Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Komenský, Jan Amos - Informatorium školy mateřské

Komenský, Jan Amos - Informatorium školy mateřské

Kategorie: Pedagogika, Literatura

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá výkladem Informatoria školy mateřské od J. A. Komenského. V rámci tohoto základního stavebního kamene předškolní didaktiky vyzdvihuje jeho nejzásadnější teze. Rozebírá jednotlivé kapitoly Informatoria, stručně charakterizuje jejich obsah, používá ukázky. Závěr patří vlastnímu názoru autora na dílo.

Obsah

1.
Informatorium školy mateřské
1.1.
Kapitola I. - Že dítky nejdražší Boží dar a klénot nejpilnějšího opatrování hodný jsou
1.2.
Kapitola II. - Nač bůh rodičům dítky svěřil? K čemu je vésti mají?
1.3.
Kapitola III. – Jak bez vedení a cvičení mládež naprosto býti nemůže
1.4.
Kapitola IV. V čem mládež hned od narození svého pomaličku cvičena a do šesti let věku svého vycvičena býti má
1.5.
Kapitola V. Kterak mládež v zdraví svém setřena a cvičena a býti má
1.6.
Kapitola VI. Jakým způsobem dítky v rozumnosti cvičeny býti mají
1.7.
Kapitola VII. Jak v činech a pracech cvičeny mají býti dítky
1.8.
Kapitola VIII. Jak v výmluvnosti cvičeny býti mají dítky
1.9.
Kapitola IX. Jak v mravích a ctnostech mládež cvičiti
1.10.
Kapitola X. Jak v pobožnost mládež zavoditi
1.11.
Kapitola XI. Jak dlouho mládež v mateřské škole zdržovati sluší
1.12.
Kapitola XII. Jak rodičové a pěstounové mládež k obecní škole připravovati mají

Úryvek

"Kapitola IX. Jak v mravích a ctnostech mládež cvičiti.

Komenský prosazuje touto kapitolou, aby se škola změnila v místo potěšení. Komenského 3 hlavní zásady mravního vyučování: rodiče svým příkladným chováním dítěti vtiskávají vzor, včasně poučují a vysvětlují, usměrňují v kázni.
„Příkladů dobrý a ustavičných potřeba jest mládeži, protože dětem Pán Bůh povahy opičí dal, tj. chtivost jakousi k dělání všeho, co jiné dělati vidí…“
„Poučování tedy při tom také býti musí, a to včasné a rozšafné. Čas pak jest poučiti něčemu dítěte slovy tehdáž, vedlé příkladu jiných chtěje, že v to trefiti neumí…“
„Kázeň pak někdy má připojena býti proto, aby se příkladové a napomínání pozorněji chytali. A ta má 2 stupně: první jest okřiknutí, když se čeho nenáležitého dítě dopouští; avšak rozumně, ne aby ho zděsil, než předěsil toliko a k šetrnosti probudil. Při čemž může také býti slovy potrestání a zahanbení, a zatím poučení a napomenutí, aby toho nečinil, i s pohrůžkou.A jestliže se náprava vidí, dobré jest buď hned tu, neb po chvilce, pochváliti zase. Druhý stupeň kázně jest přemrštiti metličkou neb rukou pleštiti; pro ten cíl, aby se dítě upamatovalo, zahanbilo a na potom pozornější bylo.“

„Milovati dítky přirozené jest; ale nezjevovat jim celé lásky opatrnost jest.“
„Kdo za malou věc pokládá uměti mlčeti (dí Plutarchus), ten málo rozumí; poněvadž veliké moudrosti začátkem jest rozumná mlčenlivost.“

Kapitola X. Jak v pobožnost mládež zavoditi.

V této kapitole Komenský zdůrazňuje význam věrouky a náboženství.Nechat dítě pokřtít, učit ho modlitbám a církevní liturgii, výkladu Písmu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10387
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse