Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Management - rozhodování, plánování, vedení - vypracované otázky

Management - rozhodování, plánování, vedení - vypracované otázky

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky ke zkoušce z managementu. Text seznamuje se základními pojmy, především management, manažer a jeho funkce, i prostředí. Věnuje se nejen rozhodování v manažerské práci a plánování, ale také procesu a typům organizování. Práce se dále zabývá vedením, zejména teoriemi motivace. Informuje o základních kategoriích kontrolního procesu, včetně jeho fází a zásad. Závěr uvádí definici základních pojmů marketingu. Stručně vysvětluje, co je to trh, cena či potřeba.

Obsah

1.
Management (vymezení pojmu management a manažer, manažerské funkce, specifické oblasti managementu)
2.
Manažeři (manažeři a jejich prostředí)
3.
Rozhodování v manažerské práci – typy manažerských rozhodnutí
4.
Rozhodování v manažerské práci – proces rozhodování
5.
Plánování – charakter a význam plánování
6.
Plánování – prvky plánování
7.
Plánování – postup plánování
8.
Plánování – druhy plánů
9.
Plánování – cíle
10.
Plánování – strategické plánování
11.
Organizování – proces organizování a organizační struktura
12.
Organizování – typy organizačních struktur
13.
Organizování – faktory ovlivňující výběr organizačních struktur
14.
Organizování – chyby vyskytující se při organizování
15.
Vedení – základní pojmy
16.
Vedení – teorie motivace zaměřené na poznání motivačních příčin
17.
Vedení – teorie motivace zaměřené na průběh motivačního procesu
18.
Vedení – styl vedení
19.
Kontrolování – základní kategorie kontrolního procesu
20.
Kontrolování – fáze kontrolního procesu
21.
Kontrolování – druhy a formy kontrolních procesů
22.
Kontrolování – zásady efektivní kontroly, kontrola realizovaná mimo řídící subjekt
23.
Marketing – základní pojmy marketingu

Úryvek

"6. plánování – charakter a význam plánování

Plánování
- proces, který zahrnuje stanovení organizačních cílů, výběr vhodných prostředků a způsobů jejich dosažení a definování očekávaných výsledků ve stanoveném čase a požadované úrovni
- plánování je rozhodovací proces
- označeno za východisko dalších manažerských funkcí
- je nejdůležitějším nástrojem dosahování organizačních cílů
- na úrovni plánování závisí budoucí prosperita organizace
- je zaměřeno do budoucnosti – čeho a jak má být dosaženo
- plánovací funkce zahrnují manažerské aktivity zaměřené na:
- stanovení budoucích cílů
- na vhodné prostředky na jejich dosažení
- výsledkem plánovací funkce je plán, na plánu se podílí více lidí
- Klíčové body plánu:
- Cíle
- Postupy zdrojové předpoklady jejich dosažení
- Měřítka kontroly
- Hodnocení dosažených výsledků

Plánování uskutečňujeme na všech úrovních managementu.

Význam plánování:
• zvyšování efektivity
• snižování rizika
• úspěšné organizační změny
• integrace úsilí
• rozvoj manažerů
• vývoj standardů výkonnosti

7. plánování – prvky plánování

Prvky plánování:
1) CÍLE – jsou specifikované budoucí stavy, které mají být dosaženy. Cíl je stav, o kterém manažer předpokládá, že může být dosažen ve stanoveném čase
2) POSTUPY (akce) – prostředky, které plánujeme pro dosažení určených cílů, mohou být i specifické činnosti
3) ZDROJE – představují omezení, které musí manažer při plánování respektovat. Musí rozhodnout, jaké zdroje budou zapotřebí a jak jich bude využito (lidé, materiál, peníze)
4) IMPLEMENTACE – zahrnuje určení pracovníků a jejich úkolů zaměřených na realizaci plánu
5) KONTROLA – manažer stanovuje měřítko kontroly a způsob hodnocení dasažených výsledků

8. plánování – postup plánování

Postup plánování
Tvorba a realizace každého plánu je založena na zvládnutí 3 průběžných manažerských funkcí:
1. funkce – analýza výchozí situace
2. funkce – rozhodování o volbě postupů
3. funkce – implementace, postupná realizace

Postup:
Uvědomění si příležitostí či potřeb
Stanovení cílů a priorit
Zvážení plánovacích předpokladů
Vypracování alternativních postupů a jejich hodnocení výběru jednoho z nich
Formulace návazných plánů
Realizace a sledování zvoleného postupu
Případné přijímání nápravných opatření
Závěrečné vyhodnocení"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 24,5 strany. Práce obsahuje tabulky a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17310
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse