Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Management, manažer, komunikace, firemní kultura a plánování

Management, manažer, komunikace, firemní kultura a plánování

Kategorie: Hotelnictví a turismus, Ekonomie, Ostatní předměty

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor 5 maturitních otázek z managementu se zabývá základními otázkami a problémy dané oblasti. Vymezuje management, jeho smysl a úkoly a seznamuje s jeho historickým vývojem. Další otázky se zaměřují na průběh, formy či nedostatky komunikace a vlastnosti, dovednosti a zásady manažera. Čtvrtý okruh postihuje součásti firemní kultury a pátý se věnuje procesu plánování, jeho metodám a druhům plánů. Nechybí zde ani informace o podnikatelském projektu.

Obsah

1.
Management
1.1.
Definice, vymezení
1.2.
Teorie managementu
1.2.1.
Vývoj
1.2.2.
Klasický management
1.2.3.
Management 40. až 70. let
1.2.4.
Moderní přístupy managementu od 70. let
1.3.
Současné podnikatelské trendy
1.4.
Smysl a úkoly managementu
1.5.
Faktory podnikání
1.6.
Kruh managementu
1.6.1.
Manažerské funkce
1.6.2.
Řídící kruh managementu
1.6.3.
Stručná charakteristika částí řídícího kruhu
1.6.4.
Oblasti managementu
2.
Komunikace
2.1.
Vymezení
2.2.
Proces a tok komunikace
2.3.
Komunikační šumy
2.4.
Nedostatky v komunikaci
2.5.
Další pravidla pro komunikaci
2.6.
Vnitřní komunikační systémy
2.6.1.
Ústní komunikace
2.6.2.
Písemná komunikace
2.6.3.
Formální a neformální komunikační kanály
2.7.
Vnější komunikační systémy
2.7.1.
Vymezení
2.7.2.
Komunikace v organizaci
2.7.3.
Požadavky na komunikační systémy
3.
Manažer
3.1.
Charakteristika
3.2.
Základní faktory funkce manažera
3.3.
Postavení manažera
3.4.
Současné rozdělení manažerů
3.5.
Dovednosti manažera
3.6.
Vlastnosti manažera
3.7.
Zásady úspěšného manažera
3.7.1.
Mít jasné cíle
3.7.2.
Orientovat se na priority
3.7.2.1.
Stanovení priorit
3.7.2.2.
Delegování
3.7.3.
Preferovat prevenci
3.7.4.
Omezit plýtvání časem
3.7.5.
Respektovat určující „hlas zákazníka“
3.8.
Reakce manažerů na změny
4.
Firemní kultura
4.1.
Prvky kultury firmy
4.2.
Vymezení firemní kultury
4.3.
Zákonitosti platící pro kulturu firmy
4.4.
Determinanty
4.4.1.
Vnější vlivy
4.4.2.
Vnitřní vlivy
4.5.
Charakteristiky kultury firmy
4.6.
Funkce a souvislosti kultury firmy
5.
Plánování
5.1.
Definice
5.2.
Reálnost plánů
5.2.1.
Faktory reálnosti
5.2.2.
Struktura cílů
5.3.
Podoby a druhy plánů
5.3.1.
Dle časového horizontu
5.3.2.
Dle úrovně rozhodovacího procesu
5.3.3.
6 hledisek druhů plánů
5.4.
Metody plánování
5.4.1.
Bilanční metoda
5.4.2.
Metoda hlavního článku
5.5.
Postup tvorby plánu
5.6.
Základní plánovací kategorie
5.7.
Prováděcí plán podniku restauračních služeb a ubytování
5.8.
Marketingový plán hotelu
5.9.
Podnikatelský projekt, záměr
5.9.1.
Vymezení
5.9.2.
Součásti
5.9.3.
Komplexní strategické plánování

Úryvek

"MANAGEMENT

Definice:
- existují desítky možných definic pojmu, který samotný je specificky americký, česky lze zhruba definovat jako „řízení“. V manažerské terminologii se můžeme setkat i s výrazem control, který je obvykle spojován s bezprostředním prosazováním a realizací stanovených úkolů.
- na pojem lze hledět např. jako na:
1. vedení lidí – management je vykonáváním úkolů prostřednictvím práce jiných
2. funkce, které vykonávají vedoucí pracovníci – funkce, které vykonává manager. Management je proces plánování, organizování, vedení a kontroly zaměřený na dosažení organizačních cílů. (K. H. Chung)
3. vykonavatelé managementu – skupina lidí, kteří z pověření vlastníků organizace vykonávají podnikatelské funkce.
Všichni pracovníci ve vedoucích funkcích podniku (podnikatelských organizacích).
4. věda – věda, která optimalizuje využití lidských, materiálních, finančních atd. zdrojů k dosažení cílů organizace; věda, která stanoví postupy, jak nejlépe dosáhnout cíle.
5. praktický, empirický přístup – umění dosáhnout toho, aby lidé udělali to, co je třeba. Vychází z toho, že praktické poznatky (pragmatismus) a zkušenost (empirie) jsou pojítkem různorodých názorů vycházejících z praxí ověřených „pravd“.
Management je proces plánování, organizování, řízení a kontrola činností za pomocí vhodné komunikace.
Management můžeme také definovat jako systém teoretických a praktických řídících znalostí a dovedností, nebo jako mechanismus řízení organizací a činností, které v něm vykonávají řídící profesionální pracovníci (manažeři). Je to soubor názorů, zkušeností, doporučení, přístupů a metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají ke zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí), jež jsou nezbytné k dosažení podnikových záměrů.
Management je činnost mobilizující lidské i věcné činitele při respektování norem, nákladů, kvality a lhůt k uskutečňování určité akce nebo projektu. Je to proces vytváření a udržování určitého prostředí, ve kterém jednotlivci pracují a efektivně uskutečňují zvolené cíle.
Management je funkcí, disciplinou, návodem, které je třeba zvládnout. Manažeři jsou profesionálové, kteří tuto funkci vykonávají, disciplinu realizují, návod na své podmínky rozpracovávají (aplikují).

Výraz management má jazykové kořeny ve více jazycích:
„to manage“ (z angličtiny – tu menež) – vést, řídít
„manus“ (z latiny ) – ruka
„managgio“ (z italštiny – manéžo) – ovládání, správa, vedení

Teorie managementu
Management za svou stoletou historii prošel vývojem a je neustále prověřován reálným životem tržní ekonomiky. Řada užitečných zkušeností byla zobecněna, mnoho tvrzení však bylo nutno modifikovat, aby byla v současných podmínkách životaschnopná, jiné závěry bylo nutné opustit, jako překonané. I nadále se management neustále vyvíjí a ze starších myšlenek a principů čerpá zázemí pro moderní přístupy. Udává se však, že podíl vědy na managementu je 20 – 30 %, zbytek jsou zkušenosti z praxe.
Management se také opírá o poznatky jiných vědních disciplín, jako je: ekonomika, psychologie, sociologie atd. a tyto poznatky rozvíjí na podmínky řízení podniku.
Ve vývoji managementu můžeme nalézt tři stadia:
- klasický management,
- management 40. – 70. let,
- současné období managementu."

Poznámka

Součástí práce jsou schémata a tabulka o rozsahu cca 3 stran. Důležité informace jsou značeny tučně či kurzívou.
Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 4 až 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24439
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse