Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Legislativa ve speciální pedagogice - přednáška

Legislativa ve speciální pedagogice - přednáška

Kategorie: Pedagogika - speciální, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Přednášky poskytují přehled o platné legislativě z oblasti péče o lidi se zdravotním postižením. V úvodu jsou definovány obecně užívané právní normy, poté je popsán vývoj vztahu společnosti k osobám s postižením a to v návaznosti na legislativní předpisy. Následuje rozbor vybraných paragrafů školského zákona a také seznámení s problematikou sociálních služeb. Obsažena je typologie sociálních služeb dle cílových skupin, či charakteristika zákona o sociálních službách a s ním souvisejících standardů.

Obsah

1.
Úvodní pojmy
2.
Související pojmy
2.1
Právo
2.2
Norma
2.3
Normalita
3.
Historie
3.1
Starověk
3.2
Antika
3.3
Středověk
3.4
Humanismus
3.5
Osvícenství
3.6
19. Století
3.7
Století dítěte – přelom 19. a 20. století
3.8
Školská legislativa v letech 1948 – 1989
3.8
Současnost
4.
Legislativní podmínky pro integraci zdravotně postižených dětí
4.
1 Školský zákon
4.2
Zákon číslo 561/2004 Sb.
4.3
Vyhláška č. 73/2005 Sb.
5.
Sociální služby
5.1
Základní soustavy veřejnoprávní správy v ČR
5.
2 Typologie sociálních služeb dle cílových skupin
5.2.1.
Sociální zabezpečení
5.2.2
Výhody
5.2.3
Příspěvky zdravotně postiženým občanům
5.2.4
Reforma veřejných financí
5.2.5
Kompenzační a rehabilitační pomůcky
5.2.6
Doprava
5.2.7
Bydlení a architektonické bariéry
5.2.8
Pracovní uplatnění
5.2.9
Pravomoci úřadů
5.3
Zákon o sociálních službách
5.3.1
Historický vývoj sociální legislativy
5.3.2
Cíle zákona o sociálních službách
5.3.3
Nástroje:
5.3.4
Obsah zákona:
5.3.5
Sociální poradenství
5.3.6
Služby sociální péče
5.3.7
Služby sociální prevence
5.3.8
Základní formy poskytování služeb
5.3.9
Podmínky poskytování sociálních služeb
5.3.10
Standardy sociálních služeb
5.3.11
Analýza situace v oblasti sociálních služeb pro přijetí zákona

Úryvek

"Antika:
• ve staré Spartě docházelo ke třídění nemluvňat podle jejich předpokládané zdatnosti ve vojenské službě
• Lykurgovy zákony
• Vznik asklepionů (chrámy, léčebné ústavy – stanovila se diagnóza, léčilo se léky i cvičením; dokonce jim byla již známá „psychoterapie“), valetudinarií (římské lazarety – předchůdci dnešních nemocnic)
• Jesenský
o stádium výběrově utilizačních postojů, protože zde docházelo k využívání postižených jedinců.
o byli pracovně zneužiti, anebo, v době největšího morálního úpadku, se Římané tělesně postiženými bavili.

Středověk:
• charitativní postoj společnosti ke všem nemocným a postiženým. Tento přístup zajišťoval alespoň základní sociální a léčebnou péči
• charitativní cítění se tak vlivem církve a jejího evangelního poselství stalo obecným cítěním a připravilo půdu pro vznik sociálního postoje společnosti k potřebám jednotlivců

Humanismus:
• pozornost k člověku a k jeho pozemskému životu
• úcta k důstojnosti člověka
• péčí o něj a vychovávající lidi k morálním kvalitám
• vlivem těchto postojů se začíná měnit poměr a pohled vůči lidem nemocným či postiženým
• myšlenky o takovém způsobu pomoci vnesl do života náš Jan Ámos Komenský
• Komenský – Všehovýchova – univerzální vzdělání celého lidstva, aby byli vzděláni všichni, ve všem a všestranně

Osvícenství:
• opírá se o přírodní vědy, kritika církve a společnosti, 17. – 18. st.
• odvrat od víry k rozumu a přesnému logickému myšlení, od církevních dogmat k vědeckému poznání, od fanatismu k toleranci
• v tomto období je kladen důraz na vzdělání
• Tereziánský školní řád – vzdělávání i tzv. úchylné mládeže
• všeobecný školní řád ze dne 6. prosince 1774
• triviální školy – základ (číst, psát, počítat) v mateřském jazyce

19. století:
• počátky i rozvoj systému institucí a forem vzdělávání dětí s postižení
• Zákoník obecného školství z roku 1805
• říšský zákon č. 52 ze dne 14. května roku 1869
• „nouzové opatření“ – zákon moravský č. 33 z 18. února 1890
• nejdříve vznikaly ústavy pro lidi se zrak. handicapem, poté pro hluchoněmé atd."

Poznámka

Zápisky z přednášek na Univerzitě Hradec Králové.
Práce je psaná v odrážkách. Obsahuje 1 schéma o rozsahu cca 1/2 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21521
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse