Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Komenský, Jan Amos - Školní hry a výchova

Komenský, Jan Amos - Školní hry a výchova

Kategorie: Pedagogika, Literatura

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá výtahem z knihy Školní hry a výchova, která byla uspořádána k 300. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. Uvádí motto, stručné biografické údaje Komenského spolu s historií vzniku a vývoje jeho školských her. Následně rozebírá jeho dílo Škola vševědná (zařazené do Školních her a výchovy), v němž Komenský zdůvodňuje výchovné uplatnění scénických her. Obsahuje ukázky, námitky proti hanlivosti herectví a užívání škrabošek. Kapitola Škola hrou zdůrazňuje pedagogické cíle a záměry, funkci školy a formy působení na žáky. Nechybí doslov a vlastní názor autora práce na dramatickou tvorbu našeho slavného pedagoga.

Obsah

1.
Motto
2.
Biografie J. A. Komenského se zaměřením na tvorbu školských her
3.
Škola vševědná (1/1/1657)
3.1.
Odpověď k námitkám
3.1.1.
O hanlivosti herectví
3.1.2.
O užívání škrabošek
3.2.
Škola hrou
4.
Doslov
5.
Vlastní názor autora na dramatickou tvorbu J.A. Komenského

Úryvek

"Škola vševědná (1/1/1657)
Scénické výkony se doporučují pro krásný užitek

Komenský upozorňuje na skutečnost, že dramatickou výchovou lze rozvíjet osobnost žáka a že námitky, kterými argumentuje synod jsou mylné. Vhodným výběrem hry, správným řízením žákovského sboru a drobných úprav divadelní formy se bravurním způsobem využije hravost a živost žactva ku prospěchu jejich a pobavení, přip. poučení ostatních.
„O scénických a divadelních výkonech a zvláště o komediích sice víme, že jich některé školy nedovolují, avšak dobré důvody přece radí je podržeti a zavésti je tam, kde jich dosud není. Neboť předně takovéto jaksi veřejné výkony před očima diváků povzbuzují lidského ducha spíše k čilosti, než je toho možno dosící nějakým napomínáním…“
„Žákům obzvláštní pobídkou, aby zatoužili postupně i po vyšších věcech, když vědí, že se jim před očima mnohých dostává buď chvály pro píli, nebo hany pro nedbalost…“
„Těší to i rodiče a působí, že nelitují nákladu, vidí-li, že jejich synové dobře prospívají a veřejně se líbí…“
„Objevuje se tímto způsobem nadání a snáze se poznává jednak, kdo je ke kterému studiu spíše zrozen, jednak, kteří synové chudých rodičů jsou nad jiné hodni podpory.“
„Konečně lidský život musí se prožíti rozmluvami a jednáním; a tak mládež tímto způsobem krátce a příjemně, příklady a napodobováním jest vedena k tomu, aby navykala pozorovati různosti věcí….“

Odpověď k námitkám:
1. O hanlivosti herectví
Tehdejší veřejnost vnímá herce podobně jako archaická společnosti, totiž jako jedince pohybující se na periferii společnosti. Náměty ze slavné historie nikoho pohoršit nemohou.
„U starých bylo hanbou býti hercem…“ „obsahy starých komedií byly lehkovážné, malicherné a necudné a verše v nich často nečisté a paměti nehodné“

„My však bychom mohli vybírati krásné a pamětihodné události…, s nimiž tak jak tak svého času by se museli seznamovati, až nabudou vzdělání; takto však příjemným živým představováním nejen vcházejí dokonaleji ve známost, nýbrž získává se nad to ona obratnost a pohotovost k jednání, která podle našeho přání se má jinochům opatřovati odevšak.“

Poznámka

Jan Amos Komenský: Školní hry a výchova. 300. výročí úmrtí Jana Amosa Komenského (Praha: ÚDLUT), 1970

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10395
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse