Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Majetek podniku a zdroje jeho financování

Majetek podniku a zdroje jeho financování

Kategorie: Účetnictví, Hotelnictví a turismus, Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Hotelová škola Poděbrady, příspěvková organizace , Poděbrady

Charakteristika: Práce se zpočátku zaměřuje na tématiku majetku podniku, jeho rozdělení a financování. Dále popisuje inventarizaci majetku, rozvahu a další. Některé části jako například vyřazení zcela odepsaného majetku jsou doplněny o grafické prvky.

Obsah

1.
Majetek
1.1.
Rozdělení majetku
1.2.
Dlouhodobý majetek
1.3.
Oběžný majetek
2.
Zdroje financování
2.1.
Rozdělení
2.2.
Vlastní zdroje
2.3.
Cizí zdroje
3.
Inventarizace
3.1.
Postup
3.2.
Druhy
4.
Rozvaha a základní pojmy
5.
Účtování dlouhodobého majetku
5.1.
Pořízení
5.2.
Odepisování
5.3.
Vyřazení

Úryvek

"INVENTARIZACE
- Je to činnost, při níž se zjišťuje, zda skutečný stav odpovídá stavu účetnímu
- Postup
o Příprava inventarizace – je nutné ustanovit inventarizační komisi (hlavní a dílčí) a určit termín provedení a rozsah
o Inventura
 Zjišťuje skutečný stav majetku
 Může být
• Fyzická – přepočítání, přeměření
• Dokladová – kontrola dle dokladu
 Výsledkem inventury je INVENTURNÍ SOUPIS
o Porovnání skutečného stavu se stavem účetním
 Výsledkem může být
• Shoda – skutečný stav = účetní stav
• Přebytek – skutečný stav > účetní stav
• Manko – skutečný stav < účetní stav
o Rozlišujeme
 Zaviněné manko
 Nezaviněné manko – manko do normy přirozených úbytků, vzniká vyprcháním, vysušením materiálu, účetní jednotka upraví ve vnitřní směrnici, u kterých zásob je tolerováno a v jaké výši
o Určení příčin rozdílů a hmotné odpovědnosti osob
- Výsledkem inventarizace je INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS
- Druhy inventarizací
o Z hlediska času
 Řádná inventarizace – dle zákona o účetnictví min. 1x ročně, ke konci účetního období, 3 měsíce před koncem účetního období, 1 měsíc po skončení
 Mimořádná inventarizace – při personální změně, krádeži, živelní pohromě
o Z hlediska rozsahu
 Úplná inventarizace – všeho majetku
 Částečná inventarizace – jeden úsek
ROZVAHA
- Je uspořádaná sestava aktiv a pasiv k určitému okamžiku v peněžním vyjádření
- Závazný formulář výkazu vydává MFČR – účetní jednotky musí rozvahu přikládat spolu s daňovým přiznáním FÚ
- Pro školní účely má podoby písmene T, na levé straně zaznamenáváme aktiva, na pravé straně pasiva
A ROZVAHA K 31.12.2012 P
DM nehmotný VZ základní kapitál
hmotný zisk
finanční fondy
OM zásoby CZ úvěry
pohledávky závazky
finanční
Základní pojmy
- Rozvahový den
o Den, ke kterému se rozvaha sestavuje"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27889
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse