Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Korespondenční dávka z veřejných financí - 10 řešených příkladů

Korespondenční dávka z veřejných financí - 10 řešených příkladů

Kategorie: Daňová problematika, Finance, Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato korespondenční dávka obsahuje 10 vypracovaných příkladů z veřejných financí dle níže uvedených zadání.

Obsah

1.
Uveďte rozdíl mezi realizačními a transferovými peněžními platbami a každý druh plateb doplňte konkrétním příkladem.
2.
K čemu slouží veřejné finance?
3.
Vysvětlete stabilizační funkci veřejných financí a uveďte, jak je zajišťována.
4.
Vypočítejte výši odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance i organizaci z těchto příjmů zúčtovaných v měsíci září.
5.
Paní Bílá podniká na základě živnostenského oprávnění. Stanovte výši vyměřovacího základu na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a výši vyměřovacího základu na pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti za rozhodné období, jestliže podnikání je její hlavní činností.
5.1
Příjmy za rozhodné období činily 300 000,- Kč a výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 200 000,- Kč.
5.2
Příjmy za rozhodné období činily 3 500 000,- Kč a výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů 1 000 000,- Kč.
6.
Jak vypočítáte vyměřovací základ pro pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u osob samostatně výdělečně činných? Jaký je minimální vyměřovací základ a za jaké rozhodné období?
6.1
Podnikání je hlavní činnost
6.2
Podnikání je vedlejší činnost
7.
Pan Modrý prováděl v měsíci březnu inventuru v podniku BLUE, s.r.o. na dohodu o provedení práce, za kterou obdržel částku ve výši 16 000,- Kč. Kromě tohoto příjmu získal v měsíci březnu ještě 12 000,- Kč za pronájem chalupy v Posázaví. Jiné zdanitelné příjmy v daném měsíci neměl. Z jakého vyměřovacího základu bude pan Modrý odvádět pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a v jaké výši? Bude oba druhy pojistného platit povinně?
8.
Co tvoří vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění u studentů do 26 let, jaká je výše pojistného, za jaké rozhodné období a kdo hradí pojistné?
9.
Do jakých veřejných rozpočtů se odvádí pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti?
10.
Pan Červený je zaměstnán u podniku RED, a.s., kde mu byla ve zdaňovacím období zúčtována mzda ve výši 320 000,- Kč. Mimo to podniká na živnostenský list jako truhlář. Podnikání má jako vedlejší činnost, příjmy z podnikání po odečtení výdajů činily ve zdaňovacím období 120 000,- Kč.
a) Jak uhradí pojistné na zdravotní pojištění? Musí z tohoto podnikání platit měsíční zálohy na pojistné na zdravotní pojištění?
b)Musí pan Červený platit ze svého podnikání pojistné na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti? Pokud ano, v jaké výši.

Úryvek

"Úkol č. 10:
Pan Červený je zaměstnán u podniku RED, a.s., kde mu byla ve zdaňovacím období zúčtována mzda ve výši 320 000,- Kč. Mimo to podniká na živnostenský list jako truhlář. Podnikání má jako vedlejší činnost, příjmy z podnikání po odečtení výdajů činily ve zdaňovacím období 120 000,- Kč.
a) Jak uhradí pojistné na zdravotní pojištění? Musí z tohoto podnikání platit měsíční zálohy na pojistné na zdravotní pojištění?
Ze zaměstnání:
VZ = 320 000Kč => 4,5% * 320 000 = 14 400Kč
9% * 320 000 = 28 800Kč
Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění strhává a odvádí ze mzdy pana Červeného po rozhodné období jeho zaměstnavatel (firma RED, a.s.).
OSVČ:
VZ = 120 000 * 0,50 = 60 000Kč
výše pojistného: 60 000 * 0,135 = 8 100Kč
Jelikož je pan Červený OSVČ a zároveň zaměstnán, OSVČ je jeho vedlejší činností, proto nemusí pan Červený platit měsíční zálohy na pojistné všeobecného zdravotního pojištění, toto pojistné může doplatit jednorázově do 8 dnů po podání daňového přiznání za uplynulý rok.

b)Musí pan Červený platit ze svého podnikání pojistné na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti? Pokud ano, v jaké výši.

Pan Červený musí platit ze svého podnikání pojistné na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti, protože příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů přesáhl tzv. rozhodnou částku.

Rozhodná částka = 2,4 * 21 527 * 1,0942 = 56 532Kč
VZ = (P – V) * 0,50
VZ = 120 000 * 0,50 = 60 000Kč
výše pojistného: 60 000 * 0,292 = 17 520Kč"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21547
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse