteľa, ktorý tieto zmysly vyformuje má mať dieťa skutočnú prírodu a skutočné predmety."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1056
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse