Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > LFA (méně příznivé oblasti pro zemědělství) oblasti v ČR a možnosti jejich podpory

LFA (méně příznivé oblasti pro zemědělství) oblasti v ČR a možnosti jejich podpory


Kategorie: Evropská unie, Zemědělství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Práce se zabývá vymezením pojmů méně příznivé oblasti pro zemědělství (LFA) v České republice. Popisuje cíle, opatření, podmínky a výši podpor pro zemědělce hospodařících na tomto území. Provádí srovnání s vybranými zeměmi Evropské unie. Stručně zmíněna historie podpor v LFA. Rovněž je uvedena definice Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který je zprostředkovatelem finančních podpor, přijímá a vyřizuje žádosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl a metodika
3.
Literární rešerše
3.1.
Historie podpor o hospodaření v LFA v EU
3.2.
Předmět vyrovnávacího příspěvku
3.3.
Základní legislativa ČR a EU
3.4.
Sazby vyrovnávacího příspěvku
3.5.
Podmínky poskytnutí vyrovnávacího příspěvku
3.6.
Program rozvoje venkova
3.7.
Srovnání podmínek pro vymezení a dotace v ČR a EU
3.7.1.
Kritéria pro vymezení oblastí se specifickými omezeními v zemích EU
3.7.2.
Průměrná výše plateb
3.8.
Státní zemědělský intervenční fond
4.
Závěr

Úryvek

"3.1. Historie podpor o hospodaření v LFA v EU

V roce 1975 začala EU finančně podporovat zemědělské oblasti, které byly jistými strukturálními a přírodními jevy znevýhodněny. Cílem podpor bylo zajistit minimální úroveň zalidnění a údržba krajiny. Dotace byly vypláceny na DJ nebo na 1 ha travních ploch. Seznam oblastí LFA v EU byl upřesněn roku 1997 a byla stanovena obecná kritéria, která se v zásadě nezměnila. Farmáři hospodařící na územích LFA získávali finanční podporu pro produkci, skladování, přepravu krmiv nebo na zlepšování a vybavení pastvin. V horských oblastech také na budování polních cest vedoucích k pastvinám a na přístřešky pro zvířata. Dále také například do malých vodních staveb nebo do maloplošných závlah v souladu s principy ochrany přírody. Od roku 2000 je více zdůrazňována problematika životního prostředí. Příspěvek je přiznáván také oblastem s enviromentálním omezením. (Štolbová, 2006)
Cíle podpory:
- pokračování využívání zemědělské půdy, zachování venkovské komunity
- zachování venkovské krajiny
- zachování a posílení trvale udržitelného hospodaření, které bude brát ohled na ochranu životního prostředí (Štolbová, 2006)

Zásadní změnou od roku 2000 je poskytování dotací pouze na zemědělskou půdu nikoliv na DJ. Každá země si může určit minimální výměru plochy pro přiznání příspěvku. (Štolbová, 2006)

Změny kritérií pro vymezení LFA podle EU
Jsou vymezeny pouze dvě základní kategorie a to horské oblasti a jiné než horské oblasti. Kritéria pro horské oblasti se vyznačují omezeným využitím půdy a vysokými náklady na hospodaření.
Horské oblasti:
a) z důvodu klimatických podmínek daných nadmořskou výškou (zkráceno vegetační období)
b) v nižších nadmořských výškách hlavně ve svažitých oblastech, kde se musí používat nákladné speciální vybavení
c) od 62 rovnoběžky se tyto oblasti také považují za horské
Jiné než horské oblasti v sobě zahrnují ostatní LFA a oblasti se specifickými omezeními. Byla zrušena demografická kritéria. Pro získání dotace musí být postiženi:
a) přírodními nevýhodami (nízká úrodnost, špatné klimatické podmínky, atd.)
b) zvláštními nevýhodami (nutné zachování půdy pro zlepšení životního prostředí)
(Štolbová, 2006)"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 8 stran. Práce obsahuje tabulky a grafiku.
Práce kompilačního charakteru. Čerpáno ze zdrojů uvedených v použité literatuře.
Práce pro předmět Ekonomika agrárního sektoru - Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, Katedra ekonomiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15767
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse