Management sociálních prací

Kategorie: Management, Sociální práce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou sociálních prací. Nejprve se zabývá organizačním záležitostmi a řízením, poté se věnuje strategickým a personálním managementem. Zmiňuje i vedení marketingové a tržní oblasti sociálních prací.

Obsah

1.
Instanční přístup
2.
Rozdíl mezi liniovými a štábními pracovníky
3.
Řídící rozpětí
4.
Organizační normy
5.
Definice systému
6.
Marketingový mix
7.
Mayo – člověk sociální
8.
Vlastnosti dokonalého podniku
9.
Globální problémy
10.
Strategický management – tři kritéria
11.
Kroky personálního řízení
12.
Etika
13.
Schéma koaličního minima
14.
Public relations
15.
Podniková kultura
16.
Trvale udržitelný rozvoj
17.
ISO normy
18.
Fayol – funkce
19.
Řídící rozpětí
20.
Organizační chování
21.
5 oblastí budoucí poptávky ve sféře veřejných služeb
22.
Schéma podnikového prostředí (kostka)
23.
Fáze projektového řízení
24.
5 způsobů fundraisingu
25.
Prvky a účel etického kodexu manažera
26.
4 oblasti využívání informačních systémů
27.
Hersbergova motivační teorie
28.
5 zdrojů financování NNO
29.
Marketingové schéma produktu

Úryvek

"9. Fáze projektového řízení
- Projektové řízení = řízení projektů, které mají softwarovou podporu (výměna informačního systému)
- Projektové řízení = nástroj rychlých a účinných změn – umožňuje, aby změna probíhala rychle a komplexně s minimálním přerušením provozu a v podstatě i nezávisle na výrobě. Uplatňuje se zejména tam, kde jde o náročné výměny technologií, zavádění nových výrobků, jiných informačních systémů
- = dosahování žádoucích změn promocí komplexních projektů.
- Projekt je třeba správně navrhnout, zorganizovat a řídit, tak aby byl uskutečněn včas, v plném rozsahu, s plánovanými náklady i předpokládanou kvalitou.
- 3 fáze:
o Formulace projektu
o Stanovení jednotlivých kroků (etap, cílů)
o Přiřazování finančních prostředků
- Je důležité souběžně kultivovat komunikaci zúčastněných, zajistit spolehlivou počítačovou podporu, kontrolovat průběh…
- Ústřední složkou jsou projektový manažeři
- 3 formy zabezpečování projektů:
o Externí (poradenská organizace)
o Interní
o Kombinace

10. 5 způsobů fundraisingu
- Fundraising = vícezdrojové financování sociálních služeb
- Způsoby:
o OSOBNÍ FUNDRAISING – praktické (např. VIP osobnost)
o TELEFONNÍ FUNDRASING
o PŘÍMÝ POŠTOVNÍ STYK
o VEŘEJNÉ DOBROČINNÉ AKCE
o PÍSEMNÁ ŽÁDOST O GRANT
o FUNDRAISNG „ODE DVEŘÍ KE DVEŘÍM“
o INZERCE VE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH

11. Prvky a účel etického kodexu manažera
- Manažeři jsou podnikatelsky myslící a jednající lidé, kteří mají odpovědnost vůči svému podniku a spolupracovníkům. Nesou spoluodpovědnost jak za rozvoj vědy a společnosti, tak za zachování životního prostředí. Jednají a orientují se v rámci zákona a sociálních, ekologických a etických zásad a hodnotových představ. Pociťují odpovědnosti vůči kultuře a duchovním bohatství této země. Je nutné oceňovat jejich vystupování, znalosti a schopnosti, dále spolehlivost, osobní odvahu a připravenost nést riziko.
1. M se hlásí k systému parlamentní demokracie, k demokratickému právnímu státu a k sociálnímu tržnímu hospodářství. Hlásí se k osobní svobodě a odpovědnosti.
2. M považuje zaměstnance za spolupracovníky, kterým připravuje podmínky k tomu, aby mohli dobrovolně přijímat své odpovědnosti a tvůrčím způsobem přispívat k rozvoji firmy.
3. M nese spoluzodpovědnost za životní úroveň v této zemi, při rozhodování a hospodaření musí dbát na zachování životního prostředí, šetrně zacházet s energiemi a surovinami, zlepšovat pracovní podmínky.
4. M se zasazuje za výkonné a konkurenceschopné hospodářství.
5. M rozvíjejí vnitropodnikové i nadpodnikové partnerské vztahy. Podporuje sounáležitost zaměstnanců s firmou a jejich zájem o její prosperitu.
6. M věří, že vzdělávání a intenzivní spolupráce mezi vědou a hospodářstvím = předpoklad pokroku
7. M se snaží zajistit osobní rozvoj spolupracovníků včetně jejich trvalého vzdělávání = zvyšování kvalifikačních předpokladů.
8. M poskytuje pravidelné, srozumitelné a pravdivé informace vlastníkům, spolupracovníkům, podnikovým zástupcům, zákazníkům a představitelům veřejné moci – kvůli důvěře.
9. M si jsou vědomi své zodpovědnosti vůči společnosti – jsou k dispozici pro odborné funkce ve státě a společnosti a pro veřejnou činnost.
10. My, členové České manažerské asociace apelujeme na všechny naše manažery, aby se řídili těmito zásadami, jimiž se upevňuje postavení a prestiž managementu k prosazení společných požadavků a zájmů.

12. 4 oblasti využívání informačních systémů
- MIS – manažerské informační systémy (SAP)
- DSS – manažerské rozhodovací systémy (modelování, optimalizace); pomáhají šéfům rozhodnout se (doprava, zásobování)
- ICT – informační a komunikační technologie (PC › mobil)
- DBS – databázové systémy"

Poznámka

Práce obsahuje schémata. Čistého textu v práci je cca 16,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16542
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse