Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kyberšikana

Kyberšikana

Kategorie: Pedagogika - speciální, Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Seminární práce je zaměřena na primární prevenci kyberšikany. Teoretická část práce se věnuje definici (kyberšikany), jejím typům a prevenci na různých úrovních. Přínosné jsou rady pro rodiče, učitele a samotnou mládež, jak jednat v případě zjištění kyberšikany. Následuje praktická část, která představuje tři pedagogické aktivity, které lze uplatnit ve škole jako prevenci proti kyberšikaně. Autor popisuje jednotlivé kroky, uvádí pomůcky, časové rozvržení, motivaci a cíle dané aktivity.
Obsah:
1. Teoretická část
1.1 Úvod
1.2 Definice a typologie kyberšikany
1.3 Specifika kyberšikany
1.4 Prevence kyberšikany
1.4.1 Prevence na úrovni škol
1.4.2 Prevence na úrovni rodiny
1.4.3 Prevence na úrovni potenciální oběti
1.5 Jak jednat v případě, že je zjištěna kyberšikana?
1.6 Rady pro děti a mládež
1.7 Rady pro rodiče
1.8 Rady pro učitele
2. Praktická část
2.1 Facebook
2.2 Wikipedie
2.3 Netiqueta - diskuze na síti
Úryvek z práce:
"Specifika kyberšikany
Kyberšikana naplňuje charakteristické znaky šikany jako je například záměrnost, nepoměr sil mezi agresorem a obětí, negativní prožitky oběti a proto je považována za jednu z jejích forem. Má však i své specifické znaky, mezi které Vágnerová (2009) řadí :
- anonymitu, která dodává agresorovi odvahy
- proměnu oběti a agresora – nehraje roli fyzická ani sociální zdatnost
- nemožnost úniku – kyberšikana může probíhat kdykoliv a kdekoliv (i v “bezpečí” domova)
- absence fyzického násilí
- opakované zraňování (útoky, které jsou zveřejněny, mají potenciál působit trvale)
šíře publika – přihlížejícím se často může stát v podstatě kdokoliv na světě
Krejčí a Kopecký ([online]) Vágnerovou doplňují o následující body:
- absence zpětné vazby u agresora
- obtížnější kontrola
- kyberšikana může být způsobena i neúmyslně.
Prevence kyberšikany
Prevence na úrovni školy
Prvním krokem k efektivní primární prevence kyberšikany na úrovni školy je volba osoby, která bude za prevenci odpovědná a bude garantovat odpovídající strategie. Jako ideální osobu vidí server e-bezpečí ([online]) školního preventistu odpovědného za koordinaci všech činností proti šikaně případně člena vyššího vedení školy.
Zmiňovaný server stanovuje pět klíčových oblastí, kterým by se škola měla věnovat, aby mohla vytvořit efektivní plán prevence. Jsou jimi
- Snaha pochopit podstatu kyberšikany a mluvit o ní.
Škola by měla v první řadě jasně definovat, co je možné zahrnout pod termín kyberšikana, aby si byl každý vědom nebezpečí, které kyberšikana představuje, a aby byl obeznámen s tím, jak se liší od ostatních forem šikany. Žáci i rodiče by měli být poučeni o odpovědnosti související s používáním ICT (informační komunikační technologie) i o sankcích za jejich zneužívání. Rovněž by měli být informováni o tom, že jim škola může pomoci i v případě, že se kyberšikana objeví mimo školu.
- Aktualizace existujících postupů a praktik týkajících se patologického chování.
Těmito předpisy jsou míněny Vnitřní řád školy (Školní řád) i předpisy, týkající se počítačových učeben. Z oblasti praktik je důležité zejména: uschovávání nahrávek jakýchkoliv případů týkajících se kyberšikany; kontrola, k jakým účelům žáci ve škole používají internet; předcházení tomu, aby vybavení a systémy školy nemohli zneužívat původci kybernásilí.
- Usnadnit postiženým postup, jak nahlásit kyberšikanu.
Důležité je seznámení žáků s různými způsoby, jak a komu ve škole oznámit, že ví o existenci případů kyberšikany.
- Podporování pozitivního využívání technologií.
Informační komunikační technologie mají bezesporu i pozitivní aspekty. Je potřeba žákům vvysvětlit bezpečné způsoby jak technologie používat a naučit je tyto technologie používat tak, aby vedly k podpoře sebeúcty, průbojnosti a budování přátelství. Nedílnou součást prevence tvoří pogramy a diskuze na téma etikety na internetu, e-bezpečí a počítačové gramotnosti.
- Hodnocení vlivu prevence a její účinnost v boji proti kyberšikaně."

Poznámka

Seminární práce z Univerzity Hradec Králové pro předmět Etopedie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21355
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse