Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Management produkčních procesů

Management produkčních procesů

Kategorie: Logistika, Management

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek představují sedm témat z oblasti managementu produkčních procesů. První je věnována modernímu pojetí nákupu podniku , další se soustřeďují na logistické služby a zásoby v logistických sítích. Na tyto navazuje další opět věnovaná zásobám a jejich druhům. Poslední přednášky jsou zaměřeny na zdroje financování podniku.

Obsah

1.
Moderní pojetí nákupu
1.1.
Hlavní úkoly nákupu podniku
1.2.
Stanovení nákupní strategie
1.3.
Organizační začlenění a struktura nákupních činností v podnikatelském subjektu
1.4.
Využití marketingové strategie v nákupu podniku
1.5.
Nákupní proces a vytváření dodavatelsko-odběratelských vztahů
2.
Logistické služby a poskytovatelé logistický služeb
2.1.
Účinnost logistických služeb z hlediska jakosti dodavatelsko odběratelských vztahů
2.2.
Stanovení optimální úrovně logistických služeb a jejich hodnocení
3.
Zásoby a jejich významy v logistických sítích
3.1.
Postavení, druhy a třídění zásob
3.2.
Analýza a řízení zásob
3.3.
Modely řízení zásob a optimalizace nákladů na skladování
3.4.
Druhy objednacích systémů podnikatelského subjektu
4.
Zásoby a jejich význam v logistických sítích
4.1.
Význam zásob v logistických sítích
4.2.
Postavení, druhy a třídění zásob
4.3.
Druhy zásob dle stupně zpracování
4.4.
Členění zásob dle účetních předpisů
4.5.
Druhy zásob podle funkce podniku
4.6.
Analýza a řízení zásob
4.7.
Modely řízení zásob
4.8.
Optimalizace nákladů na skladování
4.9.
Náklady na skladování a udržování zásob
4.10.
Druhy objednacích systémů podnikatelského subjektu
5.
Charakteristika systému podnikových rozpočtů
5.1.
Vnitropodnikové rozpočty
5.2.
Základní principy využití podnikového rozpočtu ve vztahu k rozhodovacím úlohám
5.3.
Zásady respektování při kontrole rozpočtů
5.4.
Cíle, principy a metody řízení režijních nákladů ve vztahu k rozpočtu
6.
Zdroje financování podniku a jejich optimalizace
6.1.
Nástroje platebního styku podniků
6.2.
Vlastní kapitál- emise akcií, interní zdroje
6.3.
Cizí zdroje - bankovní úvěr, leasing, dluhopisy, dodavatelský úvěr
7.
Principy finančního rozhodování a jejich využití v řízení podniku
7.1.
Úrok
7.2.
Časová hodnota peněz
7.3.
Faktor rizika
7.4.
Čistá současná hodnota
7.5.
Vnitřní výnosová míra
7.6.
Ukazatele měření výkonnosti podniku

Úryvek

"Stanovení nákupní strategie podniku
Tvorba nákupní strategie je nezbytná a zahrnuje průzkumné, analytické, predikční, rozhodovací a tvůrčí projekční aktivity, které formulují cíle. Současně nákupní strategie vybírá optimální použitelné nástroje pro její realizaci a určuje požadavky na zdroje.

Nákupní marketingový mix - obsahuje soubor nástrojů, které má k dispozici nákup k tomu, aby naplnil strategické cíle firmy.
Nástroje nákupního mixu:
• informační mix - schopnost vytvořit informační soubory o vnitřních parametrech podniku a současně i o vnější situaci na trhu zdrojů nákupu
• komunikační mix - schopnost komunikace jak s partnery uvnitř podniku, tak i s disponibilními či již reálnými dodavateli
• dodavatelský mix - schopnost vybrat optimálního dodavatele, což předpokládá dokonalou znalost dodavatelů a to: nákupním výzkumem trhu, volbou dodavatele, zhodnocením dodavatele, vlivem u zvolených dodavatelů
• cenový mix - schopnost provádět optimální cenovou politiku s ohledem na absolutní cenovou výši a vzhledem na vazby na celkové ekonomické důsledky (srážky, slevy, platební podmínky)
• výrobkový mix - schopnost fundovaně se účastnit spolurozhodování o nejvýhodnější materiálové variantě finálního výrobku, o nákladech, prodejnosti a konkurenční schopnosti výrobku
• logistický mix - je provázen rozhodováním o nákupních logistických podmínkách a řešeních následujících problémů:
o volba dodávkové cesty (přímé dodávky, postupné dodávky od mezičlánků,...)
o logistické zabezpečení dodávek (přeprava, manipulace, balení, skladování)
o řešení dodávkového režimu (velikost dodávek, periodicita, řešení odchylek a problémů v dodávkách)
o logistické zabezpečení vstupu dodávek do podniku (přejímka, kontrola jakosti)
o způsob skladování a řízení zásob
o rozsah návazných logistických služeb poskytovaných dodavatelem
o rozsah návazných logistických služeb poskytovaných nákupem firmy vnitropodnikovým odběratelům,
o technické řešení logistického systému a jeho vlivu na fungování nákupních služeb
o řízení logistického systému vč. informačních systémů na podporu optimálního nákupu.

Organizační začlenění a struktura nákupních činností v podnikatelském subjektu
V každém podniku jsou k dispozici minimálně 3 místa nákupu:
• Personální oddělení - přijetí a příprava pracovních sil
• Finanční oddělení - pořízení finančních prostředků (pořízení kapitálu)
• Nákupní (zásobovací oddělení) - nákup materiálu (surovin, materiálů, komponent), nářadí a zboží
O pořízení hmotného investičního majetku, který má podnik dlouhodobě k dispozici a který vyvolává vysoké pořizovací náklady (pozemky, stroje) zpravidla rozhoduje vedení podniku.

Nejdůležitější vazby nákupu s ostatními funkcemi podniku:
nákup – řízení výroby, nákup – příprava výroby, nákup – prodej, nákup – finance, nákup – průzkum trhů"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistý text je cca 28 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25152
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse