Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Konrad Paul Liessmann: Teorie nevzdělanosti

Konrad Paul Liessmann: Teorie nevzdělanosti

Kategorie: Pedagogika, Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická, Plzeň

Charakteristika: Práce obsahuje konspekt knihy Teorie nevzdělanosti K.P. Liessmanna doplněný o několik citací a na některých místech vlastními postřehy autora konspektu.

Obsah

1.
K. P. Liessmann
2.
Kdo bude milionářem aneb všechno, co musíme vědět
3.
Co ví společnost vědění?
4.
Vzdělanost, polovzdělanost, nevzdělanost
5.
PISA – honba za pořadím
6.
Jakou váhu má vědění?
7.
Boloňa – prázdnota evropského vysokoškolského prostoru
8.
Elitní vzdělání a antiosvícenství
9.
Sečteno a podtrženo: hodnota vědění
10.
Skončeme s reformou vzdělání

Úryvek

"1. K. P. LIESSMANN
je rakouský filozof, který se proslavil právě svým dílem Teorie nevzdělanosti, kde podává kritický pohled na naši současnou společnost. Kritizuje ekonomicko – politické pojetí vzdělání, vytváření elit i školní reformy.

2. KDO BUDE MILIONÁŘEM ANEB VŠECHNO, CO MUSÍME VĚDĚT

V první kapitole této knihy se autor snaží vysvětlit rozdíl mezi tím, co média prezentují jako vzdělání a co vzdělání opravdu je. Vysvětluje to na příkladu známé televizní vědomostní hry, která se u nás v Česku jmenuje ,,Chcete být milionářem?“. V této hře se střídají různé nahodilé otázky, které nemají žádný sled, žádný kontext. Autor vytýká, že vzdělání je víc než hádanka a typování povrchně dotazovaných odpovědí. Vzdělání je hloubka vědění, znání historických kontextů , dopadů na společnost,.. V této kapitole píše o knize ,,Polovzdělanost“ od T. W. Adorna a o jeho demonstracích na Spinozově Etice, aby tento pojem objasnil. Liessman kritizuje způsob, jak se společnosti vzdělání prezentuje. Vzdělání nebylo určeno k ohromení ostatních. Zvědavost, která nás k těmto zajímavostem vede, se zabývá především nedůležitými objekty a chybí jí jakási vnitřní pravda. Vzdělávání jako pouhá zábava existuje už od 17. Století.
Ve vzdělání nikdy nelze určit, co zrovna člověk musí vědět, aby byl vzdělaný. Ve vzdělání nestačí pouze vědět, kde údaje hledat. Jde o dosažení pravdy, utváření osobnosti a rozvíjení individuality.

3. CO VÍ SPOLEČNOST VĚDĚNÍ?
V druhé kapitole kritizuje autor společnost vědění (informační společnost), které podle jeho názoru nejde o poznání ani vědění, ale o učení a vzdělávání samo. Tvrdí, že naše společnost je spíše dezinformační než informační. Vjemy, které se na nás ze všech stran valí, nezanechávají žádnou paměťovou stopu. Je nemožné dokonce i věnovat všem podnětům pozornost.
Zároveň opět definuje, co není vědění a vzdělanost. Tentokrát to není pouhá informace. Vědění je určitou formou prozkoumávání světa a schopnost filtrovat, jaká z toho množství informací má cenu.

,, Vědění existuje tam, kde je možné něco vysvětlit nebo pochopit. Vědění se vztahuje k poznání, hledání pravdy je základním předpokladem vědění.“

V této kapitole se opět vrací k tomu, že vědění má smysl pouze je-li uspořádáno a jednotlivé pojmy mají logické vztahy a umíme je zařadit do kontextů.
Informační společnost vytváří ,,dělníky vědění“, kteří dokážou své vědění využít a stavět na něm budoucnost. Na tomto konceptu ztroskotalo již průmyslové dělnictvo a takovéto pojetí je spíše utopie. Tuto společnost popisuje Drucker, který je v této části rozebírán, jako postindustriální a postkapitalistickou. Tyto společnosti vnášejí do vzdělávání zmatek a chaos, protože nikdo přesně neví, co se má učit a proč. Takovéto pojetí vzdělávání postrádá svůj cíl.
Autor se zde zmiňuje i o celoživotním vzdělávání. Vyjadřuje svůj názor, že vzdělávání by nemělo být typické pro určitou fázi života. Dle Aristotela všichni lidé usilují o vzdělání a je jedno v jaké etapě svého života se zrovna nacházejí.
Na základních školách existuje mýtus, že je třeba naučit člověka se učit. Autor oponuje s tím, že bez obsahu není učení – ztrácí tak svůj smysl. I tento požadavek je utvořen společnosti, která se rychle mění (proto je třeba osvojit si vlastnost, která nám pomůže pojmout co nejvíce informací – bohužel se to dá přirovnat vaření bez potravin.). Učit se učit nebo učit se motivovat nás v reálném světě číst nenaučí.
Liessmann tvrdí, že vzdělání už není jev probíhající na pozadí dějin, který doprovází sociální změny s nimi spojené, ale o řízenou snahu učinit vzdělání pouhým nástrojem trhu posuzovaným podle čistě ekonomických kritérií."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26585
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse