Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Management sociálních služeb - výpisky z přednášek

Management sociálních služeb - výpisky z přednášek

Kategorie: Management, Sociální práce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o soubor výpisků z přednášek z předmětu Management sociálních služeb. Autor zde zpracovává nejrůznější témata. Přes klasické definice pojmů, jako jsou marketing a marketingový mix, uvádí i termíny ze sociální oblasti. Stručně připomíná i historii managementu a vysvětluje základní mechanismus systému řízení lidských zdrojů. Krátce informuje o stylech řízení, podnikové kultuře a organizační struktuře. Závěr práce charakterizuje v obecné rovině principy time managementu.

Obsah

1.
Definice managementu
2.
Soustava podnikového managementu
3.
Prostředí
4.
Marketing a marketingový mix
5.
Marketing v sociálních službách
5.1
Základní pojmy v sociální oblasti
6.
Komunitní plánování sociálních služeb
6.1
Fundraising
6.2
Řízený objekt
7.
Historie managementu
8.
Management kvality
9.
Systém řízení lidských zdrojů
9.1
Personální rozhodnutí majitelů nebo generálních ředitelů
9.2
Personální povinnosti vedoucího
9.3
Činnosti personálních útvarů (zaměstnaneckých útvarů)
9.4
Personální iniciativy zaměstnanců
9.5
Spolupráce s externími personálními službami
10.
Psychologie a sociální vztahy
11.
Styly řízení
12.
Podniková kultura
13.
Public relations
14.
Koaliční minimum managementu podniku
15.
Politická sféra
16.
Řídící proces
17.
Organizační chování pracovníka v procesu řízení
18.
Organizační struktury
19.
Time management

Úryvek

"Marketing v sociálních službách
Rozšíření marketingového mixu o
1. veřejnost
2. partnery
3. legislativu
4. finance

Veřejnost – umožnit veřejnosti, aby do naší práce viděla. Zajistit spolehlivý přísun klientů.

Partneři – nejen cílová skupina, ale i ostatní instituce, kteří s námi spolupracují nebo mají něco do činění (úřady, donátoři, zdravotníci, policie…).
Legislativa (politika) – ústava vytváří prostor pro prosazování práv menšin. NNO si s tímto mechanizmem musejí poradit.

Finance – fundraising
Základní pojmy v sociální oblasti
Společenská odpovědnost firem (CSR) – zapojení firmy do veřejně prospěšných aktivit, především sociálních a environmentálních v místech, kde působí nebo kde působí její pobočky.
Důvody jsou za 1. Obchodní (zákazník preferuje odpovědnou firmu), 2. chtějí být užitečné svému okolí, 3. personální – firmy se snaží mít pozitivní obraz u svých zaměstnanců.

Cause related marketing – dvojjediný marketing nástroj, který generuje prostředky pro vybraný projekt a zároveň zvyšuje odbyt výrobků firmě. Jde o povědomí o produktu, značce, který je založen na dohodě firmy a NO.

Sociální marketing – ovlivňování sociálního chování

Sponzorský příspěvek – příspěvek s protiplněním.

Dar – příspěvek bez protiplnění.

Firemní filantropie – podpora ze strany firmy

Marketingový fond – firma navýší (například zdvojnásobí) to co nasbírají zaměstnanci pro nějaký projekt.

Hlavní benefity CRM (cause related marketing) programů pro firemní partnery:
1. odlišení od konkurence
2. zvýšení afinity (podíl prodeje výrobku určité cílové skupině) značky
3. posílení pozice (pořadí prodávanosti na trhu) značky
4. zvýšení obratu firmy
5. zvýšení hodnoty firmy pro potenciální či stávající zaměstnance a tím atraktivnost pro nové zaměstnance a loajalitu pro stávající
6. budování nového a hlubšího propojení s komunitou ve které firma působí
7. zlepšení vztahů se státní správou
8. zvýšení důvěryhodnosti společnosti
9. v neposlední řadě možnost získání mediálního prostoru zdarma, či za lepších podmínek

Hlavní benefity pro NO
1. vliv na poslání NO
2. zvýšení příjmů
3. zviditelnění dané problematiky
4. oslovení nových posluchačů/ cílové skupiny
5. navázání kontaktu s firemními zaměstnanci, dodavateli, distributory
6. získání profesionálních znalostí a zkušeností v marketingu, tvorbě strategií a dalšího firemního know-how

Komunitní plánování sociálních služeb
Plánování v tzv. triádě:
1. poskytovatel služeb
2. zadavatel (město)
3. uživatelé
Díky KP existují čísla, co chybí, kam je potřeba směřovat sociální služby. Také díky tomu je možné sledovat trendy, porovnávat poptávku. Pomáhá k orientaci v prostředí."

Poznámka

Práce je psaná částečně v odrážkách. Obsahuje schémata, tabulky a obrázky. Čistý text je cca 23 stran. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně. Objevují se zde chyby v interpunkci. Přednášky nejsou číslovány.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20983
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse