Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Komunikace souladu obsahu a formy - slovensky

Komunikace souladu obsahu a formy - slovensky

Kategorie: Komunikace, Sociologie, Ekonomické cizojazyčné práce, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá strukturou a metodikou komunikace jednotlivců a sociálních skupin. Odpovídá na otázku, proč komunikujeme. Charakterizuje princip verbální a neverbální komunikace.

Obsah

0.
Úvod
1.
Prečo vôbec komunikujeme?
2.
Verbálny komunikačný reťazec
3.
Neverbálny komunikačný reťazec
4.
Záver

Úryvek

"Na takto v podstate jednoducho postavenú otázku odpovedá rôzne každá z vedeckých disciplín. Od psychológie počínajúc, cez sociológiu, odbory jazykovedy, či určite by sme mohli nadviazať aj ďalšími subdisciplínami iných vedných odborov.
Napríklad, začnime iba bežnou ontogenézou vývoja ľudského jedinca : Komunikácia je nám objektívne daná vlastnou prirodzenosťou.
Stručne povedané – Nemôžeme nekomunikovať.
Komunikácia úzko súvisí so životom každého z nás. Významne nás obohacuje a poskytuje množstvo informácií pre vlastný budúci vývoj, ba vplýva aj na perspektívne odovzdanie týchto i obohatených a novozískaných odkazov ďalším generáciám .
Prostredníctvom komunikácie tak získava človek poznatky, názory, dozvedá sa o postojoch iných ľudí, o hodnotách, o spôsobe života, či životnom štýle. Komunikácia reguluje konanie a správanie sa. Ovplyvňuje ľudské ašpirácie, aktuálny i plánovaný výkon.
Z všeobecného pohľadu existuje aj istá spätná väzba, lebo vďaka sociálnej komunikácii sa gravituje i celkový pohľad spoločnosti na život jednotlivca. No nielen to, takto chápaný pohľad súčasne aktívne modeluje, ba aj ovplyvňuje zmienenú spoločnosť.
Preto je naporúdzi úvodné zhodnotenie – komunikujeme preto, aby sme si vzájomne vymieňali a získavali informácie a poznatky; aby sme poznali seba a iných, teda spolupracovníkov, priateľov, ale rovnako aj vzájomne nie naklonených priateľov, o ktorých ešte nie je nevyhnutné poznamenať, že patria do kategórie ortodoxných odporcov vzájomného myšlienkového súladu.


2 Verbálny komunikačný reťazec

Prebiehajúci interaktívny proces má principiálnu primárnu nevyhnutnosť – nadviazať sociálny kontakt.
Venujme sa niekoľkými úvahami samotnému primárnemu aktérovi, teda komunikátorovi, ktorý si vybral svojho recipienta na posunutie informácie.
Aby jednotlivec nebol izolovaný, ba možno až osamotený, komunikuje so svojim spoločenským prostredím rozličnými formami. Spätne, toto spoločenské prostredie rozličnými prostriedkami ovplyvňuje človeka, pôsobí naňho. Štruktúra sociálnych vplyvov na človeka je rozmanitá a môžeme ju deliť nielen podľa pôvodcu pôsobenia, vplyvu, ale aj podľa frekvencie, intenzity a ďalších kritérií. Keď sa pokúsime schematicky, ale pritom čo najkomplexnejšie vyjadriť štruktúru vzťahov dialogickej komunikácie medzi sociálnymi bytosťami musíme nevyhnutne pripustiť, že obe strany plnia svoje funkcie v podmienkach určitej spoločenskej kultúry, spoločnosti, v určitej historickej etape vývoja. Preto najkomplexnejší štrukturálny vzťah je potom vyjadrený vzájomnou percepciou oboch komunikačných kanálov ich foriem v určitej sociálne určenej, historicky definovanej etape rozvoja spoločnosti."

Poznámka

Práce obsahuje schéma.
Práce pro předmět Manažérska komunikácia - Vysoká škola bezpečnostného manžérstva, Ústav humanitných a technologických vied.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18360
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse