Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Karel Kopřiva: Lidský vztah jako součást profese - výpisky z knihy

Karel Kopřiva: Lidský vztah jako součást profese - výpisky z knihy

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z knihy Karla Kopřivy Lidský vztah jako součást profese. Text charakterizuje nejen vztah mezi pracovníkem a klientem, ale také vnitřní svět lidí, s nimiž pomáhající pracovníci pracují. Řeší otázku pomoci. Popisuje místa zablokovaného vývoje. Vymezuje hranice mezi pracovníkem a klientem. Seznamuje s tělem jako zdrojem poznání a energie. Informuje o rozhovoru s klientem, i pomoci při mezilidských konfliktech. V závěru se věnuje výcviku a supervizi.

Obsah

1.
Vztah mezi pracovníkem a klientem
1.1.
Narušení hranic mezi pracovníkem a klientem
1.2.
První paradox profesionálního pomáhání: pochopení pro každého
1.3.
Druhý paradox: láska k bližnímu ve službách potřeby úspěchu
1.4.
Třetí paradox: láska k bližnímu jako zboží
2.
Vnitřní svět druhého člověka
2.1.
Povaha vnitřního světa
2.2.
Vnitřní světy lidí, s nimiž pracujeme
2.3.
Odpovědnost autora
2.4.
Porozumění nenahrazovat hodnocením
2.5.
Diagnostické nálepky
3.
Moc a pomoc: řídit či podporovat?
3.1.
Moc institucionálně přidělená
3.2.
Moc vzniklá v rámci vztahu pomáhání
3.3.
Řídit či podporovat?
3.4.
Typy intervence
4.
Stopy citových úrazů: místa zablokovaného vývoje
4.1.
Charakterová obrana
4.2.
Charakter
5.
Hranice mezi pracovníkem a klientem
5.1.
Hranice při pomáhání
5.2.
Splývání
5.3.
Hranice jako ochrana
5.4.
Tvrdá hranice znemožňuje rezonanci
5.5.
Ochrana hranice
5.6.
Etika
6.
Tělo jako zdroj poznání a energie
6.1.
Focusing (zaostřování)
6.2.
Zásady pro hospodaření s energií v běžné životní praxi pomáhajícího:
6.3.
Prevence zvládání stresu
6.4.
Syndrom vyhoření
7.
Kontakt s klientem
7.1.
Vnímavý kontakt
7.2.
Rozhovor s klientem
8.
Lidský vztah jako systém
8.1.
Pomoc při mezilidských konfliktech
9.
Výcvik a supervize
9.1.
Výcvik v sebereflexi: sebezkušenostní skupina
9.2.
Výcvik v systematickém přístupu
9.3.
Relaxace a systémy energetizujících tělesných cvičení
9.4.
Supervize

Úryvek

"VZTAH MEZI PRACOVNÍKEM A KLIENTEM

• v pomáhajících profesích je hlavním nástrojem pracovníka jeho osobnost
• pomáhající pracovník se velmi často potkává s lidmi v nouzi, v závislém postavení, kteří zpravidla potřebují víc než pouhou slušnost: přijetí, spoluúčast, porozumění, pocit, že pomáhajícímu pracovníkovi nejsou na obtíž, že pracovník je neodsuzuje

Neangažovaný pracovník
• pojímat svou práci jako výkon svěřených pravomocí bez osobního zájmu o klienta není ani v pomáhajících profesích nijak vzácným jevem
• arogance, hrubost a lhostejnost pomáhajících pracovníků tváří v tvář naléhavým problémům klientů

Angažovaný pracovník
• důležité je, že pomáhání znamená pro mnoho lidí činnost nepochybně smysluplnou
• pomáhající se zabývá důležitými životními problémy konkrétních lidí
• pokud se jeho práce daří, pak může být uspokojivý pocit nezkalený pochybnostmi o tom, jakému vývoji to vlastně člověk napomáhá

Narušení hranic mezi pracovníkem a klientem
Nadbytečná kontrola nad klienty
• řád má zajišťovat fungování společenství a bezpečí jeho členů. Může být ovšem stanoven tak, že omezuje nadměrně, že je nadbytečný (např. jednotná doba vstávání v domovech důchodců)
• nadměrná kontrola brání rozvoji autonomie. Angažovaný pracovník ji používá v dobré víře, že jde o zájem klientů. Snadno se k ní uchýlí v časové tísni, neboť je v aktuální situaci nejrychlejším řešením.

Obětování se pro klienty
• pracovník si počíná tak, jako kdyby klient nebyl autonomním jedincem, ale jako kdyby závisel na jeho péči a potřeboval, aby pracovník za něj téměř dýchal. Nedbá na svou vlastní potřebu odpočinku
• Schmidbauer (1992): Má rád svého bližního místo sebe samého. Obětuje se pro klienty sice rád, ale zároveň je to pro něj něco, co mu život ztrpčuje a činí těžkým
• uspěchaný člověk se soustřeďuje na úkony a na pomocné práce a pod časovým tlakem nemůže vnímat nitro lidí
První paradox profesionálního pomáhání: pochopení pro každého
• úkolem angažovaného pracovníka je každého klienta pochopit, zajímat se o něj, vcítit se do něj, přijímat ho, jaký je, držet mu palce – prostě mít ho rád, vidět v něm i ty dobré stránky, které většinou ostatním unikají."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17397
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse