Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Křížové výpravy a Evropa ve vrcholném středověku

Křížové výpravy a Evropa ve vrcholném středověku

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na Křížové výpravy a Evropu ve vrcholném středověku (Francie, Anglie, Svatá říše římská) i Stoletou válku. Navíc obsahuje i prezentace a popisy dobytí Jeruzaléma.

Obsah

1.
Křížové výpravy (1-9)
2.
Evropa
2.1
Francie
2.2
Anglie
2.3
Svatá říše římská
3.
Stoletá válka

Úryvek

"KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY † (1095 – 1291) †

Počátky zápasu s islámem: Expanze Arabů v 8. století na Pyrenejský poloostrov
Situace v Evropě: morová epidemie, hladomor, sucho, přelidnění
Jeden z impulzů - bitva u Manzikertu r. 1071, kde byla byzantská armáda zdecimována od Turků
- Byzanc ztratila Malou Asii, tak poslala prosbu k západním státům - vyslyšena
Hlavní cíl: osvobození Božího hrobu (boj proti nevěřícím)
- tento cíl však maskoval řadu mocenských zájmů • získání léna na východě
• vidina výnosného obchodu
Vznik: roku 1095 zasedl koncil v Clermontu, kde papež Urban II. podpořil úmysl křížových výprav
Motivace: sláva, odpuštění hříchů, pro šlechtu půda / pro poddané konec poddanské závislosti
Význam: rozvoj obchodu, lepší zemědělská znalost, antická kultura, dokonalejší medicína

1. Křížová výprava (1095-1099)
1. část - tzv. nultá křížová výprava: na papeže nejdříve reaguje chudina hlavně z Německa a Francie
- 1095 vyrazili na cestu, po rabování v Byzanci se přeplavili do Asie - rozprášeni Turky
2. část - rytíři a šlechta se vydali na cestu do Asie, vedení výpravy značně nejednotné
- vůdce: Godefroi z Buillonu, pozdější jeruzalémský král a Bohemund z Tarentu
- po sérii vítězství dobyli 1099 Jeruzalém → vznik Jeruzalémského království v čele Godefroi
+ 3 vazalské státy: Edesské hrabství, Antiochijské a Tripoloské knížectví
- v této době vznikají rovněž církevní vojenské řády: templáři a johanité

2. Křížová výprava (1147-1149)
- Edesské hrabství dobyto mossulským emírem Zengi → Antiochie se octla ohrožení
- na výzvy sv.Bernarda z Clairvaux k boji proti nevěřícím reagovali též francouzský král Ludvík VII
a římský král Konrád III. Hohenstauf
- nejednotnost vedeni a celková neschopnost, křižáci se pokusili dobít Damašek - bitva odvolána
- arabský vládce Salatin porazil křižáky r. 1187 u Hattínu, poté dobyl Jeruzalém

3. Křížová výprava (1189-1192)
- v čele Filip II. August, Richard Lví Srdce, Fridrich I. Barbarossa - utonul, vojsko odešlo domů
- výsledkem této výpravy bylo dobyti Kypru, který dal Richard do vlastnictví templářům

4. křížová výprava (1202-1204)
- pod vedením benátského Enrica Dandola dobito 1204 Konstantinopole → zánik Byzance a na
jejích troskách vzniklo Latinské císařství

Dětská křížová výprava (1212) - uskutečnila se pod zcestnou myšlenkou, že Jeruzalém získají jen čisté duše - děti
→ pod záminkou převezení do Asie nalákány na lodě a prodány do otroctví

5. Křížová výprava (1217-1221)
- kazatel Pelagiem dobil Damietty a pokračoval do vnitrozemí Egypta - odříznut, povolen návrat
pouze za vydání Damietty zpět Egyptu

6. Křížová výprava (1228-1229)
- v čele Fridrich II. Štaufský - přesto, že se nacházel v kladbě diplomaticky se dohodl s egyptským
sultánem Al-Kámilem o navrácení Jeruzaléma - po nějaké době opět ztracen

7. Křížová výprava (1248-1254)
- francouzský král Ludvík IX. „svatý“ dobyl Damiettu v Egyptě - zajat, zanedlouho propuštěn

8. Křížová výprava (1270)
- výprava do Tuniska opět pod vedením Ludvíka IX., ve vojsku se však rozšířil mor a král umřel

9. Křížová výprava (1271)
- v čele anglický princ Eduard - jel na pomoc křižáckým státům, ale neúspěchu, vrátil se do Anglie
- 28. května 1291 padl Akkon - poslední křižácká država
EVROPA

FRANCIE (987-1453)

Filip II. August (1180 - 1223)
- účastnil se 3 křížové výpravy s anglickým králem Richardem Lvím srdcem, který byl zajat
Filipem a římským císařem Jindřichem VI. Štaufským
- Richard nějakou dobu po vykoupení ze zajetí zemřel a králem se stal bratr Jan Bezzemek
- 1214 Filip porazil anglického krále Jana Bezzemka u Bouvines - angličanům zbylo jen Gaskoňsko

Ludvík IV. Sličný - Nejkřesťanštější král (1226 - 1270)
- reformoval soudnictví, vytvořil parlament, vydal první sbírku zákonů a založil univerzitu Sorbona
- podnikl 6. a 7. křížovou výpravu do Tunisu, kde však zemřel
- bratr Karel z Anjou s pomocí papeže získal království obojí Sicílie

Filip IV. Sličný (1285 - 1314)
- sňatkem vyženil Navarské království a hrabství Champagne
- války s anglickým králem Eduardem I. o anglická panství ve Francii - porážka Francie
- náročné války vyprázdnily pokladnu - finanční tíseň:

1) zdanil duchovenstvo → spor s papežem Bonifácem VIII., který vydal 1302 bulu Unam
sanctam: papež je postaven nad světskými panovníky
- další papež Kliment V. donucen přesídlili do Avignonu → 1309-1378 Avignonské zajetí papežů
2) obvinil templáře z kacířství a zabavil jejich majetek → představitelé upáleni"

Poznámka

Práce se skládá z několika dokumentů. Navíc obsahuje i prezentace, proto nelze určit přesný počet stran dokumentu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28759
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse