Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Logopedie: otázky k souborné zkoušce

Logopedie: otázky k souborné zkoušce

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Série 23 zpracovaných otázek k souborné zkoušce z předmětu Základy logopedie a řečové výchovy charakterizuje předmět a význam logopedie, uspořádání logopedické péče u nás i činnost logopedických pracovníků a pomůcky využívané v logopedické praxi. Dále se otázky věnují vývoji řeči a podmínkám jeho správného průběhu a klasifikují poruchy řeči. U jednotlivých poruch pak přibližují etiologii, symptomatologii, diagnostiku a terapii. Pozornost je věnována také postupu logopedického vyšetření i logopedické prevenci.

Obsah

1.
Logopedie ve výchově a vzdělávání, místo logopedie v systému věd, význam logopedie
2.
Logopedická prevence. Ovlivňování přirozeného vývoje řeči, výchova ke správné výslovnosti.
3.
Organizace logopedické péče u nás. Logoped, logopedický asistent, kvalifikační a osobnostní předpoklady.
4.
Ontogeneze řeči – stádia vývoje řeči
5.
Jazykové roviny v ontogenezi dětské řeči
6.
Podmínky správného vývoje řeči – etapy reflexního okruhu komunikace
7.
Narušená komunikační schopnost. Dělení, klasifikace narušené komunikační schopnosti
8.
Historický přehled péče o osoby s poruchami komunikační schopností
9.
Přístroje a pomůcky používané v logopedické praxi
10.
Poruchy vývoje řeči. Opožděný vývoj řeči
11.
Vývojová dysfázie (etiologie, symptomatologie, péče o dysfaktické jedince)
12.
Afázie – etiologie, klasifikace. Péče o afatiky
13.
Neurotické poruchy řeči. Etiologie, symptomatologie. Péče o jedince s neurotickými poruchami řeči.
14.
Poruchy zvuku řeči, huhňavost (etiologie a symptomatologie). Palatolalie (etiologie). Logopedická intervence u jedinců s palatolálií
15.
Dysartrie – etiologie, symptomatologie, klasifikace
16.
Poruchy tempa a plynulosti řeči – koktavost, breptavost (etiologie, symptomatologie, logopedická intervence)
17.
Poruchy artikulace – dyslalie (etiologie, klasifikace)
18.
Poruchy grafické podoby řeči (eti., klas.)
19.
Symptomatické poruchy řeči – řeč dětí s DMO
20.
Symptomatické poruchy řeči – řeč dětí s MR
21.
Symptomatické poruchy řeči – zvláštnosti ve vývoji řeči nevidomých dětí
22.
Orientační logopedické vyšetření
23.
Logopedická prevence v předškolním a mladším školním věku – výchova správné výslovnosti.

Úryvek

"1) Logopedie ve výchově a vzdělávání, místo logopedie v systému věd, význam logopedie

Logos = řeč, pedie = výchova
- vědní obor, formuje se v ½ 20. Století
- neustále se mění a rozvíjí - což dokazují definice logopedie ( 1924 Froschels – Logo je lékařský obor, 165 Sovák- Logo je spec. ped. obor, 1978 defektologický slovník – Logo je nauka o výchově řeči...)

- Lechta 2002 „definujeme logopedii jako vědní obor interdisciplinárního charakteru, jehož předmětem jsou zákonitosti vzniku, eliminování a prevence narušené komunikační schopnosti. Logopedie z moderního hlediska je vědou zkoumající narušenou komunikační schopnost
z hlediska jejich příčin, projevů, následků, možností diagnostiky, terapie i prevence“

- v ČR založil Logo Sovák spolu s Beckerem (Německo) , oba považuj Logo za průřezovou disciplínu na průsečíku mezi medicínou a pedagogikou
- podle Nakonečného je Logo: interdisciplinární vědní obor situovaný mezi přírodně-společenské
(psychologie) a empiricko-normativní vědy (pedagogika,estetika,etika...)
- mladý obor, subdisciplína speciální pedagogiky
- zabývá se výchovou a vzděláním jedinců s poruchami komunikace
- důležitá je zde prevence
- má vztah k obecné pedagogice a ostatním oborům speciální pedagogiky (surdopedie, somatopedie, psychopedie, oftalmopedie) = jedinci mají narušené kom. schopnosti

- spolupracuje s: medicínskými obory = foniatrie, plastická chirurgie, ortodoncie, pediatrie, neurochirurgie, neurologie, psychiatrie
jazykovědné obory = fonetika, fonologie, lingvistika,
psychologie = vývojová psychologie,patopsychologie
(Slovo vada se neužívá, používají se poruchy nebo lépe narušené komunikační schopnosti)
- logopedie je pro širokou skupinu lidí (mateřská škola = vady výslovnosti, dospělí lidé = následek mrtvice,úrazu, nemoci…)
- slouží tedy nejenom dětem.

2) Logopedická prevence. Ovlivňování přirozeného vývoje řeči, výchova ke správné výslovnosti.

Logopedická prevence
A) Primární = zacílena na nejširší populaci, správný řečový vzor, snaha zamezit koktavosti
B) Sekundární = zaměřena na rizikové populace (děti z DD, ústavů), prevence poruch hlasu
C) Terciální = zaměřena na populaci u níž se narušená komunikační schopnost objevuje, cílem je zamezit dalším negativním důsledkům, promítá se do různých oblastí.

• Základní součásti logopedické prevence
1. Smyslové vnímání
2. Hlas a hospodaření s dechem
3. Rytmus,melodie
4. Slovní zásoba
5. Vyjadřovací pohotovost
6. Artikulační obratnost
7. Fonematický sluch
8. Kresba a grafomotorika

• Základní metody
1. Napodobovací reflex
2. Multisenzoriální přístup
3. Pozitivní motivace
4. Cílené využit běžných her a zábav
5. Využití neslovných prostředků při korekci nevhodných návyků
6. Spolupráce s rodinou"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 2 stran. Důležité informace jsou značeny tučně nebo podtržením. Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 1 až 4 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26189
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse