Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Komunální a krajský volební systém - přednáška 9/15

Komunální a krajský volební systém - přednáška 9/15

Kategorie: Regionální ekonomika, Politologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Obsahem první části přednášek je popis komunálního a krajského volebního systému, včetně představení úlohy nezávislých kandidátů. Dále práce vysvětluje lokální a regionální politické stranictví, poukazuje na podobnost v programech stran a všímá si vlivu vzdálenosti mezi občanem a voleným orgánem. V poslední části jsou pak uvedena specifika reprezentace zájmů venkovského a zemědělského obyvatelstva, přiblíženo je období od 19. století po 90. léta 20. století. Předchozí část přednášek se nachází zde Historický vývoj veřejné správy v českých zemích od roku 1848 - přednáška 8/15 a následující zde Vztah veřejné správy k regionálnímu rozvoji - přednáška 10/15.

Obsah

1.
Volební systém
1.1.
Většinový
1.2.
Proporcionální
2.
Volební obvod
3.
Forma kandidatury
3.1.
Kandidátní listiny – typy
4.
Struktura hlasu
5.
Volební klauzule
6.
Volební formule
7.
Komunální volební systém
7.1.
Úloha nezávislých kandidátů
8.
Krajský volební systém
9.
Specifika lokálních organizací politických stran
9.1.
Lokální politická úroveň
9.2.
Velká města
9.3.
Obce střední velikosti (do 2000 obyvatel)
9.4.
Nejmenší (neměstské) obce
9.5.
Vzdálenost mezi občanem a voleným orgánem
9.6.
Podoba stranických programů
9.7.
Problémy lokálních organizací politických stran
10.
Specifika reprezentace zájmů venkovského a zemědělského obyvatelstva
10.1.
19. století – 2. světová válka
10.2.
Okupace
10.3.
Období po roce 1945
10.4.
Agrární otázka
10.5.
S. Coleridge

Úryvek

"Komunální volební systém
- volby do zastupitelstev obcí upraveny zákonem o volbách do zastupitelstev obcí
- aktivní volební právo: občané, kteří dosáhli 18 let (alespoň 2. den voleb pokud se volby konají ve 2 dnech) a mají v obci trvalý pobyt
- voličem může být také plnoletý cizinec, který má v obci trvalý pobyt a kterému je práno volit dáno mezinárodní úmluvou, kterou je ČR vázána
- překážky ve výkonu volebního práva: př.
o zbavení způsobilosti k právním úkonům
o výkon trestu odnětí svobody
- pasivní volební právo: = právo být volen má každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva

- kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany
- volební stranou mohou být:
o registrované politické strany, hnutí, jejich koalice
o nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů
o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů
- pokud volební stranu tvoří nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, musí ke kandidátní listině připojit petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu
- potřebný počet odpisů uveřejní příslušný registrační úřad nejpozději 85 dnů před dnem voleb)
- politická strana, která podává kandidátní listinu samostatně, už nemůže být součástí jiné volební strany

- volební strana může na kandidátní listině uvést max. tolik kandidátů, kolik členů se má zvolit do příslušného zastupitelstva obce
- v obcích, kde se má volit 7 a méně členů OZ, může za volební stranu kandidovat o 1/3 více kandidátů, než kolik členů se má zvolit (zaokrouhleno na celé číslo dolů)
- kandidát může kandidovat jen na jedné kandidátní listině, pokud je více volebních obvodů, tak pouze v jednom obvodu
- kandidáti jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku: ve sloupcích dle jednotlivých stran
o pořadí jednotlivých stran stanoví registrační úřad losem
o pořadí kandidátů v rámci strany si určí strany samy
- o 60. dne před dnem voleb už nejde kandidátní listiny doplňovat, ani měnit pořadí

- volební obvod: obec tvoří 1 volební obvod
- v obcích s více než 10 zastupiteli lze vytvořit volební obvody
- zastupitelstvo obce může vytvořit více volebních obvodů, pokud se v každém bude volit min. 5 členů zastupitelstva (v obcích do 10 000 obyvatel), min. 7 členů (v obcích do 50 000 obyvatel), min. 9 členů (u obcí nad 50 000 obyvatel)
- v Praze a statutárních městech může být městská část nebo městský obvod součástí jen jednoho volebního obvodu"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21400
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse