Název Goodness Staženo

Řízení informačních zdrojů

Hlavní zdroje informací - zásady práce s nimi (jediný informační zdroj je nespolehlivý, každá informace musí být onačena bibliografickou citací). Říze... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika

165x

Ekonomika - otázky k SZZk

Práce obsahuje pět obecných okruhů praktických ekonomických témat ke státním závěrečným zkouškám, rozpadajících se vždy do několika podotázek, jež jso... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika, Management, Marketing, Podniková ekonomika, Strategický management, Osobnost managera


3x

Management produkčních procesů

Výpisky z přednášek představují sedm témat z oblasti managementu produkčních procesů. První je věnována modernímu pojetí nákupu podniku , další se sou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika, Management

1x