Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kritika politického pluralismu z pozice levicového radikalismu - slovensky

Kritika politického pluralismu z pozice levicového radikalismu - slovensky

Kategorie: Filozofie, Politologie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje pluralismus a sleduje jeho formování a vývoj v myšlenkách filosofů. Ukazuje slabá místa, jeho problémy a jevy, které jej doprovázejí. Porovnává postavení vůdce v totalitě a pluralismu. Zamýšlí se nad vzestupem popularity socialistických skupin v demokracii.

Obsah

1.
Definice slova pluralismus
1.1
Nevýhody
2.
Hegel – monismus
3.
Maritaine – cesta k principu vůdcovství
4.
Hitler – princip vůdcovství
5.
Postavení vůdce v totalitě a demokracii
6.
Leibnitz – model totalitární společnosti
7.
Marx
8.
Filosofický základ politické plurality
9.
Slabá místa demokracie
10.
Proč jsou socialistické skupiny v demokracii stále silnější
11.
Konflikt pluralismu a pluralistických teorií
12.
Společenský konflikt jako základní znak plurality
12.1
Efekt vlnobití

Úryvek

“Čím viac prvkov je v systéme, tým je komplikovanejší, nestabilnejší, chaotickejší a nezvládnuteľnejší. Taktika socializmu nie je mať zastúpenie v parlamente, ale mať väčšinu a v príhodnej chvíli nedokonalé zriadenie zvrhne a vyhlási diktatúru. Veľký omyl plurality je opozícia. Aký význam má v parlamente? Predsa, ak si koalícia niečo navrhne, tak si to aj svojou väčšinou schváli. Návrhy opozície sú "neschváliteľné".
Opozícia by snáď mala byť akýmsi kontrolným mechanizmom pre koalíciu. Lenže v každej "správnej demokracii" opozícia funguje ako "ten čo hádže polená pod nohy" koalícii a tým pádom aj celému štátu.
Marxistický pohľad na človeka je kolektivistický. Človek je "kolektívna bytosť, radový člen spoločnosti, a až z kolektívu sa hľadá, veľmi problematicky, cesta k ľudskému indivíduu".
Po viacerých sklamaniach, ktoré vyvolali pluralistické formy politického riadenia, došlo k hlbokému presvedčeniu, že niet iného východiska, inej metódy, ako manipulovanie, diktatúra a násilie. Vzorom má byť tzv. "štát termitov", kde všetko, dobre vypočítané, spoľahlivo funguje, podľa celkového plánu a deľby práce. Toto je dokonalý model totalitného štátu. Vec výstižne charakterizuje R. Guardini v knihe Unterscheidung des Christlichen: "Ono oveľa ľahšie sa myslí v kategóriách vecných než v osobných. A ľahšie sa v nich pracuje. Sú hladšie, príručnejšie: kategórie biologické sú rúčejšie než psychické, mechanické rúčejšie než biologické. Všetky pojmy, množiny a miery sa dajú presne načrtnúť, ony súhlasia vždy. To sa však od základu zmení, ako do pojmu pribudne moment osoby. Sťaby tu do konceptu vstúpilo čosi nepojateľného, znepokojujúceho, ba výbušného. Do pojmov a meradiel naraz udrie pohyb. Už nie sú také isté. Všetky kategórie treba zrevidovať". Guardini upozorňoval na to, že liberalistickí činitelia nemajú predstavu, s akou kategóriou narábajú, s kategóriou človeka.

Konflikt pluralizmu sa točí okolo otázky slobody človeka. Novodobá tendencia k uvoľňovaniu, dochádza k absurdným dôsledkom. Nepretržité uvoľňovanie sa od záväzkov vedie k uvoľňovaniu základov spoločnosti - spoločnosť sa rozkladá na boj záujmových skupín - všetkých proti všetkým. Stráca sa idea jednoty, redukuje sa všeobecný poriadok.
Pluralistické teórie majú byť zároveň teórie sociálne a teórie politickej rovnováhy - veľmi príznačné v USA, systém checks and balances. Výsledkami takejto rovnováhy je celkom logicky obmedzená participácia občana na moci. Systém bŕzd a protiváh kritizoval aj 28. prezident USA Woodrow Wilson, ktorý povedal: „Problém je v tom, že vláda nie je stroj, ale živá bytosť... Žiadna živá bytosť nemôže žiť a mať pritom v sebe protichodné orgány, ktoré sa navzájom brzdia“
V pluralistických formách riadenia spoločnosti je taktiež uznávaný a pozitívne hodnotený politický a sociálny konflikt. Konflikt tu je definovaný ako jedna z foriem sociálnej interakcie (v kladnom zmysle slova) – z toho vyplýva, že konflikt je chápaný ako socializácia, čiže proces začleňovania jedinca do spoločnosti, pri ktorom si človek osvojuje vzťahy medzi ľuďmi a preberá normy, hodnoty a idey určitej spoločnosti alebo kolektívu – konflikt je súčasťou začleňovania jedinca do spoločnosti – teda spoločnosť si vychová jedinca na platforme konfliktu – to môže spôsobiť reťazovú reakciu. Funkcia sociálneho konfliktu je daná jeho miestom v sociálnej štruktúre, jeho náväznosťou na ostatné prvky k celku a opačne. Absencia sociálneho konfliktu v sociálnom útvare ešte nesvedčí, o jeho disfunkcii, prípadne nestabilite. Pluralisti tvrdia, že sociálny konflikt je nástrojom, pomocou ktorého sa predchádza tomu, aby systém neskostnatel. Lenže každá spoločnosť sa môže vyvíjať svojou vlastnou, individuálnou cestou – nemusí prejsť rovnakými štádiami vývoja a môže sa vyvíjať celkom iným smerom ako ostatné spoločnosti, s tým, že v nej rovnako prebieha pokrok. Konflikt v spoločnosti je typickým prejavom pluralizmu, rozdielnych názorov, polarity a výsledok sociálnych rozdielov, Konflikt je to dis-funkčný jav, odchylné, ba až deviantné správanie a je neod-delitelným prvkom pluralitného politického systému.
Práve toto má za následok, okrem iného aj jav tzv. vlnobitia: Demokratické smery v dejinách ľudstva nepretržite narážajú o pobrežie a lámu sa. I keď je neodškriepiteľné, že sa nepretržite aj obnovujú. Cieľom každej pluralitnej spoločnosti je napredovanie, neustály vývoj "vpred", konkurencia. Lenže vývoj nemôže ísť donekonečna, raz sa musí zastaviť. Preto ak pluralitná spoločnosť dosiahne určitého štádia svojho vývoja, nastane logicky proces degenerácie, v lepšom prípade len stagnácie. Teda každý spoločenský systém založený na princípe politickej plurality skôr či neskôr nadobudne aristokratického ducha, aristokratických foriem a neodvratne sa začne podobať tomu, proti čomu bojoval. V takomto štáte prirodzene vznikajú rozpory, takýto štát "stvorí" žalobcov, ktorí sa pokúšajú na niekoho uvaliť tiahu zodpovednosti. Je to krutá "hra" demokracie - je to "hra" medzi idealizmom mladých a nevyliečiteľnou chuťou "byť pri koryte" tých starých."

Poznámka

Práce je jednostranná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera733
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse