Logistický management


Kategorie: Logistika, Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor osmi vypracovaných otázek z logistického managementu začíná okruhy zaměřenými na push a pull princip a aktivní a pasivní logistické prvky. Další otázky se zabývají typy přepravy a tokem dodávek. Důkladněji je poté zpracována problematika řízení zásob, kde pozornost patří také otázce dopravy. Následně jsou objasněny podstata, úkoly a cíle výrobní a distribuční logistiky a funkce, typy a způsoby a systémy skladování zásob.

Obsah

1.
Vliv modelu poptávky na řízení zásob – push a pull princip
2.
Aktivní a pasivní logistické prvky
2.1.
Pasivní prvky
2.2.
Pasivní prvky logistiky dle Bartoška
2.3.
Aktivní prvky
2.4.
Aktivní prvky dle Bartoška
3.
Přeprava
3.1.
Silniční přeprava
3.2.
Železniční přeprava
3.3.
Vodní přeprava
3.4.
Letecká přeprava
4.
Skladování a skladové technologie
4.1.
Cross docking
4.2.
Line picking
4.3.
Hubs & spokes
5.
Řízení zásob
5.1.
Měření efektivity řízení zásob
5.2.
Metody snižování nákladů spojených se zásobami
5.3.
Obrátka zásob
5.4.
Míra plnění dodávek
5.5.
Just-in-Time
5.6.
Pasivní prvky logistiky
5.7.
Manipulace s materiálem
5.8.
Klasifikace kusového materiálu
5.9.
Obaly
5.10.
Skladování
5.11.
Identifikace
5.12.
Aktivní prvky logistiky
5.13.
Manipulace, manipulační prostředky
5.14.
Dopravní prostředky
5.15.
Doprava: definice, úloha, rozdělení
5.16.
Dopravní síť
6.
Výrobní a distribuční logistika, jejich úkoly a cíle z hlediska projektování, rozboru a řízení materiálového toků podniku
6.1.
Logistika: charakteristika, podmínky, funkce
6.2.
Faktory a cíle výrobní logistiky
6.3.
Důsledky špatného materiálového toku
6.4.
Úkoly výrobní logistiky
6.5.
Prostorové uspořádání a jeho cíle
6.6.
Fáze výroby
6.7.
Distribuční logistika: charakteristika a cíle
6.8.
Distribuční řetězce a stupně
6.9.
Rozsah distribuce
6.10.
Funkce distribučního řetězce
6.11.
Výběr distribuční strategie
6.12.
Recykling
7.
Organizace nákupní činnosti v podniku a postavení zásob z hlediska podnikání
7.1.
Schéma logistického řetězce
7.2.
Zásobování
7.3.
Složky zásob
7.4.
Funkce zásob
7.5.
Členění zásob
7.6.
Průběh stavu zásob (graf)
8.
Skladování, systémy ukládání zásob ve skladech, systémy řízení zásob
8.1.
Skladování
8.2.
Důvody skladování
8.3.
Funkce skladování
8.4.
Typy skladování
8.5.
Systémy ukládání zásob ve skladech
8.6.
Možnosti skladování, druhy regálů
8.6.1.
Paletové
8.6.2.
Spádové
8.6.3.
Vjezdové
8.6.4.
Systém push-back
8.6.5.
Mobilní paletové regály Movirack
8.6.6.
Konzolové regály

Úryvek

"1. Vliv modelu poptávky na řízená zásob - push a pull princip

Zásadní vliv na metody řízení zásob má:
a) zda se při pohybu zásob logistickým řetězcem uplatňuje systém tahu nebo tlaku
b) zda poptávka po zásobách je tzv. závislá nebo nezávislá.

Systém tahu versus systém tlaku
Rozdíl mez systémem tahu a tlaku spočívá ve způsobu, jakým je „poháněna“ výroba podniku. Pokud podnik s výrobou produktů čeká, doku je zákazník nepožaduje, jde o systém tahu (pull systém). Poptávka zákazníků tak vlastně vytahuje zásoby. Pokud podnik vyrábí na základě prognózovaných či předpokládaných prodejů zákazníkům, jde o systém tlaku (push system). Podnik tlačí zásoby na trh v očekávání jejich prodeje.

2. Aktivní a pasivní logistické prvky
Věci, které probíhají logistickým řetězcem, nazýváme pasivními prvky. Jsou to:
• suroviny, základní a pomocný materiál, díly, nedokončené a hotové výrobky
• obaly a přepravní prostředky
• odpad
• informace, jejichž pohyb (zprostředkovaný pohybem nosičů informací) předbíhá, provází a následuje pohyb surovin, materiálu, dílů a výrobků, resp. pohyb peněz s ním související, jako nutný předpoklad jeho uskutečnění.

Pasivní prvky logistiky (dle Bartoška – přednáška 6)

• obaly
o funkce (manipulační, ochranná, informační, prodejní, grafická, ekologická)
o skupiny (spotřebitelské, manipulační, přepravní)
• materiál
o řeší se : Co, kolik, jak, čím, kde, kdy?
o Druhy (pevné: kusy, manip. jednotky, volně lož. sypký material, kapalné: manip. jednotky, solně lož. material, plynné:manip.jednotky, volně lož. mat.)
o Dale lze dělit dle: (tvaru, polohy a stability při přepravě, hmotnosti, objemu atd.)
o
• přepravní prostředky
o druhy: (vnější, meziobjektové, vnitroobjektové, skladové hospodářství, obalová hospodářství, vnější doprava)
o jiné hledisko členění: (ukládací bedny, přepravky, palety (EUR 800x1200), kontejnery…)
o lze ještě dale dělit, ale nepovažuju za důležité (kdyžtak přednáška 6)
• odpad
• informace

Prostředky, jejichž působením se toky pasivních prvků v logistickém řetězci realizují, nazýváme aktivními prvky. Jejich posláním je realizovat logistické funkce, tj. uskutečňovat posloupnosti netechnologických operací s pasivními prvky – operací balení, tvorby a rozebírání manipulačních a přepravních jednotek, nakládky, přepravy, kontroly apod.

Aktivní prvky logistiky - opět dle Bartoška (přednáška 7)

Úkoly: balení, nakládka, přeprava, překládka, vykládka, uskladňování, vyskladňování, kompletace, kontrola, sběr, zpracování a uchování informací.
Aktivní prvky jsou prostředky určené pro:
• manipulaci
o prvky systému: (pracovníci(Kv); pomůcky(P); material, polotovary, subdodávky, výrobky(S).
o členění: (zařízení na přetržitou manipulaci s cyklickým provozem, zař. na přetrž. dobu s periodickou oběžnou dobou, zařízení na plynou nepřetržitou manipulaci s kontinuálním provozem, doplňková manipulační zařízení)
• přepravu
o dopravní prostředky (silniční, kolejové, vodní, vzdušné, nekonveční (viz dale)
• skladování
• balení
• fixaci"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata a ilustrace, rozsah čistého textu činí cca 20 stran. Důležité informace jsou tučně značeny.
Otázky jsou zpracovány v rozsahu 0,5 až 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24304
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse