Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Management, marketing, řízení lidských zdrojů: vybraná témata 1

Management, marketing, řízení lidských zdrojů: vybraná témata 1

Kategorie: Management, Marketing, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor 8 vypracovaných otázek ke zkoušce pokrývá vybraná témata z oblasti managementu, marketingu a řízení lidských zdrojů. Probrány jsou pojmy, koncepce, principy či metody související s analýzou pracovních pozic, motivací, cenou, distribucí, etikou v podnikání, firemní kulturou nebo hodnocením pracovníků. Další část práce naleznete zde Management, marketing, řízení lidských zdrojů: vybraná témata 2.

Obsah

1.
Analýza pracovních pozic
1.1.
Úkoly a cíle
1.2.
Otázky týkající se pracovních úloh a podmínek
1.3.
Otázky týkající se pracovníka
1.4.
Zdroje informací
1.5.
Důvody, proč věnovat analýze dostatek času
1.6.
Důvody analýzy
1.7.
Zdroje a sběr informací
1.8.
Metody
1.8.1.
Rozhovor
1.8.2.
Písemná forma: dotazníky, seznamy
1.8.3.
Pozorování
1.8.4.
Studium dokumentace
1.9.
Volba metody, vyhodnocení získaných informací
1.10.
Význam analýzy
1.11.
Typové pozice
1.12.
Postup vzniku a metody vytváření typových pozic
1.13.
Motivace
1.13.1.
Motivace a motiv
1.13.2.
Motivace pracovního výkonu
1.13.3.
Formování požadované úrovně pracovní motivace
1.13.4.
Teorie pracovní motivace
1.13.5.
Měkké a tvrdé kompetence
1.13.6.
Požadavky na kompetence, manažerské kompetence
2.
Cena jako marketingový nástroj
2.1.
Cena z marketingového hlediska a hlediska kupujícího
2.2.
Cenová a rabatová politika
2.3.
Faktory ovlivňující výši ceny
2.4.
Způsoby stanovení ceny
2.5.
Cenové strategie
3.
Distribuce jako marketingový nástroj
3.1.
Procesy distribuce
3.2.
Distribuční cesty
3.3.
Velkoobchody
3.4.
Maloobchody
3.5.
Vertikální marketingové systémy
3.6.
Distribuční strategie
3.7.
Doprava
4.
Ekonomické a provozní principy řízení nákladů
4.1.
Produkční a nákladová funkce
4.2.
Úspory z rozsahu a úspory ze sortimentu
4.3.
Proces a nástroje manažerské kontroly
4.4.
Vymezení a cíle nákladového účetnictví v bankách
5.
Etika v podnikání
5.1.
Obecné zásady etiky v podnikání
5.2.
Faktory etiky v podnikatelském prostředí
5.3.
Společenská odpovědnost
5.4.
Participující skupiny, které mají vliv na firmu
5.5.
Metody a nástroje podnikatelské etiky
5.6.
Druhy etických kodexů
5.7.
Význam etiky a její členění
5.8.
Úroveň etiky v podnikání v ČR
5.9.
Etika v bankovnictví
5.10.
Etika v pojišťovnictví
6.
Firemní kultura a chování pracovníků
6.1.
Složky firemní kultury
6.2.
Strategie firmy
6.3.
Stav organizační kultury
6.4.
Styl vedení pracovníků
6.5.
Změna firemní kultury
6.6.
Jednání a chování pracovníků, osobnost člověka a její typologie
6.7.
Typy hodnotové orientace pracovníků
6.8.
Pojem subkultura
7.
Hodnocení pracovníků a plánování osobního rozvoje
7.1.
Hodnocení a odměňování
7.2.
Osobnost vedoucího
7.3.
Výběr členů pracovního týmu
7.4.
Psychologické typy osobnosti
7.5.
Rozvoj soudržnosti pracovního týmu
7.6.
Faktory ovlivňující pracovní výkonnost člověka
7.7.
Dosažení konkurenčních výhod v oblasti lidských zdrojů
7.8.
Učící se organizace
8.
Charakteristika teorií managementu
8.1.
Principy klasické teorie managementu
8.1.1.
Evropská škola
8.1.2.
Americká škola
8.2.
Behavioristická teorie
8.3.
Systémové teorie
8.4.
Soudobé teorie

Úryvek

"1. Analýza pracovních pozic
Analýza pracovního místa poskytuje obraz práce na pracovním místě a tým vytváří představu o pracovníkovi, který by měl na pracovním místě pracovat.

Cílem je vypracovat popis pracovního místa a následně seznam požadavků na pracovníka. Analýza je taktéž východiskem pro proces vytváření pracovních míst, nebo změnu profilu pracovního míst. Bere do úvahy nejen uspokojení technologických a organizačních potřeb, ale i sociálních a personálních potřeb držitele pracovního místa.

Pracovní místo je vlastně místo jedince v organizaci. Představuje jeho zařazení do organizační struktury a přiřazuje mu určitý okruh úloh, odpovědnosti přiměřené jeho kapacitě. Analýza pracovního místa obsahuje dva okruhy .

Otázky týkajíce se pracovních úloh a podmínek:
Kdo vykonává práce, jaký je název práce - pracovní funkce ?
Co vyžaduje daná práce - jaká je její povaha, povaha úloh, jejich členění a dílčí úlohy, které povinnosti jsou stále, pravidelné a které příležitostné v případě potřeby, zodpovědnost spojená s pracovním místem ?
Jak se práce vykonává (jaké metody, individuálně či skupinově, nástroje, jaké je pořadí) ?
Proč se úlohy a povinnosti vykonávají tak, jak jsou? (jaký je účel těchto úkolů, jaká je vazba mezi úkoly, jako zapadající do celku)
Kdy jsou úkoly a povinnosti vykonávané ?
Kde jsou úkoly vykonávány ?
Jaká je hierarchie jednotlivých úkolů z hlediska obtížnosti, frekvence a důležitosti ?
Komu se pracovník zodpovídá ?
Jaký je vztah pracovního místa k dalším místům ?
Jaký je standardní výkon, jaké jsou jeho normy ?

Otázky tíkající se pracovníka:
fyzické požadavky - manuální zručnost, cestování, sedavá práce, zdraví a pod.
duševní požadavky - inteligence, intelektuální schopnosti jako např. vzdělání, jazykové znalosti, schopnost řešit problémy, organizační schopnosti a pod. nebo požadované znalosti získané školením a praxi.
schopnosti - psychomotorické - rychlost a přesnost, sociální - komunikace, vedení lidí, kontrolovat, motivovat atd.
vzdělání a kvalifikace
pracovní zkušenosti
charakteristika osobnosti a postojů
Analýza by měla zachytit práci tak, jak skutečně v okamžiku zjišťování vypadá, ne jak by měla vypadat nebo jak vypadala v minulosti. Proč je vhodné analýzu pravidelně opakovat a neustále aktualizovat popis a specifikaci pracovního místa a tak i ke změnám pracovních míst.

Zdroje informací - odpovědí na výše uvedené otázky jsou především: držitel pracovního místa, pozorovatel jeho práce, bezprostřední nadřízený, spolupracovníci a podřízeny, odborníci v dané oblasti, existující písemnosti.
Na získaní informací můžeme využít následující metody: pozorování, pohovor (ne/strukturovaný), dotazníky.

Důvody proč věnovat dostatek času analýze a následnému vypracování popisu pracovního místa:
- opíra se o ní celé personální plánování
- ovlivňuje efektivitu získávání pracovníků - vyber pracovníků si bez popisu neumíme představit
- profil pracovního místa ovlivňuje proces i obsah orientace nových pracovníků, teda řízení jejich adaptace v organizaci
- vytváří základ pro hodnocení pracovníků.
- specifikace je návodem při rozhodovaní, či potenciální držitel pracovního místa potřebuje dodatečné vzdělávání,
- popis pomáhá zajistit spravedlivé odměňování
- popisy prací sehrávají velkou roli v pracovních vztazích
analýza zlepšuje možnosti plánování ochrany zdraví a starostlivosti o pracovníka

Analýza pracovního místa je proces získání informací o pracovním místě a jejich následné vyhodnocování. Je důležitým nástrojem řízení lidských zdrojů. Existuje několik hlavních důvodů, které motivují firmu provádět analýzu pracovního místa:
 Vytvořit popisy pracovních míst (např. v souvislosti se zavedením systému jakosti podle ISO ř. 9000).
 Provést analýzu u současně existujících pracovních míst s cílem posoudit možnosti zvýšení produktivity práce.
 Zjistit, co zaměstnanci opravdu dělají a porovnat to s tím, co by měli dělat.
 Vznik nového pracovního místa.
 Naplňování předpokládaných potřeb zákazníků, odběratelů a jiných zainteresovaných stran.
 Odstraňování negativních faktorů ovlivňujících výkon zaměstnance"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 2 stran. Orientační body textu jsou barevně značeny.
Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 2 až 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24346
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse