Komunikace


Kategorie: Komunikace, Psychologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce shrnuje poznatky a základní definice o komunikaci a jejím fungování ve čtyřech různých rovinách pohledu. První část popisuje komunikaci, její roviny, průběh a působení na jednotlivé účastníky z hlediska psychologie. Druhá část charakterizuje komunikaci z hlediska neurolingvistiky, neurolingvistického programování a vhodné volby slov. Následuje popis komunikace jako sociální funkce sloužící k upevňování mezilidských vztahů a sdílení informací. Závěr se věnuje oblasti počítačové komunikace, informační společnosti a virtuální realitě jako novým fenoménům v dané oblasti.

Obsah

1.
Psychologie komunikace
1.1
Komunikace
1.2
Neverbální komunikace
1.2.1
Druhy neverbální komunikace
1.2.1.1
Komunikace prostřednictvím obličeje – mimika
1.2.1.2
Komunikace prostřednictvím vzdálenosti
1.2.1.3
Komunikace prostřednictvím doteků
1.2.1.4
Komunikace prostřednictvím držení těla
1.2.1.5
Komunikace prostřednictvím pohybů těla
1.2.1.6
Komunikace prostřednictvím gest
1.2.1.7
Komunikace prostřednictvím techniky mluvení (také viz verbální kom.)
1.2.1.8
Komunikace prostřednictvím očí
1.2.1.9
Komunikace prostřednictvím předmětů
2.
Verbální komunikace
2.1
Rozhovor
2.2
Naslouchání
2.3
Kdy je řeč pro nás srozumitelná
2.4
Typy informací v rozhovorech
2.5
Jak plánovat rozhovor
2.6
Jak se ptát a sondovat
3.
Psychologie komunikace
3.1
Co je to NLP?
3.2
Praktické využití poznatků NLP o schématech očních pohybů
3.3
Vizuální typ
3.4
Typ auditivní
3.5
Kinestetický typ
3.6
Přístupy k dekódování komunikačního procesu
4.
Sociální komunikace
4.1
Základní termíny sociální komunikace
4.2
Společenské kontakty
4.3
Komunikační proces
4.4
Proakce
4.5
Rozdělení komunikace podle počtu partnerů
4.6
Co se děje s obsahem informace
5.
Počítačová komunikace
5.1
Co je informační společnost?
5.2
Informatizace a poznání
5.3
Virtuální realita jako nový druh sociální komunikace

Úryvek

1) „komunikace prostřednictvím vzdálenosti
Stejně jako u zvířat dochází k vymezování teritorií, je tomu tak i u člověka.
Výzkumem prostorových nároků člověka se zabýval zejména antropolog Edward T. Hall, který zavedl termín proxemika (=využití prostoru v komunikaci)
Rozlišujeme 4 zóny, kterými vyjadřujeme svůj vztah k druhé osobě nebo ona k nám.
□ Veřejná zóna – odstup větší než 3,7 m. Vystupuje-li někdo veřejně – například herec na jevišti, učitel ve třídě apod., pak je potřeba, aby zaujal takovou vzdálenost, aby byla zřetelně vidět celá jeho postava a pohyby, ale i jeho pohyb v prostoru.
□ Společenská zóna – v rozmezí od 1,2 do 3,7 m. Je dodržována např. při zkoušení ve škole, při diskusi ve skupině. V této vzdálenosti ztrácíme pohled na detaily.
□ Osobní zóna – v rozmezí od 46 do 120 cm. Tato vzdálenost definuje naši „bublinu“, kterou se snažíme udržet nenarušenou vniknutím někoho druhého. Do této sféry dovolujeme vniknout jen některým lidem.
□ Intimní zóna – představuje odstup 46 cm a méně, např. mezi matkou a dítětem; zamilovanými, manželi,…
Přičemž velikost osobní zóny je většinou kulturně podmíněna a vzdálenost, kterou člověk udržuje mezi sebou a ostatními lidmi závisí také na společenském postavení.
Pokud dojde k narušení osobních a intimních zón někým cizím, může to v dotyčném vyvolat nesympatie, znepokojivé pocity či agresivitu. Do takovýchto situací se dostáváme např. ve frontách, ve výtahu, metru, na koncertech. Při narušení osobní zóny cizím člověkem dochází k fyziologickým změnám v lidském těle (stoupne hladina srdečního tepu, hladina adrenalinu v krvi, do mozku proudí více krve a svaly se připravují na možný útok nebo útěk).
Při setkání 2 lidí s rozdílným chápáním osobních zón, můžeme pozorovat tzv. proxemický tanec – jejich vzájemné uhýbání a přibližování se.
2) komunikace prostřednictvím doteků
3) komunikace prostřednictvím držení těla
4) komunikace prostřednictvím pohybů těla

Soulad a zrcadlení
Je možno pokusit se vcítit do myšlení druhého pomocí napodobování jeho řeči a pohybů. Je to způsob, jak navázat spojení a komunikaci, protože druzí podvědomě vycítí, že je s vámi něco pojí, a naopak lze vstoupit do jejich světa a lépe porozumět jejich pocitům. Důležité je ovšem nenapodobovat ho mechanicky.
U této techniky se uplatňují tyto postupy:
□ zrcadlení postojů
□ přejímání slov a obratů
□ napodobování hlasu
□ napodobování dýchání

5) komunikace prostřednictvím gest
6.1 gesta dlaní
Otevřená dlaň je po celou dobu existence lidstva spojována s pravdivostí, upřímností, oddaností a podřízeností. Jako psi dávají najevo podřízenost odhaleným hrdlem, totéž dělají lidé otevřenými dlaněmi. Toto gesto je velice přesvědčivé, dokáže posluchače přesvědčit, že dotyčný mluví pravdu. Pokud to není v rozporu s dalšími signály, jež vysílá k posluchači. Např. překřížení nohou a otevřené dlaně v nás vzbudí podezření, že dotyčný se snaží něco předstírat a rozhodně nebude působit věrohodně.
Lidé při lži skrývají dlaně v kapsách, založené na hrudi či za zády. Je zajímavé, že pro mnoho lidí je obtížné lhát s otevřenými dlaněmi."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Práce kompilačního charakteru. Čerpá i z http://joomla.slamow.com/content/view/63/27/, http://joomla.slamow.com/content/view/64/1/ a http://joomla.slamow.com/content/view/64/1/

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18146
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse