Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Malý tyran, Prekopová J.

Malý tyran, Prekopová J.


Kategorie: Pedagogika, Literatura

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta UHK, Hradec Králové

Charakteristika: Stručná práce poskytuje shrnutí obsahu a vlastní názor na mezi studenty pedagogiky oblíbenou odbornou publikaci Malý tyran od Jiřiny Prekopové.

Obsah

1.
Obsah a shrnutí
2.
Vlastní názor

Úryvek

"Obsah a shrnutí:
Knížka Malý tyran se zabývá především fenoménem dětské panovačnosti, ale dotýká se i jiných psychologických problémů u dětí (autismus, psychosomatické potíže např. se stravováním apod.). Autorka vidí příčinu dětské panovačnosti především v přílišné liberální výchově (tzv. něžné vlně, která na naše území dorazila spolu s jinými západními trendy přibližně v době pádu komunismu – komunistická společnost vyznávala místo toho silně autokratickou výchovu) a v technokratické a materialistické společnosti. Za úvodem následuje uvedení do reálných situací skrze čtyři případy, se kterými se autorka setkala ve své poradenské praxi v oddělení pro vývojové poruchy na jedné dětské klinice. Poté autorka rozebírá jednotlivé faktory, které bývají označovány jako příčiny dětské panovačnosti (liberální výchova, změny v životním stylu rodičů, televize, …). Dále popisuje jednotlivé etapy vývoje dítěte a zaměřuje se na to, kdy může vzniknout touha být středem pozornosti a závislost na moci a jaké dopady může mít náhlé odstavení od moci na dítě. Autorka navrhuje zlatou střední cestu. Zdůrazňuje, že ani jeden ze stylů výchovy (autokratický vs. něžná vlna) není sám o sobě správný. Je důležité mít stanovená pravidla, ze kterých se neustupuje, jinak hrozí právě rozvinutí panovačnosti."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56bc7bc516044.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
anotace_maly_tyran_prekopova_.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse