Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Korelační a regresní analýza - výpisky z přednášek

Korelační a regresní analýza - výpisky z přednášek

Kategorie: Marketing, Marketingový výzkum

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek seznamují s korelační a regresní analýzou. Heslovitě definují korelaci, kovarianci a korelační analýzu. Představují Pearsonův korelační koeficient, pořadové korelace a korelační matice. Popisují regresi, zejména regresní analýzu a její využití. Informují o regresní přímce a koeficientech determinace. Text dále předkládá modely vícerozměrné regrese a věnuje se metodě nejmenších čtverců.

Obsah

1.
Korelace
1.1.
Kovariance
1.2.
Korelační analýza
1.3.
Pearsonův korelační koeficient – r
1.4.
Pořadové korelace
1.5.
Korelační matice
1.6.
Využití korelační analýzy
1.7.
Závislost jevů a veličin
2.
Regrese
2.1.
Regresní analýza (RA)
2.2.
Využití RA
2.3.
Regresní přímka
2.4.
Rozklad celkové variability
2.5.
Koeficient determinace R2
2.6.
Modely vícerozměrné regrese
2.7.
Metoda nejmenších čtverců (Sum of squares)

Úryvek

"Využití korelační analýzy
sledování vzájemné závislosti dvou kvantitativních proměnných, které splňují předpoklad
normality - Pearsonův korelační koeficient
sledování vzájemné závislosti tří a více kvantitativních spojitých proměnných - celkový
(vícenásobný) korelační koeficient (Parciální korelace)
Více vysvětlujících faktorů.
Závislost jevů a veličin
funkční závislost veličiny Y na veličině X ve tvaru y=f(x), kde hodnotám proměnné X jsou
jednoznačně přiřazeny hodnoty Y
pravděpodobnostní pojetí -dva jevy považujeme za závislé, jestliže nastoupení kteréhokoliv
z nich ovlivňuje pravděpodobnost nastoupení druhého jevu
statistická závislost -systematický pohyb hodnot jedné veličiny při růstu či poklesu hodnot
druhé veličiny; jde přitom o stochastický vztah mezi těmito veličinami
Regrese
Existují závislé a nezávislé proměnné (změna jedné veličiny na základě změny jiné veličiny).
Používá se metoda nejmenších čtverců.
pod pojmem regrese rozumíme systematické změny jedněch veličin při změnách jiných
veličin a popis těchto změn matematickými funkcemi
snažíme se tedy napozorované hodnoty vyrovnat vhodnou matematickou funkcí
celá výstavba regresního modelu má několik fází; jedná se především o:
předběžnou analýzu dat (výpočet základních charakteristik, grafický průběh,
studium věcných vztahů mezi veličinami apod.)
výběr vhodné funkce
odhad modelu -volba vhodného postupu při odhadu parametrů regresní funkce
verifikace modelu
Regresní analýza
vztah 2 proměnných
vícenásobná regresní analýza
modely chování zákazníka
předpoklady metody
Využití RA
sledování závislosti kvantitativní spojité proměnné na proměnných kategoriálních
sledování závislosti kvantitativní spojité proměnné na kvantitativních proměnných"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, schémata a grafy.
Práce je ve formátu Adobe Acrobat *.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19235
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse